بازتاب نیوز

بی بی سیبی بی سی ١٤ ساعت

روزنامه ماندگارروزنامه ماندگار ٣ روز

طلوع نیوزطلوع نیوز ٤ ساعت

خبرگزاری خامه پرسخبرگزاری خامه پرس ٢٠ ساعت

روزنامه هشت صبحروزنامه هشت صبح ٢ روز

خبرگزاری رصدخبرگزاری رصد ١ روز

آژانس خبری پژواکآژانس خبری پژواک ٢٨ دقیقه

آژانس افغان خبرآژانس افغان خبر ١ ساعت

روزنامه اقتصادی وادصمروزنامه اقتصادی وادصم ١ روز

پاسبانانپاسبانان ١٧ ساعت

خبرگزاری بخدیخبرگزاری بخدی ٢٠ جوزا ١٣٩٧

خبرگزاری دیدخبرگزاری دید ٢٠ ساعت

خبرنامهخبرنامه ١٩ ساعت

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستانکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ٤ روز

هشدار - رسانه تحقیقیهشدار - رسانه تحقیقی ٢١ ساعت

روزنامه اطلاعات روزروزنامه اطلاعات روز ٢١ ساعت

کلید گروپکلید گروپ ١ روز

خبرگزاری خاورمیانهخبرگزاری خاورمیانه ٢١ ساعت

سلام وطندارسلام وطندار ١ ساعت

دويچه ولهدويچه وله ١١ دقیقه

رادیو اروپای آزادرادیو اروپای آزاد ١ ساعت

جمهور نیوزجمهور نیوز ٧ ساعت

خبرگزاری افقخبرگزاری افق ٢ ساعت

صدای افغان - آواصدای افغان - آوا ٢ ساعت

خبرگزاری آناتولیخبرگزاری آناتولی ١٤ ساعت

خبرگزاری رشدخبرگزاری رشد ١١ ساعت

صدای آمریکاصدای آمریکا ١٢ دقیقه

یورو نیوزیورو نیوز ٣٢ دقیقه

برای باخبر شدن از آخرین تغییرات در امکانات بازتاب نیوز عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید:

تنها یک ایمیل در هر ماه!

و یا مارا در پیج فیسبوک و تویتر بازتاب نیوز دنبال کنید.

آژانس / خبرگزاری مورد نظر شما در لست ما نمی باشد!؟

تیم تخنیکی بازتاب نیوز بعد از بررسی ویب سایت مورد نظر در صورت داشتن شرایط آن را به بازتاب نیوز اضافه خواهند کرد.