بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

۱۷ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از ​کمیسیون انتخابات اعتبارنامه دریافت کردند

۱۷ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از ​کمیسیون انتخابات اعتبارنامه دریافت کردند

٢٤ سرطان ١٣٩٨ پایگاه خبری پیام آفتاب پایگاه خبری پیام آفتاب

«حواعلم نورستانی»، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مراسم توزیع اعتبارنامهٔ نامزدی به نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گفت که او دیگر اعضای این کمیسیون تعهد می‌سپارند که با درنظرداشت منافع علیای کشور، با بی‌طرفی و امانت‌داری کامل برای برگزاری انتخابات شفاف کار خواهند کرد.

رئیس بانک جهانی در افغانستان: شرایط زندگی عودت کنندگان افغان بسیار چالش‌برانگیز است

رئیس بانک جهانی در افغانستان: شرایط زندگی عودت کنندگان افغان بسیار چالش‌برانگیز است

٢٤ سرطان ١٣٩٨ پایگاه خبری پیام آفتاب پایگاه خبری پیام آفتاب

​بانک جهانی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد وضعیت مهاجرانی که به افغانستان بازگشته‌اند مناسب نیست و آن‌ها نیاز به «توجه عمیق و فوری» دارند.

۷۰ درصد مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند

۷۰ درصد مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند

٢٤ سرطان ١٣٩٨ پایگاه خبری پیام آفتاب پایگاه خبری پیام آفتاب

رئیس عمومی دارالانشای شورای وزیران گفت که سطح آگاهی در قسمت امنیت غذایی در جامعه بسیار پایین است و اگر رسانه‌ها با حکومت همکاری نکنند، در قسمت «برنامه ملی امنیت غذایی» به نتیجه قابل قبولی نخواهیم رسید.

رئیس‌جمهور: با ساخت مجتمع اداری دارلامان شهر دوباره به شهروندان کابل تعلق می‌گیرد

رئیس‌جمهور: با ساخت مجتمع اداری دارلامان شهر دوباره به شهروندان کابل تعلق می‌گیرد

٢٣ سرطان ١٣٩٨ پایگاه خبری پیام آفتاب پایگاه خبری پیام آفتاب

غنی در مراسم تهداب‌گذاری سنگ تهداب مجتمع اداری دولتی گفت که کار ساخت آن با واحد عملیاتی ارگ قرارداد شده‌است و تا «چند هفتهٔ دیگر» کار عملی آن آغاز خواهد شد.