بازتاب نیوز

نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر اعلامیه یی از پیشرفت ها در راستای انتخابات پارلمانی استقبال نمود

٢٤ اسد ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

در اعلامیه منتشره چنین آمده است: "هیات معاونت سازمان ملل متحد پیشرفت های اخیر انتخابات پارلمانی بخصوص ارزیابی نامزدان و سایر آمادگی هارا استقبال و آن را موفقیت افغانستان در روند انتخابات میداند. آقای تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سر منشی ملل متحد برای افغانستان در این اعلامیه خطاب به جوانب ذیدخل گفته است تا نقش خودرا برای برگزاری بموقع انتخابات ایفا نمایند. نامبرده افزود که دولت، رهبران سیاسی کشور و نهادهای موظف، مسوولیت برگزاری انتخابات معتبر را به عهده دارد.

اعلاميه مطبوعاتی در بارۀ ترتیب و تشخیص جایگاه کاندیدان ولسی جرگه، تصویر و نشان آن ها در ورق رأی دهی

اعلاميه مطبوعاتی در بارۀ ترتیب و تشخیص جایگاه کاندیدان ولسی جرگه، تصویر و نشان آن ها در ورق رأی دهی

٢١ اسد ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات برای شفافیت و سهولت رأی دهندگان جهت استعمال رأی به کاندیدای مورد نظر شان، بر بنیاد ماده هشتادو دوم قانون انتخابات، فقره دوم ماده چهاردهم لایحه ثبت نام کاندیدان و رهنمود تعیین موقعیت اسامی کاندیدان روی ورق رأی دهی؛ مراسم قرعه کشی را برگزار نمود.

اعلاميۀ مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به استفاده از تکنالوژی

١٧ اسد ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات پس از نهایی سازی طرح کوچکتر ساختن حوزه های انتخاباتی ولسی جرگه در اخیر سال ۱۳۹۵، به منظور انجام وظایف و مکلفیت های خویش ثبت نام و تهیه فهرست رأی دهندگان را در رأس فعالیت های خویش قرار داد. طرح های متعدد با توجه به شرایط اجتماعی و اوضاع عمومی در کشور بررسی گردید. در نتیجه پس از مطالعات و مشوره های گسترده با احزاب سیاسی، جامعه مدنی، اهل خبره و نهادهای ذیربط حکومتی، طرح استفاده از تکنالوژی در ثبت نام و تهیه فهرست رأی دهندگان مورد تائید قرار گرفت.

کنفرانس مطبوعاتی هفته‌وار کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد

٨ قوس -٦٢٣ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات، روز چهارشنبه 17 اسد سال روان نشست مطبوعاتی هفته‌وار خود را در دفتر مرکزی این کمیسیون برگزار کرد. داکتر عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات هدف از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی یاد شده را، شریک ساختن معلومات در رابطه به اجراآت و فعالیت های کمیسیون مستقل انتخابات با مردم و رسانه های همگانی دانست تا نگرانی هایی که در این راسته وجود دارد، رفع گردد.

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در مورد بسته شدن دروازه‏های دفاتر ولایتی کمیسیون در برخی ولایات

٢٤ سرطان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات یک نهاد کاملاً مستقل در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطابق ماده 156 قانون اساسی برای اداره و نظارت بر هرنوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور، ایجاد شده است. این کمیسیون یک اداره ملی بوده و امور را به پیش می‏برد تا ماده چهارم قانون اساسی کشور (حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد) مصداق خویش را پیدا نماید.

اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به دورۀ ثبت نام کاندیدان حوزه انتخاباتی اهل هنود و سکهـ

١٥ سرطان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

بر بنیاد حکم ماده چهل و هشتم قانون انتخابات، یک کرسی ولسی جرگه برای هموطنان اهل هنود و سکهـ اختصاص یافته است بنابر این ایجاب می نماید تا برای به دست آوردن این کرسی شهروندان اهل هنود و سکهـ خود شان را نامزد کنند. چنانچه مستحضر هستید، برای به دست آوردن کرسی یاد شده صرف یک تن ثبت نام کرده بود که در رویداد انتحاری دهم سرطان سال روان خورشیدی جان اش را از دست داد.

