بازتاب نیوز

سفر هیات افغانستان به مسکو

سفر هیات افغانستان به مسکو

٢٩ سنبله ١٣٩٧ پارس تودی پارس تودی

یک هیات بلند پایه دولتی افغانستان به ریاست خلیل کرزی معین وزارت خارجه افغانستان امروز کابل را به مقصد مسکو با هدف گفتگو با مقامات روسیه ترک کرد.