بازتاب نیوز

فارم های مرغداری در افغانستان نزدیک به ۸۰ درصد نیاز‌مندی های کشور را مرفوع میسازند

فارم های مرغداری در افغانستان نزدیک به ۸۰ درصد نیاز‌مندی های کشور را مرفوع میسازند

٣٠ اسد ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

در ده سال گذشته صنعت مرغداری در افغانستان افزایش قابل ملاحظه‌ی داشته است. سرمایه گذاران کشور در این مدت در  بخش مرغداری بیش از یک بیلیون دالر‌ سرمایه گذرای کرده

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

كمك هشت ميليون پوندى بريتانيا براى برگزارى انتخابات رياست جمهورى افغانستان

كمك هشت ميليون پوندى بريتانيا براى برگزارى انتخابات رياست جمهورى افغانستان

٢٤ اسد ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

بريتانيا براى برگزارى انتخابات رياست جمهورى افغانستان حدود هشت ميليون پوند كمك مالى در نظر گرفته است. سفارت بريتانيا إعلام نمود كه اداره توسعه بين المللى اين كشور هشت ميليون