بازتاب نیوز

کمک جاپان به ارزش ۵۰۸.۹۴۴ دالر آمریکایی برای یک پروژه جدید ماین پاکی در ولایت بلخ

١٤ حوت ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

سفارت جاپان  در افغانستان  روز سه شنبه مراسم امضاء قرارداد  را برای یک پروژه ماین پاکی در چهار ولسوالی ولایت بلخ ، افغانستان برگزار کرد. در این مراسم تاکاهاشی یوشیاکی