بازتاب نیوز

در یک ماه 56 تن با دها‌هزار کیلوگرام مواد مخدر بازداشت شدند

در یک ماه 56 تن با دها‌هزار کیلوگرام مواد مخدر بازداشت شدند

٤ سنبله ١٣٩٧ کابل مانیتور کابل مانیتور

نیروهای امنیتی و کشفی کشور در جریان ماه اسد سال روان،۵۶ تن به شمول ۴ تن خانم را با دها هزار کیلوگرام مواد مخدر بازداشت و برای تعقیب به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات فرستاده است.