Baztab News

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در رابط به اعلان سپردن سه پست کمیته رسانه‏ ها

٢٨ حمل ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

هدف:مطابق ماده 27 قانون انتخابات، به منظور نظارت از گزارش‏دهی و نشر منصفانه و بی‏طرفانه مبارزات انتخاباتی و رسیدگی به تخلفات رسانه‏ای مغایر با اهداف، پالیسی‏ها و طرزالعمل‏های مربوط، کمیته رسانه ‏ها متشکل از سه عضو که حد اقل یک تن آنان زن باشد، یک ماه قبل از آغاز ثبت نام کاندیدان، توسط کمیسیون ایجاد می‏گردد.

اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات به پاسخ اعلامیه اخیر احزاب و جریان‏های سیاسی در مورد انتخابات

٢٧ حمل ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات با التزام به رعایت قانون انتخابات، متعهد به آوردن اصلاحات در پروسه های مختلف انتخابات می‏باشد. این کمیسیون بادرنظرداشت نقش و اهمیت احزاب سیاسی در نظام مردم سالاری و از همه مهم‏تر در روند انتخابات، همواره تلاش نموده است تا نظریات و مشوره های جوانب ذیدخل بخصوص احزاب سیاسی در این روند ملی را داشته باشد، در نتیجه این تلاش‏ها، کمیسیون پیشنهادهای آنها را توحید و و اکثر موارد را عملی نموده و این روند در جریان پروسه ‏های مختلف انتخاباتی ادامه خواهد داشت .

اطلاعيۀ مطبوعاتی

٢٧ حمل ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

قابل توجه رسانه های محترم! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته قرار است کمیسیون مستقل انتخابات اولین نشست کمیته مشورتی و همکاری را مطابق حکم شماره 729 مورخ 25/10/1396 و حکم شماره  917 مورخ 2/12/1396 مقام عالی ریاست جمهوری بخاطر همکاری همه جانبه نهادها با روند های انتخاباتی برگزار نماید.

اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به نکات نظریات برخی از احزاب و جریان‏های محترم سیاسی در مورد این کمیسیون

٢٧ حمل ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات به اساس ماده 156 قانون اساسی وظیفه و مسئولیت اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور را در مطابقت به قانون انتخابات به عهده دارد. طوریکه همه آگاهی دارند این کمیسیون، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در سال آینده (1397) برگزار خواهد کرد.

اطلاعيۀ مطبوعاتی

٢٧ حمل ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

قابل توجه رسانه های محترم! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته قرار است کمیسیون مستقل انتخابات فردا مورخ ۵ حمل ۱۳۹۷ اولین برنامه آموزشی " آموزش آموگازان" برای ۱۲۲ تن آموزگار ۳۴ ولایت را به ساعت ۱۰ قبل از ظهردر مرکز رسانه ها کمیسیون مستقل انتخابات با مراسم خاص افتتاح نماید.

اعلامیه مطبوعاتی راجع به اولین برنامه آموزشی برای ثبت نام رای دهندگان

اعلامیه مطبوعاتی راجع به اولین برنامه آموزشی برای ثبت نام رای دهندگان

٢٧ حمل ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون با درنظرداشت احکام مندرج در فقره های ۱ و ۴ ماده ششم و ماده هشتم قانون انتخابات، تصمیم اتخاذ نمود تا ثبت نام و تهیه فهرست رایدهندگان به اساس تذکره تابعیت عادی) ورقی( و وصل نمودن هر رایدهنده به یک مرکز رایدهی، صورت گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات تفاهمنامه همکاری با اداره محترم مرکزی ثبت احوال نفوس امضا نموده است و اداره محترم به همکاری های دو جانبه تعهد نموده است تا برای حدود ده میلیون شهروند واجد شرایط رای دهی که تذکره تابعیت ندارند، در سراسر کشورقبل از آغاز روند ثبت نام، تذکره تابعیت عادی توزیع نماید.

اطلاعيۀ مطبوعاتی

٢٧ حمل ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

قابل توجه رسانه های محترم!السلام علیکم و رحمت الله و برکاتهقرار است کمیسیون مستقل انتخابات طی یک کنفرانس مطبوعاتی تاریخ انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی را به ساعت ۰۹:۰۰ قبل از ظهر مورخ ۱۲ حمل ۱۳۹۷ در مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات اعلان نماید.

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تغییر تاریخ انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تغییر تاریخ انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها

٢٧ حمل ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات، مطابق قانون انتخابات متعهد است که در سال 1397 انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی ها را دایر نماید و برای تمام واجدین شرایط در سراسر کشور زمینه را مساعد سازد تا از حق رأی دهی شان استفاده نمایند. با توجه به اینکه در کشور بعد از جنگ و یا در حالت جنگ زندگی می کنیم که برگزاری انتخابات در آن توام با چالش ها است ولی تجارب بیشتر از یک دهه ما نشان داد که برای تقویت و بقای دموکراسی نوپای خویش هیچ گزینه و بدیلی به جزء از انتخابات وجود ندارد. .

روند ثبت نام و تهیه فهرست رأی دهندگان در مراکز ولایات آغاز گردید

روند ثبت نام و تهیه فهرست رأی دهندگان در مراکز ولایات آغاز گردید

٢٧ حمل ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

این مطلب را داکتر عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز رسانه های کمیسیون طی کنفرانس مطبوعاتی که امروز بیست و پنجم حمل سال روان برگزار شد بیان داشت. آقای صیاد افزود: کمیسیون، اراده و عزم راسخ برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در بیست و هشتم میزان دارد. رئیس کمیسیون چنین ادامه داد، کمیسیون به آوردن اصلاحات متعهد است بنابر آن پروسه ثبت نام و تهیه فهرست رأی دهندگان را امروز در مراکز سی و چهار ولایت آغاز نموده است، با تهیه فهرست رأی دهندگان هر رأی دهنده به یک مرکز وصل و در همانجا رأی خواهند داد.

Loading