بازتاب نیوز

کنفرانس مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد

کنفرانس مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد

٦ ساعت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات به هدف اطلاع دهی از آخرین معلومات انتخابات و رسیده‌گی به مشکلات تخنیکی که صبح امروز در برخی از مراکز رای دهی رخ داد ساعت 1 بعد از ظهر روز جمعه 28 میزان، کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد. داکتر عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون، گفت که با وجود انتقادات و تلاش های برخی از حلقات مخالف مبنی بر سبوتاژ این روند ملی، انتخابات به وجه احسن برگزار شد و این روند همچنان به گونه عادی پیش می‌رود.

اطلاعیه کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به نشر فهرست های جعلی حذف برخی کاندیدان انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷

٢٦ ميزان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

چنانکه مستحضرهستید، در این روز ها لیست جعلی که گویا در آن برخی کاندیدا ها به امضای محترم داکتر عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات از فهرست کاندیدان حذف گردیده است، در صفحات اجتماعی دست به دست می‌شود.

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به دوره سکوت انتخابات پارلمانی

٢٦ ميزان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کاندیدان محترم انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷ خورشیدی، چنانچه مستحضرید ما در آستانه برگزاری انتخابات ۲۸ میزان سال روان قرار داریم و کمیسیون مستقل انتخابات براساس قانون اساسی و قانون انتخابات در کشور صلاحیت و مدیریت برگزاری هرگونه انتخابات را دارد تا فضای اعتماد و مشارکت مردم در این روند ملی، بیشتر از پیش تقویت یابد.

کنفرانس مطبوعاتی کمیته رسانه ها تدویر یافت

کنفرانس مطبوعاتی کمیته رسانه ها تدویر یافت

٢٥ ميزان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

محمد رفیع رفیق صدیقی رئیس کمیته رسانه ها ضمن تشکری از حضور رسانه ها، به روح شهدا بخصوص عبدالجبار قهرمان کاندیدای ولسی جرگه که در حادثۀ تروریستی امروز جام شهادت را نوشید اتحاف دعا نمود.

اطلاعیه و تعهد

٢٣ ميزان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

در این اواخر افواهات پخش شده است که گویا کمیسیون مستقل انتخابات بعضی کاندیدان را از لیست حذف کرده است و انتخابات به تعویق میافتد. کمیسیون مستقل انتخابات چنین افواهات را رد میکند و تعهد میکند که انتخابات را به تاریخ معین آن (۲۸ میزان ۱۳۹۷) برگزار کند و برایش آماده گی کامل هم دارد.  

دعوتنامۀ مطبوعاتی

٨ قوس -٦٢٣ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

قابل توجه رسانه های محترم!السلام علیکم و رحمت الله و برکاتهقرارکمیسیون مستقل انتخابات کنفرانس مطبوعاتی را به منظور اطلاع رسانی از روز انتخابات ولسی جرگه ۲۸ میزان ۱۳۹۷ تدویر نماید. بناءً از تمام رسانه های محترم دعوت میگردد تا در نشر و پخش جزئیات کنفرانس ما را همکاری نموده ممنون سازند.

اطلاعيۀ مطبوعاتی

٩ ميزان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

قابل توجه رسانه های محترم!السلام علیکم و رحمت الله و برکاته کمیسیون مستقل انتخابات مجلس علنی را پیرامون تصویب لیست رأی دهندگان ۱۹ولایت برگزار می نماید. بناءً از تمام رسانه های محترم که از جانب کمیسیون مستقل انتخابات اعتبار نامه اخذ نموده اند دعوت میگردد تا در نشر و پخش جزئیات این مجلس ما را همکاری نموده ممنون سازند.

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

کنفرانس مطبوعاتی کمیته رسانه ها برگزار شد

کنفرانس مطبوعاتی کمیته رسانه ها برگزار شد

٧ ميزان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات همزمان با آغاز روند مبارزات انتخاباتی، روز جمعه 6 میزان سال روان کنفرانس مطبوعاتی را با اشتراک رسانه های جمعی در دفتر مرکزی این کمیسیون برگزار نمود. محمد رفیع رفیق صدیقی رییس این کمیته ضمن سپاس گزاری از خبرنگاران، گفت: طبق وعده که در نخستین کنفرانس در رابطه به کمپاین پیش از وقت کاندیدان متخلف داده شده بود، امروز فهرست شان با رسانه ها شریک می شود که تعداد آن ها به 52 تن می رسد.

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به نشر فهرست رای دهندگان ۱۴ ولایت

٥ ميزان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات، تنها نهادی قانونی است که براساس قانون اساسی و قانون انتخابات در کشور صلاحیت برگزاری انتخابات را دارد تا فضای اعتماد و مشارکت مردم در این روند ملی، بیشتر از پیش تقویت یابد. از همین رو کمیسیون مستقل انتخابات، به هدف برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و سراسری و تحقق مردم سالاری در کشور در تبانی به نهاد های ذیربط تلاش نموده است تا از این روند ملی به گونه‌ی بنیادی مدیریت نماید.

معلومات در مورد استفاده از سیستم بایومتریک با نمایندگان برخی از احزاب سیاسی و رسانه ها شریک شد

معلومات در مورد استفاده از سیستم بایومتریک با نمایندگان برخی از احزاب سیاسی و رسانه ها شریک شد

٥ ميزان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

امروز پنجشنبه ۵/۷/۱۳۹۷ در مقر کمیسیون مستقل انتخابات محترم معاذالله دولتی کمیشنر و معاون مالی اداری کمیسیون ضمن خوش آمدید به مسئولین احزاب سیاسی و رسانه ها در مورد چگونگی استفاده از سیستم بایومتریک معلومات داد. متعاقباً پوهنیار احمد جاوید رسولی رئیس اداره مرکزی احصائیه، مدیریت این سیستم را مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات دانسته، وعدۀ همکاری های تخنیکی را با رهبری کمیسیون نمود.

