بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

سفیر افغانستان ازتورکیه به نسبت کمک‌های برادرانه اش به این کشور تمجیدکرد

سفیر افغانستان ازتورکیه به نسبت کمک‌های برادرانه اش به این کشور تمجیدکرد

٢٩ اسد ١٣٩٨ رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه TRT رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه TRT

سفیر افغانستان در انقره از کمک‌های برادرانه یی تورکیه به کشورش در زمینه های مختلف آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی، صحت عامه، کمک های بشردوستانه تمجید و قدردانی کرد