بازتاب نیوز

بيرون شدن پروازهاى افغانستان از فهرست سياه اروپا در آينده نزديك

بيرون شدن پروازهاى افغانستان از فهرست سياه اروپا در آينده نزديك

٢٣ سرطان ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

مسئولين اداره هوانوردى ملكى افغانستان ميگويند كه با تلاش هاى حكومت، قرار است در آينده هاى نزديك پرواز هاى افغانستان ازفهرست سياه كشور هاى اتحاديه اروپا خارج شوند.  محمد قاسم

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

عقد تفاهمنامه مشترك ميان نماينده گان عضوى پروژه كاسا١٠٠٠

عقد تفاهمنامه مشترك ميان نماينده گان عضوى پروژه كاسا١٠٠٠

٢٠ سرطان ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

در نشست چهار جانبه ى امروز كه در شهر آلماتى قزاقستان ميان نمايندگان چهار عضو پروژه كاسا١٠٠٠ (افغانستان، قزاقستان،  تاجيكستان و پاكستان ) برگزار گرديده بود، تفاهمنامه مشترك ميان نماينده

پروتوكول  همكارى هاى اقتصادى ميان افغانستان و تاجكستان به امضاء رسيد

پروتوكول همكارى هاى اقتصادى ميان افغانستان و تاجكستان به امضاء رسيد

١٥ سرطان ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

در ختم هفتمين اجلاس كميسيون مشترك بين الحكومتى افغانستان و تاجكستان كه در شهر دوشنبه تاجكستان برگزار شده بود پروتوكول همكارى هاى اقتصادى ميان افغانستان و تاجكستان به امضاء رسيد.

افغانستان آماده‌ تطبیق پروژه اتصال چین از طریق افغانستان به بحیره‌ی کسپین می‌باشد

افغانستان آماده‌ تطبیق پروژه اتصال چین از طریق افغانستان به بحیره‌ی کسپین می‌باشد

١٢ سرطان ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتي امروز ضمن دیدار با خوجه اویزوف سفیر کشور ترکمنستان؛ در باره‌ی اتصال منطقوی، توسعه شبکه فایبر نوری، تطبیق پروژه CATA یا اتصال