بازتاب نیوز

امضاء تفاهمنامه همکاری استفاده از سیستم ثبت اعتبارات عامه بين د افغانستان بانک شركت برشنا

امضاء تفاهمنامه همکاری استفاده از سیستم ثبت اعتبارات عامه بين د افغانستان بانک شركت برشنا

١٥ ميزان ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

د افغانستان برشنا شرکت با د افغانستان بانک تفاهمنامۀ همکاری استفاده از سیستم ثبت اعتبارات عامه را بمنظور عرضه گزارش های منظم اعتباری، به امضاء رسانید. تفاهمنامۀ همکاری توسط خلیل

اداره مالی بین المللی(IFC)  از ساخت یک دستگاه جدید برق آفتابی در افغانستان حمایت مینماید

اداره مالی بین المللی(IFC) از ساخت یک دستگاه جدید برق آفتابی در افغانستان حمایت مینماید

١١ ميزان ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

اداره مالی بین المللی عضو گروپ بانک جهانی، یک موافقتنامه عمده را برای دیزاین دستگاه تولید برق آفتابی ۴۰ میگاوات با دولت افغانستان به امضا رسانید که مطابق آن ظرفیت

كمك ٢٠ ميليارد افغانى از طرف وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان به افغانستان

كمك ٢٠ ميليارد افغانى از طرف وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان به افغانستان

٨ ميزان ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

امروز مذاکرات حکومتی پیرامون همکاری انکشافی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فدرال آلمان برای سال ۲۰۱۸ موفقانه پایان یافت.  وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) به ارزش بیش

حکومت آلمان پروژۀ جدید زیربنایی در افغانستان را به مصرف ۱،۵میلیارد افغانی تمویل می کند

حکومت آلمان پروژۀ جدید زیربنایی در افغانستان را به مصرف ۱،۵میلیارد افغانی تمویل می کند

٨ سنبله ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

دیروز اراکین حکومت افغانستان، بنیاد آغاخان برای فرهنگ (AKTC) و نیز بانک انکشافی KfW آلمان موافقتنامه هایی را مبنی بر یک پروژۀ جدید بنام دگرگون سازی ساحات کنار دریای کابل

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

منظوری ۱۷ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۳.۲ میلیارد از طرف کمیسیون تدارکات

منظوری ۱۷ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۳.۲ میلیارد از طرف کمیسیون تدارکات

٦ سنبله ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار گردید. در این نشست، ۲۲ مورد تدارکاتی تحت بررسی قرار گرفت که در نتیجه درخواست