بازتاب نیوز

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در مورد ادامه فعالیت ها بصورت عادی و نورمال

٥ حوت ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

انتخابات یک روند ملی بوده و از اهمیت اساسی و بنیادی در تحکیم نظام مردم سالاری در کشور برخوردار است. بدین ملحوظ تلاش های فراوان صورت گرفت تا انتخابات ولسی‏جرگه میزان 1397 بصورت درست و مطمئین برگزار گردد که تا کنون نتایج نهایی 18 ولایت اعلان گردیده است.

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به عملکرد‏های اخیر حکومت مبنی برتعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت

٥ حوت ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات اخیراً از طریق رسانه های همگانی آگاهی حاصل نموده است که حکومت میخواهد قانون انتخابات را تعدیل نموده و ذریعه فرمان تقنینی نافذ سازد. کمیسیون مستقل انتخابات بدین باور است، اولاً در این مقطع زمانی که دوره ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سپری گردیده و کمیسیون عملاً فهرست ابتدایی کاندیدان را نشر کرده و وارد عملیات انتخاباتی شده است.

اطلاعیه مطبوعاتی

٥ حوت ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

در این دو روز در شماری از صفحات اجتماعی لیست های نتایج نهایی انتخابات ولایات (بدخشان، خوست، فاریاب، کنر، نورستان و فراه) به نشر رسیده است. رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشر چنین لیست ها را تایید نمی کند و فعلن تیم مشترک دارالانشای هر دو کمیسیون ها بشکل مشترک مصروف تطبیقات نتایج نهایی این ولایات می باشند.

کمیسیون مستقل انتخابات اتهام های وارده بر برخی کمیشنران را رد کرد

کمیسیون مستقل انتخابات اتهام های وارده بر برخی کمیشنران را رد کرد

٥ حوت ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه مؤرخ 6 دلو سال روان اتهام های وارده از سوی محمد لایق ملک‌زاده بر برخی از اعضای این کمیسیون را رد نمود. داکترعبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات از آقای محمد لایق ملک زاده خواست، بجای اتهام بستن به کمیشنران از طریق رسانه های جمعی، در صورتی که اسناد و شواهد نسبت به فساد هر کارمند کمیسیون دارد، با نهاد های عدلی و قضایی آن را شریک سازد.

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به گزارش بی اساس نهاد محترم تیفا

٢١ جدي ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه و اتخاذ آمادگی ها برای انتخابات های سال ۱۳۹۸ طوری که به همگان مبرهن و واضح است، انتخابات ولسی جرگه پس از سه سال تأخیر در خزان سال ۱۳۹۷ برگزار گردید. این انتخابات به اساس قانون انتخابات جدید و پس از اصلاحات لازم در ساختار کمیسیون و تحت مدیریت اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد.

اطلاعیۀ مطبوعاتی در پیوند به ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸

١٢ جدي ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کاندیدان محترم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ خورشیدی!چنانچه مستحضرید براساس تقویم انتخاباتی روز انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ سرطان سال ۱۳۹۸ تعیین شده است. در این راستا کمیسیون مستقل انتخابات براساس قانون اساسی و قانون انتخابات در کشور صلاحیت و مدیریت برگزاری هرگونه انتخابات را دارد.

اعلامیۀ مطبوعاتی

٨ قوس -٦٢٣ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات زمینه برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مساعد ساخت تا مردم شریف کشور با استفاده از حقوق سیاسی مدنی خویش وکلای منتخب شان را معرفی و قوه مقننه را تجدید نمایند. برای تأمین شفافیت و قابل قبول بودن انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷، برای نخستین بار کمیسیون توانست فهرست رای دهندگان و وسایل تکنالوژی بایومتریک را شامل روندهای انتخاباتی نماید. جهت بررسی دقیق اعتراضات و شکایات و رسیدگی به آن، کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷ را در چندین مرحله اعلان و نشر نمود.

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

کنفرانس مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد

٨ قوس -٦٢٣ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات به هدف ارائه معلومات از آخرین پیشرفت ها و فعالیت های کمیسیون مستقل انتخابات به مردم روز سه شنبه 2 دلو سال روان، کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کرد. داکتر عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون، با اشاره به پایان روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری گفت که پس از بررسی اسناد آن ها لیست ابتدایی کاندیدان یاد شده به تاریخ 16 دلو به نشر خواهد رسید.