کمیسیون مستقل انتخابات به هدف بازتاب از پیشرفت فعالیت های این کمیسیون روز چهارشنبه 13 سرطان سال روان خورشیدی کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات به هدف بازتاب از پیشرفت فعالیت های این کمیسیون روز چهارشنبه 13 سرطان سال روان خورشیدی کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کرد.

١٥ سرطان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

محترم سید حفیظ الله هاشمی عضو، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، روند ثبت نام رأی دهنده گان را موفق اعلام نمود و گفت که تا اکنون بیش از 8 میلیون و 2 صد هزار تن ثبت نام شده اند که از این میان بالغ بر 2 میلیون و هفت صد هزار تن آن زنان هستند. همچنان نامبرده در مورد نشر فهرست ابتدایی کاندیدان نیز معلومات ارایه نمود. 

اطلاعیه مطبوعاتی

٨ قوس -٦٢٣ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

رسانه های محترم!السلام و علیکم و رحمت الله و برکاتهکمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی ایجاد گردیده است. رئیس، معاون عملیاتی، معاون مالی اداری و منشی (سخنگو) از میان هفت عضو توسط خود آنها به اساس رای آزاد، سری و مستقیم انتخاب میشوند.

اعلامیۀ مطبوعاتی در باره انتخاب منشی (سخنگو) برای کمیسیون مستقل انتخابات

٨ سرطان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی ایجاد گردیده است. رئیس، معاون عملیاتی، معاون مالی اداری و منشی (سخنگو) از میان هفت عضو توسط خود آنها به اساس رای آزاد، سری و مستقیم انتخاب میشوند. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به فقره دوم ماده یازدهم قانون انتخابات طی فیصله نامه یی محترم سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون را به حیث منشی (سخنگو) کمیسیون برای مدت یکسال انتخاب نموده است.

اعلامیۀ مطبوعاتی  در پیوند به حل مشکل انتخابات در ولایت غزنی

اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حل مشکل انتخابات در ولایت غزنی

٤ سرطان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات همواره سعی نموده تا برای هموطنان عزیز خود سهولت های لازم را در زمینۀ برگزاری انتخابات عادلانه و عمومی در سراسر کشور فراهم نموده و به مردم فرصت دهد تا به عنوان رای دهنده و یا کاندید از حق شان بهره مند گردند. 

نشست مطبوعاتی پیرامون ثبت نام رأی دهنده گان

نشست مطبوعاتی پیرامون ثبت نام رأی دهنده گان

٢٣ جوزا ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات نشست مطبوعاتی را پیرامون ثبت نام رأی دهنده‌گان و کاندیدان مرحله سوم ثبت نام در مراکز روستا ها و قریه ها را روز چهار شنبه 23 جوزا سال روان در مرکز این کمیسیون برگزار نمود. داکتر عبدالبدیع صیاد رییس این کمیسیون می‌گوید که تا اکنون بیش از یک میلیون یک صد هزار تن رأی دهنده در سراسر کشور ثبت نام کرده اند که از این میان بیش از دو میلیون یک صد هزار آن را زنان تشکیل می دهد.

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به ارتقای مشارکت مردم بخصوص زنان در روند انتخابات

٢٢ جوزا ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات به هدف جذب و افزایش سهم گیری و مشارکت مردم به ویژه زنان در انتخابات شورای ولسوالی ها، از تمامی ارگان های حکومتی، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، رسانه های جمعی، سایر شرکای انتخاباتی و تمامی شهروندان کشور می خواهد تا این کمیسیون را در مرحله سوم ثبت نام و تشکیل شوراهای ولسوالی ها همکاری جدی نمایند. براي جلب مشاركت زنان در انتخابات شوراي والسوالي ها دو روز ديگر مدت ثبت نام براي شوراي والسوالي ها تمديد شده است .

