بازتاب نیوز

توزیع شناسنامه‌های جعلی در ولایت هرات‎

توزیع شناسنامه‌های جعلی در ولایت هرات‎

٥ ساعت پارس تودی پارس تودی

شماری از آگاهان مسایل افغانستان برخی حلقات در ارگ ریاست جمهوری را به توزیع شناسنامه‌های هرات به ساکنین ولایت‌های دیگر متهم می‌کنند و تاکید دارند: از همین حالا مهندسان انتخابات کارشان را آغاز کرده تا ناامیدی‌های بیشتری در این خصوص مطرح باشد.