بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

فساد انتخاباتی و فساد اخلاقی مانع اعلان نتایج انتخابات شده است

فساد انتخاباتی و فساد اخلاقی مانع اعلان نتایج انتخابات شده است

٢٠ جدي ١٣٩٧ کابل مانیتور کابل مانیتور

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) می‌گوید یافته‌های نظارتی آنان نشان می‌دهد که سطح بالای فساد انتخاباتی و فساد اخلاقی تااکنون مانع اعلان نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ولسی جرگه شده است.