بازتاب نیوز

گزارش تصویری/ از روز نیمه شعبان در خیابان های شهر کابل و پخش شیرینی و شربت در بین مردم

١ ثور ١٣٩٨ صدای افغان - آوا

لینک اصلی: https://www.avapress.com/fa/gallery/183758/1/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از صدای افغان - آوا

آخرین خبر ها:

Loading