اطلاعيۀ مطبوعاتی

٨ قوس -٦٢٣ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

قابل توجه رسانه های محترم!السلام علیکم و رحمت الله و برکاتهکمیسیون مستقل انتخابات مراسم قرعه کشی را برای ترتیب و تشخیص جایگاه کاندیدان در ورق رأی دهی برگزار می نماید.بناءً از تمام رسانه های محترم دعوت میگردد تا در نشر و پخش جزئیات برنامه ما را همکاری نموده ممنون سازند.

اعلامیه مطبوعاتی در رابطه به آغاز ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها

اعلامیه مطبوعاتی در رابطه به آغاز ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها

٥ جوزا ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات به سلسله آمادگی های لازمه جهت برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی سال ۱۳۹۷ پلان های عملیاتی مربوط به انتخابات را آماده نموده و در راستای طرح پلانهای عملیاتی انتخابات سعی و تلاش نهایی را به خرج داده است تا سهولت های لازمه را جهت اشتراک هرچه بیشتر هموطنان عزیز در پروسه انتخابات فراهم نموده و تمامی مراحل انتخاباتی را با شفافیت کامل عملی نماید.

اطلاعیۀ کمیسیون مستقل انتخابات

٥ جوزا ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

طوریکه هموطنان گرامی اطلاع دارند ،قراراست طبق تقسیم اوقات مرتبۀ زمانی کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخابات ولسی جرگه وشورای ولسوالی ،روند ثبت نام کاندیدان برای انتخابات ولسی جرگه وشورای ولسوالی به روز شنبه مؤرخ۵ جوزای سال ۱۳۹۷ آغاز گردد. بدینوسیله به اطلاع تمام داوطلبان واجدشرایط کاندیداتوری برای انتخابات ولسی جرگه وشورای ولسوالی رسانیده میشود که از تاریخ ۵ الی ۲۲ جوزای سال جاری جهت ثبت نام به دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه نمایند. تمام معلومات در زمینۀ کاندیداتوری در ویبسایت کمیسیون مستقل انتخابات موجوداست.  

اطلاعیه مطبوعاتی

٣ جوزا ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

قابل توجه رسانه های محترم!با تقدیم احترامات فایقه و تمنیات نیککنفرانس مطبوعاتی الیوم پنجشنبه سوم جوزای سال جاری بنابر معاذیری به تعویق افتیده است. در آغاز هفته آینده همزمان با آغاز ثبت نام کاندیدان، زمان تنظیم کنفرانس مشخص و افتخار میزبانی شمارا خواهیم داشت.با معذرتکمیسیون مستقل انتخابات  

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به حوزه های انتخاباتی ولسی جرگه

٣٠ ثور ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

به اساس جزء 2 ماده سی و پنجم قانون انتخابات،" به منظور تعیین حوزه‏ های انتخاباتی و تقسیم آنها به حوزه های کوچکتر، کمیسیون حوزه های انتخاباتی ولسی جرگه وشوراهای ولایتی را طوری تعیین می نماید که احکام فقره های (4 و 6) ماده (83) قانون اساسی رعایت گردد." و مطابق فقره (1) ماده دوم فرمان شماره (105) مؤرخ 11/6/1395 مقام محترم ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در مورد توشیح قانون انتخابات کمیسیون باید در خلال سه ماه گزارش مطالعات تخنیکی خویش را در مورد کوچکتر ساختن حوزه های انتخابات ارایه می نمود.

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در مورد ادامه روند ثبت نام رای‏دهندگان به اساس اصل تذکره تابعیت

٢٦ ثور ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات به اساس ماده 156 قانون اساسی تنها نهادی در سطح کشور است که مسئولیت اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی را دارد. این کمیسیون در مورد مکلفیت ‏های قانونی خویش بادرنظرداشت مفاد احکام قانون انتخابات و منافع علیای کشور، تصامیم خویش را به‏ صورت کمیسیونی اتخاذ می‏نماید.