بازتاب نیوز

غاصبین زمین خائین هستند و مورد پی‌گرد قانونی قرار می‌گیرند/ یک میلیون جریب زمین در شهرها غصب شده

٥ ساعت جمهور نیوز جمهور نیوز

رییس‌جمهور غنی می‌گوید غصب زمین از سوی زورمندان جرم پنداشته می‌شود و آنانی که زمین‌های دولتی را غصب کرده‌اند، خائن بوده و دولت با آن‌ها برخورد قانونی خواهد کرد.

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

سرور دانش: صلح با طالبان نباید به معنی تسلیمی دولت تلقی شود/ طالبان تنها با مذاکره با امریکا به پیروزی نمی‌رسند

٨ ساعت جمهور نیوز جمهور نیوز

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که صلح خواسته تمام مردم افغانستان است اما صلح نباید به معنی تسلیمی دولت و کنار گذاشتن دستاوردهای 18 ساله گذشته تلقی شود.