Baztab News

کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد به ارزش ۶۱۸ میلیون افغانی و پروژه انتقال حجاج را منظور نمود

کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد به ارزش ۶۱۸ میلیون افغانی و پروژه انتقال حجاج را منظور نمود

٢٧ حمل ١٣٩٧ دفتر مقام عالی ریاست جمهوری دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

در 146مین نشست هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، 10 قرارداد به ارزش بیش از ۶۱۸ میلیون افغانی در بخش فایبر نوری، گاز مایع، آب و حبوبات منظور شد. همچنین کمیسیون پروژه انتقال حجاج را نهایی کرد.

منابع تمویل اعمار مسجد جامع حضرت عمر فاروق(رض) ولایت کندهار منظور شد

منابع تمویل اعمار مسجد جامع حضرت عمر فاروق(رض) ولایت کندهار منظور شد

٢٣ حمل ١٣٩٧ دفتر مقام عالی ریاست جمهوری دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

پیشنهادات شاروال کندهار در مورد تأمین منابع مالی مسجد جامع حضرت عمر فاورق(رض) در این ولایت، طرح‌های استملاک جاده احمدشاهی و خانه احمدشاه بابا و احداث سرک نمبر دوم قول‌اردوی سابقه کندهار، در شورای عالی توسعه شهری منظور شد.

سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری نخستین جلسه با نمایندگان دوایر دولتی را تشکیل داد

سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری نخستین جلسه با نمایندگان دوایر دولتی را تشکیل داد

١٦ حمل ١٣٩٧ دفتر مقام عالی ریاست جمهوری دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

اولین جلسه سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد با نمایندگان 63 وزارت / اداره دولتی درباره تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ارگ ریاست جمهوری دایر شد…

استراتیژی ملی صادرات و ایجاد دفتر ملی مالیه‌دهندگان بزرگ تصویب شد

استراتیژی ملی صادرات و ایجاد دفتر ملی مالیه‌دهندگان بزرگ تصویب شد

١٥ حمل ١٣٩٧ دفتر مقام عالی ریاست جمهوری دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، استراتیژی ملی صادرات و ایجاد دفتر ملی مالیه‌دهندگان بزرگ را تأیید کرد و اعضا روی طرح سرمایه‌گذاری شرکت خصوصی روان‌موتورز؛ درخواست زمین برای‌ کمپنی…

17 قرارداد به ارزش ۲.۱ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

17 قرارداد به ارزش ۲.۱ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

٨ قوس -٦٢٣ دفتر مقام عالی ریاست جمهوری دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

در یکصدو چهل و پنجمین نشست هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی در مورد منظوری درخواست اعطای 17 قرارداد به ارزش ۲.۱ میلیارد افغانی، انتقال حجاج توسط…

کابینه، طرح قانون افلاس را تأیید و روی 8 سند تقنینی دیگر بحث نمود

کابینه، طرح قانون افلاس را تأیید و روی 8 سند تقنینی دیگر بحث نمود

٧ حمل ١٣٩٧ دفتر مقام عالی ریاست جمهوری دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

جلسه فوق‌العاده کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان، ضمن تأیید طرح قانون افلاس، روی 8 سند تقنینی دیگر بحث نمود و افزودن 1.5 میلیارد افغانی در بودجه انکشافی سال مالی…

کابینه، طرح تعدیل در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی را تصویب نمود

کابینه، طرح تعدیل در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی را تصویب نمود

٧ حمل ١٣٩٧ دفتر مقام عالی ریاست جمهوری دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

در نشست فوق‌العاده کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، طرح تعدیل در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی تصویب و مسوده طرح تشخیص و توزیع زمین مناسب جهت ادغام مجدد و اعمار…

قرارداد جواز سرمایه‌گذاری شبکه ملی فایبر نوری و 5 قرارداد تدارکاتی دیگر در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

قرارداد جواز سرمایه‌گذاری شبکه ملی فایبر نوری و 5 قرارداد تدارکاتی دیگر در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

٧ حمل ١٣٩٧ دفتر مقام عالی ریاست جمهوری دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی، قراردادهای اعطای جواز سرمایه‌گذاری شبکه ملی فایبر نوری با سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده به ارزش ۳۸۳ میلیون دالر و ۵ قرارداد تدارکاتی به ارزش…

پروژه تدارک انترنت ۲۰ گیگ از قرغیزستان منظور شد

پروژه تدارک انترنت ۲۰ گیگ از قرغیزستان منظور شد

٧ حمل ١٣٩٧ دفتر مقام عالی ریاست جمهوری دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

کمیسیون تدارکات ملی پروژه تدارک بندویت انترنت به ظرفیت ۲۰Gig از قرغیزستان، و دو قرارداد تدارک دو نوع تیل، گاز مایع و روغنیات وزارت تحصیلات عالی را در یکصد و چهل و سومین جلسه هفته‌وار خویش منظور نمود….

کابینه، طرح قانون افلاس را تأیید و روی 8 سند تقنینی دیگر بحث نمود

کابینه، طرح قانون افلاس را تأیید و روی 8 سند تقنینی دیگر بحث نمود

٧ حمل ١٣٩٧ دفتر مقام عالی ریاست جمهوری دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

جلسه فوق‌العاده کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان، ضمن تأیید طرح قانون افلاس، روی 8 سند تقنینی دیگر بحث نمود و افزودن 1.5 میلیارد افغانی در بودجه انکشافی سال مالی…

کابینه، طرح تعدیل در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی را تصویب نمود

کابینه، طرح تعدیل در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی را تصویب نمود

٧ حمل ١٣٩٧ دفتر مقام عالی ریاست جمهوری دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

در نشست فوق‌العاده کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، طرح تعدیل در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی تصویب و مسوده طرح تشخیص و توزیع زمین مناسب جهت ادغام مجدد و اعمار…

Loading