بازتاب نیوز

رئیس جمهور غنی خطاب به مسئولین امنیتی و دفاعی کشور: پلان استراتیژیک امنیتی ولایت زابل را آماده سازید

رئیس جمهور غنی خطاب به مسئولین امنیتی و دفاعی کشور: پلان استراتیژیک امنیتی ولایت زابل را آماده سازید

١٤ سرطان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در سفرش به ولایت زابل، صبح امروز طی یک جلسۀ امنیتی، وضعیت عمومی امنیتی آن ولایت را مورد بررسی قرار داد. در این جلسه که در لوای اردوی...

کلید خانه های احمدشاه بابا و میرویس نیکه به رئیس‌جمهور غنی سپرده شد

کلید خانه های احمدشاه بابا و میرویس نیکه به رئیس‌جمهور غنی سپرده شد

١٣ سرطان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جریان سفرش به ولایت کندهار شام امروز با بزرگان و متنفذین آن ولایت دیدار کرد. در آغاز این دیدار زاهدی، حاجی گلبدین، حاجی عبدالرحیم و قاری محمد...

رئیس جمهور غنی با معلولین و ورثه شهدای کندهار دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با معلولین و ورثه شهدای کندهار دیدار نمود

١٣ سرطان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دومین روز سفرش به ولایت کندهار ظهر امروز با معلولین و ورثه شهدای آن ولایت دیدار کرد و خواست ها و مشکلات آنان را استماع نمود. در این دیدار...

رئیس جمهور غنی: حکومت در بخش صنعتی سازی کندهار از هر اقدامی حمایت می کند

رئیس جمهور غنی: حکومت در بخش صنعتی سازی کندهار از هر اقدامی حمایت می کند

١٣ سرطان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دومین روز سفرش به ولایت کندهار قبل از ظهر امروز با تاجران و صنعت کاران این ولایت دیدار کرد و خواست ها و مشکلات آنانرا استماع نمود. در این...

رئیس جمهور غنی: در تدارکات ملی پنج در صد به تولیدات زنان نسبت به مردان، ترجیح داده می شود

رئیس جمهور غنی: در تدارکات ملی پنج در صد به تولیدات زنان نسبت به مردان، ترجیح داده می شود

١٣ سرطان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دومین روز سفرش به ولایت کندهار طی دیداری با شماری از زنان آن ولایت، پیشنهادات و مشکلات آنان را در عرصه های مختلف استماع کرد. در آغاز...

رئیس جمهور غنی: یک باب دارالعلوم بزرگ در ولایت کندهار ساخته می شود

رئیس جمهور غنی: یک باب دارالعلوم بزرگ در ولایت کندهار ساخته می شود

١٣ سرطان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دومین روز سفرش به ولایت کندهار صبح امروز طی دیداری با علمای ولایت کندهار، مشکلات، خواست ها و پیشنهادات آنان را استماع  کرد. در این دیدار مولوی فیض...

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

رئیس جمهور غنی با اعضای شورای ولایتی کندهار دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با اعضای شورای ولایتی کندهار دیدار نمود

١٣ سرطان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دومین روز سفرش به ولایت کندهار با اعضای شورای ولایتی این ولایت دیدار نمود. ابتدأ سیدجان خاکریزوال رئیس شورای ولایتی کندهار و نعمت الله شیردلی، فدا محمد...

رئیس جمهور غنی خواست ها و پیشنهادات استادان و معلمین کندهار را استماع نمود

رئیس جمهور غنی خواست ها و پیشنهادات استادان و معلمین کندهار را استماع نمود

١٢ سرطان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جریان سفرش به ولایت کندهار عصر امروز با معلیمن مکاتب و استادان پوهنتون های دولتی و خصوصی ولایت کندهار دیدار کرد و خواست ها، پیشنهادات و مشکلات...

رئیس جمهور: صلح هدف ماست، اما بالای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هرگز معامله نمی شود

رئیس جمهور: صلح هدف ماست، اما بالای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هرگز معامله نمی شود

١٢ سرطان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و سرقوماندان اعلی قوای مسلح در دیدارهای جداگانه با سربازان، بریدملان و افسران قول اردوی ۲۰۵ اتل، مشکلات، خواست ها و پیشنهادات آنان را استماع نمود. ابتدا، عبدالمالک...

جلسۀ امنیتی ولایت کندهار به ریاست رئیس جمهور غنی برگزار گردید

جلسۀ امنیتی ولایت کندهار به ریاست رئیس جمهور غنی برگزار گردید

١٢ سرطان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و سرقوماندان اعلی قوای مسلح کشوردر جریان سفرش به ولایت کندهار، جلسۀ امنیتی این ولایت را رهبری نمود. ابتدأ مسئولین امنیتی ولایت کندهار گزارش وضعیت عمومی امنیتی زون...

رئیس جمهور غنی شبکۀ تولید برق آفتابی کندهار را افتتاح نمود

رئیس جمهور غنی شبکۀ تولید برق آفتابی کندهار را افتتاح نمود

١٢ سرطان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز در رأس یک هیات عالی رتبه دولتی به ولایت کندهار رسید و میدان هوایی این ولایت را در حضورداشت مقامات و بزرگان ولایت کندهار، به نام...

کمیسیون تدارکات ملی در جلسۀ فوق العاده، بیش از ۱۷ هزار دستگاه بایومتریک انتخابات را منظورکرد

کمیسیون تدارکات ملی در جلسۀ فوق العاده، بیش از ۱۷ هزار دستگاه بایومتریک انتخابات را منظورکرد

١٢ سرطان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

جلسه فوق العاده به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، در رابطه به تهیه و تدارک دستگاه‌های بایومتریک برای کمیسیون مستقل انتخابات، شام دیروز در ارگ برگزار شد. در این جلسه درخواست کمیسیون مستقل انتخابات مبنی...

به ریاست رئیس‌جمهور جلسه با گروه حمایت از انتخابات در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری، دایر گردید

به ریاست رئیس‌جمهور جلسه با گروه حمایت از انتخابات در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری، دایر گردید

١١ سرطان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

جلسۀ مشترک در رابطه به انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری باحضور اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، جامعۀ جهانی و حکومت، در قصر دلگشای ارگ دایر گردید. در آغاز جلسه رئیس‌جمهور غنی حملۀ تروریستی بالای کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات...

جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر شد

جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر شد

١٠ سرطان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز در دلگشای ارگ برگزار گردید. در این جلسه، ابتدا رئیس جمهور غنی به منظور رسیدگی به خانواده های شهدا و مجروحین رویداد...

منظوری ۱۷ مورد تدارکاتی به‌شمول پروژۀ اعمار بند آبگردان و حفر کانال جدید در ولایت فراه

منظوری ۱۷ مورد تدارکاتی به‌شمول پروژۀ اعمار بند آبگردان و حفر کانال جدید در ولایت فراه

١٠ سرطان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز گذشته در ارگ برگزار شد. در این جلسه، ۱۸ مورد تدارکاتی به بحث و بررسی گرفته شد که در نتیجه، ۱۷ مورد آن به ارزش بیش...

رئیس جمهور غنی: اقدامات واضح و مشخص در خصوص مجادله علیه سرطان صورت گیرد

رئیس جمهور غنی: اقدامات واضح و مشخص در خصوص مجادله علیه سرطان صورت گیرد

٩ سرطان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در سمپوزیم ملی مجادله علیه سرطان که در قصر مرمرین صدارت برگزار گردیده بود، اشتراک و سخنرانی کرد. در این مراسم که بانوی اول و شماری از وزرای کابینه...