بازتاب نیوز

برگزاری نمایشگاه آثار باستانی افغانستان در هانگ‌ کانگ

٣ قوس ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

موزیم تاریخی هانگ‌کانگ، میزبان نمایشگاه آثار تاریخی افغانستان می‌باشد. در این نمایشگاه ۲۳۱ نوع مختلف آثار گرانبهای قدیمی که از چهار محل باستانی افغانستان شامل تیپی فلول، آی خانم، تیلیا