بازتاب نیوز

ایجاد یک مرکز بازاریابی فرآورده‌ها زنان افغان در آسیای میانه

ایجاد یک مرکز بازاریابی فرآورده‌ها زنان افغان در آسیای میانه

٢٨ جوزا ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

مسؤولان ریاست همکاری‌های اقتصادی وزارت امورخارجه کشور می‌گویند که قرار است تا چند ماه آینده یک مرکز بازاریابی برای فرآورده‌های زنان افغان، در آسیای میانه ایجاد شود. آنان می گویند،

برگزاری نمایشگاهی از پارچه‌های برجا ماندۀ حملات انتحاری درکندهار

برگزاری نمایشگاهی از پارچه‌های برجا ماندۀ حملات انتحاری درکندهار

٢٣ جوزا ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

نمایشگاهی از پارچه‌های برجا ماندۀ حملات انتحاری درکندهار از سوی یک جوان کندهاری به هدف به‌نمایش‌گذاشتن چهرۀ زشت انسانیت، برگزار گردید. احمدولی عسکرزی، جوان کندهاری برگزارکنندۀ این نمایشگاه می‌گوید پس‌از