دعوت نامه مطبوعاتی

٨ قوس -٦٢٣ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

قابل توجه رسانه های محترم!السلام علیکم و رحمت الله و برکاتهکمیسیون مستقل انتخابات کنفرانس مطبوعاتی را به منظور اطلاع رسانی و گزارش دهی در مورد آخرین فعالیتهای کمیسیون و چگونگی آمادگی ها به روز انتخابات برگزار می نماید. بناءً از تمام رسانه های محترم دعوت میگردد تا در نشر و پخش جزئیات کنفرانس ما را همکاری نموده ممنون سازند.

نشست مطبوعاتی کمیته رسانه ها برگزار شد

نشست مطبوعاتی کمیته رسانه ها برگزار شد

٢٦ سنبله ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیته رسانه ها روز دوشنبه 26 سنبله سال روان نشستی مطبوعاتی را با اشتراک رسانه های جمعی در دفتر مرکزی این کمیسیون برگزار نمود. محمد رفیع رفیق صدیقی، رییس این کمیته هدف از برگزاری این نشست را معرفی (طرزالعمل نظارت و رسیده‌گی به تخطی ها و تخلفات رسانه‌ای مبارزات انتخاباتی) و نهادینه شدن اطلاع رسانی معیاری بر پایه سه اصل دقت، توازن و بی طرفی، می داند.

اعلامیه مطبوعاتی

٢٥ سنبله ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

قابل توجه رسانه های محترم! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات، نشستی خبری را به منظور کارشیوه رسیدگی به تخطی و تخلفات رسانه ای توسط این کمیته و مسئولیت رسانه ها اعم از نامزدان، احزاب و ائتلاف های احزاب سیاسی برگزار می نماید. بنأ کمیته رسانه ها احترامانه از جامعه رسانه های همگانی تقاضامند است تا جهت پوشش این نشست حضور به هم رسانند.

کنفرانس مطبوعاتی هفته‌وار کمیسیون برگزار شد

٨ قوس -٦٢٣ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات برای اطلاع دهی از آخرین فعالیت ها و شریک ساختن آن با رسانه های جمعی و مردم روز یک شنبه 15 میزان، کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کرد. در نخست سید حفیظ‌الله هاشمی عضو، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به خبرنگاران رسانه های جمعی خوش آمدید گفت و از آن ها در زمینه بازتاب رویداد های انتخابات پارلمانی سال روان، سپاسگزاری نمود.

اطلاعیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به استخدام کارکنان مؤقت انتخابات در تمام ولایات کشور

١٩ سنبله ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

به اطلاع متقاضیان وظیفه در کمیسیون مستقل انتخابات که قبلاً درخواست داده اند رسانیده می‌شود: امتحان واجدین شرایط که شارت لیست گردیده اند در مراکز زون ها و ولایات اخذ خواهند شد. قبل از روز امتحان با آنها تماس گرفته شده و بایومتریک ایشان گرفته میشود.

اعلاميۀ مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات پیرامون امضای تفاهمنامه با ادارۀ ملی امتحانات

اعلاميۀ مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات پیرامون امضای تفاهمنامه با ادارۀ ملی امتحانات

١٨ سنبله ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات بر بنیاد ماده نهم قانون انتخابات همکاری ادارات ذیربط دولتی و غیر دولتی را به منظور برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری جلب می‌نماید. هدف از امضای این تفاهمنامه، زمینۀ برگزاری امتحان شفاف برای تقرر متصدی پست های موقت کلیدی کمیسیون مستقل انتخابات با استفاده از ظرفیت ها و امکانات تخنیکی ادارۀ ملی امتحانات است.

کنفرانس خبری هفته وار کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد

کنفرانس خبری هفته وار کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد

١٤ سنبله ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات، به هدف ارائه معلومات از چگونگی فعالیت ها و اجراات هفته وار خود، نشستی مطبوعاتی را روز چهارشنبه ۱۴ سنبله سال روان در دفتر مرکزی این کمیسیون برگزار کرد.سید حفیظ‌‌ الله هاشمی، عضو، منشی و سخنگوی کمیسیون، از رسانه های جمعی در پیوند به نشر و پخش برنامه های انتخاباتی برای آگاهی دهی سپاسگذاری نمود.

اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به نمایش گذاشتن یک تعداد از برگه های مشکوک تصدیق ثبت نام رأی دهندگان از جانب ایتلاف بزرگ ملی افغانستان

١١ سنبله ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

به تاریخ ۱۰ سنبله ۱۳۹۷ جریان سیاسی زیرنام (ایتلاف بزرگ ملی افغانستان) طی یک کنفرانس مطبوعاتی، اتهام های را علیه کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه روند ثبت نام رأیدهندگان وارد ساخته و با نمایش گذاشتن یک تعداد ازبرگه های مشکوک تصدیق ثبت نام رای دهندگان (استیکر)ادعا کردند که در روند ثبت نام رای دهندگان گویا تقلب صورت گرفته و هشدار دادند که مانع برگزاری انتخابات می شوند و این روند را تحریم خواهند کرد و بر راه های بدیل انتخابات تأکید ورزیدند.