بازتاب نیوز

افشاگری رئیس پیشین امنیت ملی درباره ترور جنرال رازق؛ والی قندهار باید جوابگو باشد

٢ ساعت جمهور نیوز جمهور نیوز

رحمت‌الله نبیل،‌ رئیس پیشین امنیت ملی کشور،‌ برنامه ترور جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس ولایت قندهار را مشکوک و پیچیده خوانده و تاکید کرده که والی قندهار باید در این زمینه به پرسش‌های مردم افغانستان جوابگو باشد.

افتضاح، ابتذال، ارتجاع

١٤ ساعت جمهور نیوز جمهور نیوز

همه چیز حاکی از یک افتضاح منزجرکننده و غیرقابل توجیه بود و هیچکسی جز کمیسیون ناکارآمد، بی تدبیر و به شدت تحت سلطه و تأثیر حکومت و دولتی که آن را ایجاد کرده و از آن همچنان حمایت می کند، مقصر و مسؤول این وضعیت اسفبار نبود و نیست.

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

رییس اجرایی: هیچ نامزدی را حمایت نکرده‌ام ولی علیه دیگران اسناد دارم

٢٠ ساعت جمهور نیوز جمهور نیوز

رییس اجرایی افزود، تعداد زیادی از نامزدان از او توقع حمایت مادی و معنوی داشته و گفته اند که برخی دیگر نامزدان از جاهای دیگر هم حمایت می‌شوند؛ اما او توانایی پولی نداشته و به همین نسبت هیچ کسی را حمایت مادی و معنوی نکرده است.