بازتاب نیوز

والی کابل ساخت و ساز غیرقانونی را دلیل تخریب پل کمپنی عنوان کرد

١ ثور ١٣٩٨ خبرنامه

محمد یعقوب حیدری، والی کابل در بازدید از پل تخریب شده کمپنی گفته که دلیل اصلی فروریختن این پل ساخت و سازهای غیرقانونی، بازار نقاش و آشغالی است که از سوی مردم داخل رودخانه کابل انداخته می شود.

حیدری گفته که تیم انجینری وزارت دفاع کار ساخت پل موقت برای عبور و مرور مردم در این منطقه را به پیش می برد.

والی کابل تاکید کرده که پس از این مسئولین حوزه ها و نواحی مسولیت جلوگیری از ریختن آشغال در مسیر رودخانه کابل را دارند و در صورتی تعلل، با آن ها برخورد قانونی می شود.

لینک اصلی: http://khabarnama.net/blog/2019/04/21/kabul-governor-of-illegal-construction-has-damaged-the-bridge/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرنامه

آخرین خبر ها:

Loading