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به روابط کمیسیون با رسانه ها

١٤ قوس ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات با رعایت اصل دموکراسی، آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، قوانین نافذه در کشور و طرزالعمل های انتخاباتی به اطلاع رسانی و گزارش دهی برای مردم، متعهد بوده و هیچگاه مانع دسترسی رسانه ها به اطلاعات نشده است. قابل یاد آوری است که رهبری کمیسیون ورود اشخاص غیر مسئول را که کارت نظارت به دست نیاورده است و میخواهند در کمیسیون و پروسه بازشماری اشتراک نمایند منع قرار داده است.

نتایج ابتدای انتخابات ولسی جرگه ولایات لغمان، کاپیسا، پنجشیر، نیمروز و زابل اعلان شد

نتایج ابتدای انتخابات ولسی جرگه ولایات لغمان، کاپیسا، پنجشیر، نیمروز و زابل اعلان شد

٥ قوس ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

داکتر عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در کنفرانس مطبوعاتی مورخ چهارم قوس سال روان ضمن تشکری از رسانه ها، فیصله کمیسیون را پیرامون نتایج ابتدایی پنج ولایت با رسانه ها شریک ساخت. به اساس این فیصله نامه اشخاصی که توانستند بیشترین آراء را بدست آرند قرار ذیل است:

اعلامیه  در پیوند به اعلان نتابج ابتدایی ولایات بامیان، فراه، دایکندی، جوزجان و ارزگان

اعلامیه در پیوند به اعلان نتابج ابتدایی ولایات بامیان، فراه، دایکندی، جوزجان و ارزگان

٣ قوس ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

به تأسی از صلاحیت تفویض شده در جزء ۱۴ فقرۀ (۱) ماده ۱۹ و احکام مندرج جزء ۱۹ ماده ۴ و فقره (۲) ماده ۸۵ قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷، ولایات بامیان، فراه، دایکندی، جوزجان و ارزگان را الیوم جمعه مؤرخ ۲ قوس ۱۳۹۷ اعلان و نشر کرد.

اعلامیه مطبوعاتی

٨ قوس -٦٢٣ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کميسيون مستقل انتخابات اسناد و مدارک تمام کانديدان احتمالی رياست جمهوری سال ۱۳۹۸ را بررسی نموده و اعلام ميدارد که هجده تن از نامزدان انتخابات رياست جمهوری به فهرست ابتدايی انتخابات راه يافتند. کانديدان احتمالی مطابق مواد قانون اساسی و ماده ۳۸ قانون انتخابات شرايط وضع شده را تکميل نموده و در اسناد آنها کمی و کاستی وجود نداشت.

اعلامیه مشترک کمیسیون‌های انتخاباتی درپیوند به اعتباردهی آراء مردم در انتخابات ولسی جرگه میزان ۱۳۹۷

٩ عقرب ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون‌های انتخاباتی ضمن قدردانی از اشتراک گسترده مردم در انتخابات،‌ متعهد به رعایت قانون و صیانت از آرای مردم منحیث یک امانت می باشند. با توجه به وضعیت حاکم در کشور و با درنظرداشت برخی نارسایی ها در روز انتخابات، تعدادی زیادی از شکایت ها در باره تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی از جانب کمیسیون‌ها دریافت گردیده است.

دعوتنامه مطبوعاتی

٨ عقرب ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

قابل توجه رسانه های محترم!قرار است، امروز کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی کنفرانس مشترک مطبوعاتی را پیرامون اعلامیه اخیر کمیسیون شکایات انتخاباتی برگزار نمایند . بناءً از تمام رسانه های محترم دعوت میگردد تا در نشر جزئیات این کنفرانس ما را همکاری نموده ممنون سازند.

اعلامیه مطبوعاتی در پيوند به برگزاری انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ در ولایت کندهار

٣٠ ميزان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

حادثه غیر پیش بینی شده و دردآور اخیر که در ولایت کندهار به وقوع پیوست با نظرداشت اینکه باشنده‌گان محترم ولایت کندهار از حق رای شان محروم نگردند، کمیسیون تصمیم گرفت تا انتخابات در این ولایت با یک هفته تأخیر، برگزار گردد. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام می دارد که تمامی آماده‌گی ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی ولایت کندهارگرفته شده است و قرار است انتخابات آن ساعت 7 صبح روز شنبه مؤرخ 5 عقرب سال 1397 برگزار و تا ساعت 5 عصر ادامه یابد.