بازتاب نیوز

بانک جهانی برای پروژهٔ زراعتی اضطراری و تامین مواد غذایی ۳۸۰ میلیون دالر کمک میکند

١٦ اسد ١٣٩٩ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

بانک جهانی برای پروژهٔ زراعتی اضطراری و تامین مواد غذایی (EATS) و برنامه دسترخوان ملی، ۳۸۰ میلیون دالر کمک مالی تصویب نمود.  وزارت مالیه افغانستان در خبرنامه‌ای میگوید که بورد

کمک ۳۶٫۷ میلیون دالری امریکا برای مبارزه با کرونا و کمک به عودت کننده‌گان در افغانستان

٤ اسد ١٣٩٩ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

وزارت خارجه ایالات متحد امریکا و ادارهٔ این کشور برای انکشاف بین‌المللی بیش از ۳۶٫۸ میلیون دالر، برای مبارزه با ویروس کووید-۱۹ و مساعدت به بیجا شده‌گان داخلی و عودت