بازتاب نیوز

نشست مطبوعاتی پیرامون ثبت نام رأی دهنده گان

نشست مطبوعاتی پیرامون ثبت نام رأی دهنده گان

٢٣ جوزا ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات نشست مطبوعاتی را پیرامون ثبت نام رأی دهنده‌گان و کاندیدان مرحله سوم ثبت نام در مراکز روستا ها و قریه ها را روز چهار شنبه 23 جوزا سال روان در مرکز این کمیسیون برگزار نمود. داکتر عبدالبدیع صیاد رییس این کمیسیون می‌گوید که تا اکنون بیش از یک میلیون یک صد هزار تن رأی دهنده در سراسر کشور ثبت نام کرده اند که از این میان بیش از دو میلیون یک صد هزار آن را زنان تشکیل می دهد.

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به ارتقای مشارکت مردم بخصوص زنان در روند انتخابات

٢٢ جوزا ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات به هدف جذب و افزایش سهم گیری و مشارکت مردم به ویژه زنان در انتخابات شورای ولسوالی ها، از تمامی ارگان های حکومتی، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، رسانه های جمعی، سایر شرکای انتخاباتی و تمامی شهروندان کشور می خواهد تا این کمیسیون را در مرحله سوم ثبت نام و تشکیل شوراهای ولسوالی ها همکاری جدی نمایند. براي جلب مشاركت زنان در انتخابات شوراي والسوالي ها دو روز ديگر مدت ثبت نام براي شوراي والسوالي ها تمديد شده است .

اطلاعيۀ مطبوعاتی

٨ قوس -٦٢٣ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

قابل توجه رسانه های محترم!السلام علیکم و رحمت الله و برکاتهقرار است کمیسیون مستقل انتخابات کنفرانس مطبوعاتی را پیرامون ثبت نام رأی دهندگان و کاندیدان، مراکز باز و بسته و انتقال مراکز از مرحله دوم به سوم در مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات دایر نماید. بناءً از تمام رسانه های محترم دعوت میگردد تا در نشر و پخش جزئیات کنفرانس ما را همکاری نموده ممنون سازید.

اعلامیه مطبوعاتی در رابطه به آغاز ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها

اعلامیه مطبوعاتی در رابطه به آغاز ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها

٥ جوزا ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات به سلسله آمادگی های لازمه جهت برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی سال ۱۳۹۷ پلان های عملیاتی مربوط به انتخابات را آماده نموده و در راستای طرح پلانهای عملیاتی انتخابات سعی و تلاش نهایی را به خرج داده است تا سهولت های لازمه را جهت اشتراک هرچه بیشتر هموطنان عزیز در پروسه انتخابات فراهم نموده و تمامی مراحل انتخاباتی را با شفافیت کامل عملی نماید.

اطلاعیۀ کمیسیون مستقل انتخابات

٥ جوزا ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

طوریکه هموطنان گرامی اطلاع دارند ،قراراست طبق تقسیم اوقات مرتبۀ زمانی کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخابات ولسی جرگه وشورای ولسوالی ،روند ثبت نام کاندیدان برای انتخابات ولسی جرگه وشورای ولسوالی به روز شنبه مؤرخ۵ جوزای سال ۱۳۹۷ آغاز گردد. بدینوسیله به اطلاع تمام داوطلبان واجدشرایط کاندیداتوری برای انتخابات ولسی جرگه وشورای ولسوالی رسانیده میشود که از تاریخ ۵ الی ۲۲ جوزای سال جاری جهت ثبت نام به دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه نمایند. تمام معلومات در زمینۀ کاندیداتوری در ویبسایت کمیسیون مستقل انتخابات موجوداست.  

