بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

پیام عیدانه رهبران سیاسی افغانستان؛ از هشدار به طالبان تا بهبود روابط با پاکستان

پیام عیدانه رهبران سیاسی افغانستان؛ از هشدار به طالبان تا بهبود روابط با پاکستان

١٤ جوزا ١٣٩٨ پارس تودی پارس تودی

رئیس جمهور افغانستان این بار پس از ادای نماز عید برای باز شدن صفحه جدید تاریخی در روابط پاکستان و افغانستان ابراز امیدواری کرد، ژنرال دوستم نیز در پیام عیدانه خود گروه طالبان را به برخورد نظامی تهدید کرده است.