بازتاب نیوز

شهرداری کابل، حافظ ارزش‌ها یا مبلغ کشف حجاب؟!

شهرداری کابل، حافظ ارزش‌ها یا مبلغ کشف حجاب؟!

٢ ساعت صدای افغان - آوا صدای افغان - آوا

زنان افغان صرف نظر از اینکه به کدام قومیت و تبار، تعلق دارند، همواره حجاب را یک ارزش غیر قابل جایگزین می شمارند و به داشتن آن افتخار می کنند. آنها که در طول سال ها همواره هدف تهاجم فرهنگی ضد ارزش های بیگانه و استعماری قرار داشته اند برای حفظ حجاب به مثابه یک هویت جدایی ناپذیر، جنگیده و هزینه داده اند. آنها که در برابر تجددگرایی ظاهرزده امان الله و ملکه ثریا همسرش ایستادند و مغلوب توطئه های استعمارگران برای کشف حجاب نشدند، بی تردید در برابر تبلیغات مسموم شهرداری کابل هم تسلیم نخواهند شد؛ با این حال، شناخت ماهیت و هدف این نوع حرکت های نهان روشانه و ریاکارانه، وظیفه جریان های مسؤول فرهنگی و ارزشی است تا به زنان برای غلبه بر گونه های تازه توطئه های استعماری علیه حجاب و عفاف شان کمک کنند و بدخواهان را در رسیدن به اهداف شان ناکام بگذارند.

مقلّدین باید مرجع راستین را شناخته و فریب مجتهدنماها را نخورند

مقلّدین باید مرجع راستین را شناخته و فریب مجتهدنماها را نخورند

٤ ساعت صدای افغان - آوا صدای افغان - آوا

بر هر کسی لازم است که مقداری از اوقات خود را صرف شناختن غایت نفس و کمالات آن و طریقۀ معالجۀ بیماری آن با رجوع به کتب اخلاق و حدیث یا گوش دادن به سخنان بزرگان این علم و رفتار مطابق با رفتار آنان نماید و از بعضی بدعت‌ها که طایفه‌ای از اهل بدعت و هواهای نفس، اختراع می‌کنند دوری کند.

ضرورت رویکرد دینی در زندگی امروزی

ضرورت رویکرد دینی در زندگی امروزی

٧ ساعت صدای افغان - آوا صدای افغان - آوا

انسان‌ها در عصر تجدد، حقیقت انسانی خود را یا بخوبی نشناخته و یا آن را نادیده گرفته‌اند و نقطۀ آرامش دل‌های پریشان‌شان، یعنی ذات اقدس ربوبی و تعالیم او را بکلی فراموش نموده‌اند، بدون تردید تنها راه نجات از چنین مشکلات و معضلاتی بازگشت به قوانین الهیِ دین مقدس اسلام، شناخت دقیق این آیین نجات‌بخش و عمل به تعالیم و آموزه‌های آن است.

معاش نیم میلیون دالری برای یک مشاور/ استخدام بر اساس روابط

معاش نیم میلیون دالری برای یک مشاور/ استخدام بر اساس روابط

٧ ساعت صدای افغان - آوا صدای افغان - آوا

ولف گنگ پلاسا، که شهروند آلمان و دارای همسرافغانستانی است می گوید: پس از دیدار همسرش با رییس‌جمهور غنی، رییس‌جمهور غنی از وی خواست تا در حکومت کار کند: «همسرم از افغانستان است. وی در دیداری با رییس‌جمهور از من یاد کرد و رییس‌جمهور از من خواست تا با وی کار کنم.»!!!!!

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

ملیحه حسن یکی از کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات در زندان بیمار شده است

ملیحه حسن یکی از کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات در زندان بیمار شده است

١٠ ساعت صدای افغان - آوا صدای افغان - آوا

خانم ملیحه حسن یکی از کمیشنران پیشین کمیسیون مستقل انتخابات که در حال حاضر در زندان زنانه در کابل بسر می‌برد، بیمار شده و تاکنون مسئولان ذیربط برای تداوی او در بیرون از زندان اقدام نکرده اند.

نگرانی‌ها از چالش‌ها و ابهامات در انتخابات ششم میزان

نگرانی‌ها از چالش‌ها و ابهامات در انتخابات ششم میزان

١١ ساعت صدای افغان - آوا صدای افغان - آوا

فعالان مدنی و سیاسی می‌گویند که کارکمیسیون‌ها مطابق جدول زمانی پیش نرفته است و بسیاری از موارد مهم مانند انتقال مواد حساس، استخدام کارمندان هنوز هم در بسیاری از ولسوالی‌ها صورت نگرفته است و در انتخبات پیش رو چالش و ابهامات زیاد وجود دارد.

انتخابات؛ راهی به سوی پیروزی و سازندگی

انتخابات؛ راهی به سوی پیروزی و سازندگی

١٢ ساعت صدای افغان - آوا صدای افغان - آوا

کسی که در روز انتخابات می خواهد سرنوشت تعیین کند، چه بجا و نیکوست که پیش از آن، به این سوالات حیاتی و مهم نگاه بیندازد و دقت ورزد و پاسخ دهد و آن وقت، رئیس جمهور انتخاب کند. اینجاست که حضور آگاهانه و هوشیارانه ی مردم در انتخابات، سرنوشت را به درستی تعیین می کند و آینده را به صورت اساسی پی ریزی می نماید و می سازد و این است که می توانیم بگوییم انتخابات، راهی به سوی پیروزی و سازندگی.