اطلاعیه مطبوعاتی

٣ جوزا ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

قابل توجه رسانه های محترم!با تقدیم احترامات فایقه و تمنیات نیککنفرانس مطبوعاتی الیوم پنجشنبه سوم جوزای سال جاری بنابر معاذیری به تعویق افتیده است. در آغاز هفته آینده همزمان با آغاز ثبت نام کاندیدان، زمان تنظیم کنفرانس مشخص و افتخار میزبانی شمارا خواهیم داشت.با معذرتکمیسیون مستقل انتخابات  

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به حوزه های انتخاباتی ولسی جرگه

٣٠ ثور ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

به اساس جزء 2 ماده سی و پنجم قانون انتخابات،" به منظور تعیین حوزه‏ های انتخاباتی و تقسیم آنها به حوزه های کوچکتر، کمیسیون حوزه های انتخاباتی ولسی جرگه وشوراهای ولایتی را طوری تعیین می نماید که احکام فقره های (4 و 6) ماده (83) قانون اساسی رعایت گردد." و مطابق فقره (1) ماده دوم فرمان شماره (105) مؤرخ 11/6/1395 مقام محترم ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در مورد توشیح قانون انتخابات کمیسیون باید در خلال سه ماه گزارش مطالعات تخنیکی خویش را در مورد کوچکتر ساختن حوزه های انتخابات ارایه می نمود.

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در مورد ادامه روند ثبت نام رای‏دهندگان به اساس اصل تذکره تابعیت

٢٦ ثور ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات به اساس ماده 156 قانون اساسی تنها نهادی در سطح کشور است که مسئولیت اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی را دارد. این کمیسیون در مورد مکلفیت ‏های قانونی خویش بادرنظرداشت مفاد احکام قانون انتخابات و منافع علیای کشور، تصامیم خویش را به‏ صورت کمیسیونی اتخاذ می‏نماید.

تمدید موعد ارایه درخواستی صرف برای زنان برای عضویت در کمیته رسانه‏ ها از تاریخ 12 الی 16 ثور 1397

٢٧ ثور ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

هدف:مطابق ماده 27 قانون انتخابات، به منظور نظارت از گزارش‏دهی و نشر منصفانه و بی‏طرفانه مبارزات انتخاباتی و رسیدگی به تخلفات رسانه ‏ای مغایر با اهداف، پالیسی‏ ها و طرزالعمل‏ های مربوط، کمیته رسانه ‏ها متشکل از سه عضو که حد اقل یک تن آنان زن باشد، یک ماه قبل از آغاز ثبت نام کاندیدان، توسط کمیسیون ایجاد می‏گردد.

جلسه علنی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تعیین تقویم انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی

جلسه علنی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تعیین تقویم انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی

٣ ثور ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات امروز دوم ثور سال جاری در مرکز رسانه های کمیسیون تقویم انتخابات را با حضور داشت رسانه ها، نماینده های احزاب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی بعد از جمع آوری نظریات با اکثریت آراء تصویب و نشر نمود. داکتر عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات جلسه را با سخنان افتتاحیه آغاز نموده گفت: نظر به قانون انتخابات تقویم باید ۱۲۰ روز قبل از روز انتخابات از طرف کمیسیون ترتیب و نشر شود که امروز دوم ثور اعلان شد.

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در رابط به اعلان سپردن سه پست کمیته رسانه‏ ها

٢٨ حمل ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

هدف:مطابق ماده 27 قانون انتخابات، به منظور نظارت از گزارش‏دهی و نشر منصفانه و بی‏طرفانه مبارزات انتخاباتی و رسیدگی به تخلفات رسانه‏ای مغایر با اهداف، پالیسی‏ها و طرزالعمل‏های مربوط، کمیته رسانه ‏ها متشکل از سه عضو که حد اقل یک تن آنان زن باشد، یک ماه قبل از آغاز ثبت نام کاندیدان، توسط کمیسیون ایجاد می‏گردد.

اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات به پاسخ اعلامیه اخیر احزاب و جریان‏های سیاسی در مورد انتخابات

٢٧ حمل ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات با التزام به رعایت قانون انتخابات، متعهد به آوردن اصلاحات در پروسه های مختلف انتخابات می‏باشد. این کمیسیون بادرنظرداشت نقش و اهمیت احزاب سیاسی در نظام مردم سالاری و از همه مهم‏تر در روند انتخابات، همواره تلاش نموده است تا نظریات و مشوره های جوانب ذیدخل بخصوص احزاب سیاسی در این روند ملی را داشته باشد، در نتیجه این تلاش‏ها، کمیسیون پیشنهادهای آنها را توحید و و اکثر موارد را عملی نموده و این روند در جریان پروسه ‏های مختلف انتخاباتی ادامه خواهد داشت .

