بازتاب نیوز

ارگ: نامزدان نمی‌توانند نتایج انتخابات را به میل و سلیقه خودشان تغییر دهند

ارگ: نامزدان نمی‌توانند نتایج انتخابات را به میل و سلیقه خودشان تغییر دهند

٧ ساعت جمهور نیوز جمهور نیوز

ارگ ریاست جمهوری در واکنش به موضع‌گیری‌های اخیر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده که این نامزدان در جریان پروسۀ انتخابات، نمی‌توانند نتایج آن را به میل و سلیقۀ خودشان تغییر دهند.

چرا حکمتیار، حکومت موقت می‌خواهد؟

چرا حکمتیار، حکومت موقت می‌خواهد؟

٢٠ ساعت جمهور نیوز جمهور نیوز

حکومت موقت برای آقای حکمتیار به مثابه شانسی دوباره برای آزمودن بخت خود برای رسیدن به قدرت از مسیری متفاوت از مسیرهای قبلی است؛ اما بعید است این بار هم او در رسیدن به آرمان دیرینه اش یعنی جلوس بر اریکه قدرت، موفق شود.