بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

محکمې د مخدره موادو ۳۶ قاچاقبرانو ته سزا واوروله

محکمې د مخدره موادو ۳۶ قاچاقبرانو ته سزا واوروله

١٨ سرطان ١٣٩٨ کابل مانیتور کابل مانیتور

د افغانستان د مُسکراتو او مخدره موادو پر ضد د مبارزی عدلی اوقضایی مرکز وايي، چې په تیره یوه اونۍ کې د دغه مرکز ابتدائیه او استیناف محکمو په خپلو علني غونډو کې د مخدره موادو د ۲۷ قضیو په تړاو ۳۶ تنو ته د حبس د مختلفو مودو سزا اورولې ده.

١٧ سرطان ١٣٩٨ کابل مانیتور کابل مانیتور

دفتر حمایت از کودکان (Save The Children) می‌گوید که کودکان قربانیان حمله‌ها و انفجارهای اخیر در کابل و غزنی بوده اند.