بازتاب نیوز

بی بی سیبی بی سی ١٢ ساعت

روزنامه ماندگارروزنامه ماندگار ٢ روز

طلوع نیوزطلوع نیوز ٢٢ دقیقه

خبرگزاری خامه پرسخبرگزاری خامه پرس ١٨ ساعت

روزنامه هشت صبحروزنامه هشت صبح ٦ ساعت

خبرگزاری رصدخبرگزاری رصد ٢٣ ساعت

آژانس خبری پژواکآژانس خبری پژواک ١٦ ساعت

آژانس افغان خبرآژانس افغان خبر ٤٣ دقیقه

روزنامه اقتصادی وادصمروزنامه اقتصادی وادصم ١٧ ساعت

پاسبانانپاسبانان ١ روز

خبرگزاری بخدیخبرگزاری بخدی ١١ ثور ١٣٩٧

خبرگزاری دیدخبرگزاری دید ١٧ ساعت

خبرنامهخبرنامه ١١ ساعت

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستانکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ١ روز

هشدار - رسانه تحقیقیهشدار - رسانه تحقیقی ١٨ ساعت

روزنامه اطلاعات روزروزنامه اطلاعات روز ١٠ ساعت

کلید گروپکلید گروپ ١ روز

خبرگزاری خاورمیانهخبرگزاری خاورمیانه ٢٠ ساعت

سلام وطندارسلام وطندار ١٨ ساعت

دويچه ولهدويچه وله ١٥ ساعت

رادیو اروپای آزادرادیو اروپای آزاد ١١ دقیقه

جمهور نیوزجمهور نیوز ١ ساعت

خبرگزاری افقخبرگزاری افق ٢٣ دقیقه

صدای افغان - آواصدای افغان - آوا ١٢ ساعت

خبرگزاری آناتولیخبرگزاری آناتولی ١٥ ساعت

خبرگزاری رشدخبرگزاری رشد ١ روز

صدای آمریکاصدای آمریکا ١٢ ساعت

یورو نیوزیورو نیوز ١ ساعت

برای باخبر شدن از آخرین تغییرات در امکانات بازتاب نیوز عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید:

تنها یک ایمیل در هر ماه!

و یا مارا در پیج فیسبوک و تویتر بازتاب نیوز دنبال کنید.

آژانس / خبرگزاری مورد نظر شما در لست ما نمی باشد!؟

تیم تخنیکی بازتاب نیوز بعد از بررسی ویب سایت مورد نظر در صورت داشتن شرایط آن را به بازتاب نیوز اضافه خواهند کرد.