اطلاعيۀ مطبوعاتی

٢٧ حمل ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

قابل توجه رسانه های محترم! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته قرار است کمیسیون مستقل انتخابات اولین نشست کمیته مشورتی و همکاری را مطابق حکم شماره 729 مورخ 25/10/1396 و حکم شماره  917 مورخ 2/12/1396 مقام عالی ریاست جمهوری بخاطر همکاری همه جانبه نهادها با روند های انتخاباتی برگزار نماید.

اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به نکات نظریات برخی از احزاب و جریان‏های محترم سیاسی در مورد این کمیسیون

٢٧ حمل ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات به اساس ماده 156 قانون اساسی وظیفه و مسئولیت اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور را در مطابقت به قانون انتخابات به عهده دارد. طوریکه همه آگاهی دارند این کمیسیون، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در سال آینده (1397) برگزار خواهد کرد.

اطلاعيۀ مطبوعاتی

٢٧ حمل ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

قابل توجه رسانه های محترم! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته قرار است کمیسیون مستقل انتخابات فردا مورخ ۵ حمل ۱۳۹۷ اولین برنامه آموزشی " آموزش آموگازان" برای ۱۲۲ تن آموزگار ۳۴ ولایت را به ساعت ۱۰ قبل از ظهردر مرکز رسانه ها کمیسیون مستقل انتخابات با مراسم خاص افتتاح نماید.

اعلامیه مطبوعاتی راجع به اولین برنامه آموزشی برای ثبت نام رای دهندگان

اعلامیه مطبوعاتی راجع به اولین برنامه آموزشی برای ثبت نام رای دهندگان

٢٧ حمل ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون با درنظرداشت احکام مندرج در فقره های ۱ و ۴ ماده ششم و ماده هشتم قانون انتخابات، تصمیم اتخاذ نمود تا ثبت نام و تهیه فهرست رایدهندگان به اساس تذکره تابعیت عادی) ورقی( و وصل نمودن هر رایدهنده به یک مرکز رایدهی، صورت گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات تفاهمنامه همکاری با اداره محترم مرکزی ثبت احوال نفوس امضا نموده است و اداره محترم به همکاری های دو جانبه تعهد نموده است تا برای حدود ده میلیون شهروند واجد شرایط رای دهی که تذکره تابعیت ندارند، در سراسر کشورقبل از آغاز روند ثبت نام، تذکره تابعیت عادی توزیع نماید.

اطلاعيۀ مطبوعاتی

٨ قوس -٦٢٣ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

قابل توجه رسانه های محترم!السلام علیکم و رحمت الله و برکاتهقرار است کمیسیون مستقل انتخابات کنفرانس جوانان و جامعه مدنی در تقویت و حمایت از پروسه انتخابات شفاف افغانستان به روز چهارشنبه مورخ نهم جوزا سال جاری به ساعت ۱۰:۰۰ قبل ازظهر در مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات دایر نماید.

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تغییر تاریخ انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تغییر تاریخ انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها

٢٧ حمل ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات، مطابق قانون انتخابات متعهد است که در سال 1397 انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی ها را دایر نماید و برای تمام واجدین شرایط در سراسر کشور زمینه را مساعد سازد تا از حق رأی دهی شان استفاده نمایند. با توجه به اینکه در کشور بعد از جنگ و یا در حالت جنگ زندگی می کنیم که برگزاری انتخابات در آن توام با چالش ها است ولی تجارب بیشتر از یک دهه ما نشان داد که برای تقویت و بقای دموکراسی نوپای خویش هیچ گزینه و بدیلی به جزء از انتخابات وجود ندارد. .