بازتاب نیوز

ویب سایت که توسط دخترها ساخته شده به زنان فرصت می دهد تا از طریق آن نگرانی های شان را در مورد پروسه صلح به تفصیل بیان نمایند

ویب سایت که توسط دخترها ساخته شده به زنان فرصت می دهد تا از طریق آن نگرانی های شان را در مورد پروسه صلح به تفصیل بیان نمایند

٣٠ اسد ١٣٩٨ سلام تایمز سلام تایمز

محصلین فاکولته کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات یک ویب سایت زیر نام «زنان و صلح» را ساختند که در آن زنان با دسترسی به انترنیت میتوانند نظریات خویش را شریک سازند.

با پذیرفتن مسؤلیت قتل برادر هبت الله از سوی یک گروه انشعابی طالبان، اختلافات داخلی میان طالبان گسترش یافته است

با پذیرفتن مسؤلیت قتل برادر هبت الله از سوی یک گروه انشعابی طالبان، اختلافات داخلی میان طالبان گسترش یافته است

٢٩ اسد ١٣٩٨ سلام تایمز سلام تایمز

افزایش تنش های داخلی در زمان نامناسب برای ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان به وجود آمده است. او تلاش می کند تا خود را منحیث یک رهبر قدرتمند جلوه دهد، اما این قتل، معکوس این قضیه را به اثبات میرساند.

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles