Baztab News

اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به ابطال آرای ۱۱۹۰ محل رأی دهی و جریان تفتیش و بازشماری آراء در ولایات

23 Nov 2019 Independent Election Commission (IEC) Independent Election Commission (IEC)

کمیسیون مستقل انتخابات برای تأمین شفافیت و حفاظت از آرای واقعی مردم و بنا بر احکام ماده 86 قانون انتخابات، در 8531 محل که به نحوی مشکلات تثبیت گردیده بود؛ فیصله تفتیش و بازشماری آنرا صادر نمود. هدف اساسی تفتیش و بازشماری آراء، تثبیت آرای معتبر و نا معتبر در سطح محلاتِ است که بر اساس قانون، لوایح و طرزالعمل ها مشکل داشته است.

تشریک جزئیات گزارش کمپنی قراردادی (دارملوک) با مسوولان رسانه‌ها، ناظرین، مشاهدین ملی و بین المللی

18 Nov 2019 Independent Election Commission (IEC) Independent Election Commission (IEC)

دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات پیرامون 137 هزار  و 102 هزار معلومات بایومتریکی رای‌دهندگان که مورد ملاحظۀ بعضی ستادهای انتخاباتی است، طی یک سیمینار به مسوولان رسانه‌ها، ناظرین، مشاهدین ملی و بین المللی معلومات مفصل ارائه نمود.

دیدار تودیعی خانم لوشیا "سکاتن"، مشاور کمیته رسانه ها با رهبری کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات

13 Nov 2019 Independent Election Commission (IEC) Independent Election Commission (IEC)

اعضای کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات از خانم لوشیا "سکاتن" مشاور این کمیته، بعد از ظهر روز سه شنبه، در دیدار تودیعی که از سوی ریاست محترم کمیته رسانه ها برگزار شده بود، قدردانی نمود.

تاکید اعضای رهبری به شمارش آرای بایومتریکی

12 Nov 2019 Independent Election Commission (IEC) Independent Election Commission (IEC)

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز رسانه های این نهاد طی کنفرانس مطبوعاتی آرای غیر بایومتریک را نا معتبر دانسته، مسئولین و کارکنان این نهاد را بر تطبیق قانون و طرزالعمل های انتخاباتی متعهد میداند.

ادامه روند بازشماری و تفتیش آراء در ولایت ننگرهار

12 Nov 2019 Independent Election Commission (IEC) Independent Election Commission (IEC)

روند بازشماری و تفتیش آرای محلاتی که در ولایت ننگرهار به بازشماری و تفتیش ر فته بود، در حضور ناظرین کاندیدان ریاست جمهوری، نمایندگان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی و مشاهدین و ناظرین انتخاباتی جریان دارد.

پایان روند تفتیش و بازشماری آرا در ولایت بادغیس

11 Nov 2019 Independent Election Commission (IEC) Independent Election Commission (IEC)

قرار گزارشات هیات موظف تفتیش در ولایت بادغیس، روند تفتیش و بازشماری آرا در ولایت بادغیس موفقانه به پایان رسید. بر بنیاد این گزارشات، روند مذکور با حضورداشت ناظرین و نمایندگان کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز و موفقانه انجام یافت.  

آغاز روند باز شماری و تفتیش آراء در ولایات

10 Nov 2019 Independent Election Commission (IEC) Independent Election Commission (IEC)

روند باز شماری و تفتیش آراء امروز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در حضور ناظرین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، مشاهدین ملی و بین المللی و رسانه‌ها؛ در دفاتر ولایتی این کمیسیون رسماٌ آغاز گردید.

اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به آغاز تفتیش و بازشماری آرا در ولایات

09 Nov 2019 Independent Election Commission (IEC) Independent Election Commission (IEC)

کمیسیون مستقل انتخابات، در آستانه جمع بندی نتایج انتخابات 6 میزان 1398، قرار دارد که بعد از اتمام کار و مقایسه معلومات مرکز ملی جمع بندی نتایج با مرکز جمع بندی نتایج دیجیتالی و معلومات بایومتریکی که از شرکت درملوگ مواصلت ورزیده است یکی از مسائل مهم؛ تفتیش و بازشماری آرای محلاتِ است که مطابق قانون، لایحه و طرزالعمل‌های کمیسیون دارای مشکل می‌باشد.

آغاز روند بازشماری و تفتیش آرا

09 Nov 2019 Independent Election Commission (IEC) Independent Election Commission (IEC)

در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات پروسه بسته بندی مواد مورد ضرورت برای روند تفتیش و بازشماری و همچنان اعزام هیئت بازشماری و تفتیش به ۳۴ ولایت با حضور داشت حدود 30 تن از ناظرین، مشاهدین و رسانه های ملی و بین المللی آغاز شد.

آغاز روند بسته بندی مواد بازشماری

09 Nov 2019 Independent Election Commission (IEC) Independent Election Commission (IEC)

کمیسیون مستقل انتخابات بسته بندی وسایل تخنیکی جهت بازشماری و تفتیش آرا را در حضور ناظرین و مشاهدین آغاز نموده است. رهبری کمیسیون از ناظرین و مشاهدین میخواهد، با نظرداشت کمبود وقت، به زمان معینه که برای شان ابلاغ شده است برای نظارت و مشاهده حاضر باشند.

برنامۀ آموزشی بازشماری و تفتیش آرا برای ناظرین و مشاهدین

02 Nov 2019 Independent Election Commission (IEC) Independent Election Commission (IEC)

کمیسیون مستقل انتخابات ورکشاپ آموزشی را برای ناظرین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، احزاب سیاسی، رسانه‌ها و مشاهدین پیرامون طرزالعمل تفتیش، بازشماری  آرا و رهنمود استفاده از دستگاه بار کًد خوان در مرکز این کمیسیون برگزار کرد.