بازتاب نیوز

پناهجویانی که به افغانستان بر می‌گردند چه کمک‌هایی را دریافت می‌کنند؟

پناهجویانی که به افغانستان بر می‌گردند چه کمک‌هایی را دریافت می‌کنند؟

١٧ ميزان ١٣٩٧ مهاجر نیوز مهاجر نیوز

سازمان بین المللی مهاجرت می‌گوید که حد اکثر کمک‌های نقدی برای پناهجویان داوطلب تا سطح ۴۰۰۰ یورو می‌رسد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صورتی پناهجویان اخراج شده را می‌پذیرد که ماده های توافقنامه میان کابل و کشورهای میزبان نقض نشده باشد.

برای پناهجویانی که به افغانستان بر می‌گردند کدام کمک‌ها صورت می‌گیرند؟

برای پناهجویانی که به افغانستان بر می‌گردند کدام کمک‌ها صورت می‌گیرند؟

١٧ ميزان ١٣٩٧ مهاجر نیوز مهاجر نیوز

سازمان بین المللی مهاجرت می‌گوید که حد اکثر کمک‌های نقدی برای پناهجویان داوطلب تا سطح ۴۰۰۰ یورو می‌رسد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صورتی پناهجویان اخراج شده را می‌پذیرد که ماده های توافقنامه میان کابل و کشورهای میزبان نقض نشده باشد.

آلمان پناهجویان رد شده بیشتر را به افغانستان می‌فرستد

آلمان پناهجویان رد شده بیشتر را به افغانستان می‌فرستد

٥ ميزان ١٣٩٧ مهاجر نیوز مهاجر نیوز

<p class="article__description">حکومت آلمان فدرال در نظر دارد که بعد از این نه تنها مجرمان و خطر آفرینان، بلکه پناهجویان رد شده بیشتر را به افغانستان اخراج کند. وزارت داخله فدرال آلمان برای همه ایالت ها این دستور را صادر کرده است.</p>

افزایش بازگشت افغان‌ها از ایران به دلیل سقوط ارزش ریال

افزایش بازگشت افغان‌ها از ایران به دلیل سقوط ارزش ریال

٥ ميزان ١٣٩٧ مهاجر نیوز مهاجر نیوز

<p class="article__description">سقوط ارزش ریال، واحد پول ایران در برابر ارزهای خارجی، باعث شده که شمار فزاینده مهاجران افغان از این کشور به وطن شان برگردند. بازگشت‌کننده‌ها شکایت دارند که با درآمد شان قادر نبودند مخارج خانواده شان را تامین کنند. </p>

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

حرکت مدنی که مانع اخراج احتمالی یک پناهجوی افغان در ایالت بایرن شد

حرکت مدنی که مانع اخراج احتمالی یک پناهجوی افغان در ایالت بایرن شد

٥ ميزان ١٣٩٧ مهاجر نیوز مهاجر نیوز

<p class="article__description">نصیر احمد احمدی یک پناهجوی افغان در ایالت بایرن آلمان است که در معرض اخراج به افغانستان قرار گرفته بود. حمایت کارفرما و شماری از باشندگان این ایالت سبب شد که اجازه کار به دست آورد و حد اقل تا سه سال آینده حضورش در آلمان تضمین گردد.</p>

انتقاد از برنامه جدید برای اخراج پناهجویان به افغانستان

انتقاد از برنامه جدید برای اخراج پناهجویان به افغانستان

٥ ميزان ١٣٩٧ مهاجر نیوز مهاجر نیوز

<p class="article__description">شورای مهاجرت ایالت بایرن گفته است که روز سه شنبه (۱۴ جولای) بار دیگر یک هواپیمای حامل پناهجویان به افغانستان پرواز می کند. در میان آنها پناهجویانی هم هستند که در مکتب شامل اند و یا دوره‌های آموزشی را سپری می‌کنند.</p>

عفو بین الملل: اخراج پناهجویان افغان از آلمان باید فوراً متوقف گردد

عفو بین الملل: اخراج پناهجویان افغان از آلمان باید فوراً متوقف گردد

٥ ميزان ١٣٩٧ مهاجر نیوز مهاجر نیوز

<p class="article__description">سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که ارزیابی جدید کمیساریای عالی پناهجویان ملل متحد بیانگر آن است که کابل برای بازگشت دادن پناهجویان افغان دیگر امن نیست. آن‌ها خواستار توقف پرواز اخراجی روز سه شنبه از آلمان شده اند.</p>

ملل متحد: همه پناهجویان افغان در اروپا نباید به خاطر جرم چند نفر سرزنش شوند

ملل متحد: همه پناهجویان افغان در اروپا نباید به خاطر جرم چند نفر سرزنش شوند

٥ ميزان ١٣٩٧ مهاجر نیوز مهاجر نیوز

<p class="article__description">یک مقام ارشد ملل متحد گفته است که اعضای اتحادیه اروپا نباید به خاطر اعمال تخلف چند نفر، روند اخراج پناهجویان افغان به کشور ناامن شان را تسریع کنند. این سازمان همچنان خواسته است که جرایم چند پناهجو نباید سبب سرزنش همه افغان‌ها شود.</p>

دلایل اخراج ۱۷ پناهجو از آلمان به افغانستان چه بود؟

دلایل اخراج ۱۷ پناهجو از آلمان به افغانستان چه بود؟

٥ ميزان ١٣٩٧ مهاجر نیوز مهاجر نیوز

<p class="article__description">حکومت آلمان یک گروه ۱۷ نفری پناهجویان رد شده افغان را هفته جاری به کشورشان پس فرستاد. تجاوز جنسی، رهزنی، سرقت، تهدید، نقض قانون مبارزه با مواد مخدر و زخمی کردن افراد به عنوان نمونه‌ای از تخلفات این افراد نام برده شده است. در میان این افراد یک فرد معلول نیز شامل می‌باشد.</p>

درخواست پناهجوی بازگردانده شده از افغانستان در آلمان رد گردید

درخواست پناهجوی بازگردانده شده از افغانستان در آلمان رد گردید

٥ ميزان ١٣٩٧ مهاجر نیوز مهاجر نیوز

<p class="article__description">قضیه نصیب الله، پناهجوی افغان جر و بحث های زیادی را در آلمان به راه انداخت. قبل از اینکه روند پناهندگی او تکمیل گردد، به افغانستان برگشت داده شد و بعداَ دوباره به آلمان بازگردانده شد.</p>

تظاهرات همکاران افغان ارتش آلمان برای پناهنده شدن به این کشور

تظاهرات همکاران افغان ارتش آلمان برای پناهنده شدن به این کشور

٥ ميزان ١٣٩٧ مهاجر نیوز مهاجر نیوز

<p class="article__description">ده‌ها تن از کارمندان سابق افغان ارتش آلمان در افغانستان در برابر یکی از پایگاه‌های این نیرو ها در مزار شریف دست به تظاهرات زدند. آنان مدعی اند که زندگی شان در خطر قردارد و می خواهند فرصت اقامت در آلمان را به دست بیاورند. </p>