بازتاب نیوز

جامعه جهانی طی ۱۷ سال گذشته بیشتر از ۱۱ میلیارد دالر به صندوق بازسازی افغانستان کمک کرده است

٢٧ ميزان ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

در گزارش بانک جهانی آمده است که کشور های کمک کننده افغانستان، از آغاز سال ۲۰۰۲ میلادی تا ماه آپریل سال روان بیش ۱۱،۴ میلیارد دالر به صندوق بازسازی افغانستان

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

بانک انکشاف آسیایی برای توسعه بند ‌دهله ۳۴۸،۷۸ میلیون دالر کمک نمود

٢٤ ميزان ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

 بانک‌ انکشاف آسیایی به منظور مدیریت بهتر آب در ولایت کندهار‌، ۳۴۸.۷۸میلیون دالر کمک های بلاعوض به حکومت افغانستان اهدا نمود.  این کمک برای توسعه‌ی منابع آبی در ولایت قندهار