بازتاب نیوز

نمایندگان مجلس: رئیس جمهور غنی صلاحیت ایجاد و ادغام واحدهای اداری را ندارد

نمایندگان مجلس: رئیس جمهور غنی صلاحیت ایجاد و ادغام واحدهای اداری را ندارد

٢ ساعت صدای افغان - آوا صدای افغان - آوا

نمایندگان مجلس می‌گویند که هرچند ایجاد و ادغام واحدهای اداری تنها از صلاحیت‌های مجلس می‌باشد؛ اما در 4ونیم ماه گذشته رئیس جمهور غنی به شکل غیر قانونی چندین واحد اداری را ایجاد و یا ادغام کرده است.

عبادت ظاهری بدون تزکیه‌ی نفس اثرگذار نیست

عبادت ظاهری بدون تزکیه‌ی نفس اثرگذار نیست

٣ ساعت صدای افغان - آوا صدای افغان - آوا

مثالِ کسانی که مواظب اعمال ظاهری خود هستند ولی صفای دل و پاکی آن و تاریکی نفس و ناپاکی آن را فراموش کرده‌اند، مانند آرامگاهی است که ظاهر آن را زینت کنند در حالی که باطن آن را مردارهای گندیده فراگرفته باشد. یا مانند خانه‌ای بدون نور است که چراغی درخشان بر بام آن روشن کنند در حالی که درون آن خانه تاریک و ظلمانی است.

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

وقتی قرار است مذاکره کنید چرا بر افراد بی‌گناه حمله می‌کنید

وقتی قرار است مذاکره کنید چرا بر افراد بی‌گناه حمله می‌کنید

٦ ساعت صدای افغان - آوا صدای افغان - آوا

رئیس جمهور غنی خطاب به طالبان گفت: «صلح هدف ما است، هیچ کس نسبت به ما اراده‌ی محکم‌تر برای صلح ندارد، اما خشونت، راه ایجاد هم‌پذیری نیست. وقتی مذاکره روز بعد یا چند هفته بعد شروع می‌شود، چرا بر افراد بی‌گناه حمله می‌کنید.»

جنگ نفتکش‌ها؛ چه کسی مسؤول است؟

جنگ نفتکش‌ها؛ چه کسی مسؤول است؟

٧ ساعت صدای افغان - آوا صدای افغان - آوا

از نظر ایران، شاید جنگ نفتکش ها هنوز تعبیری دور و غیر واقع بینانه باشد؛ اما در اردوی غرب، این جنگ مدت هاست که شروع شده است. امریکا از هزاران مایل آنسوتر، امنیت خلیج فارس به عنوان زیست بوم و حوزه قدرت استراتژيک ایران و کشورهای منطقه را دستخوش آشوب و اغتشاش کرده و انگلیس هم علیرغم تعهداتی که در برجام داده به نحوی با این شرایط، همراهی می کند. بنابراین، آنها خواسته یا ناخواسته منطقه را به سمت جنگی تمام عیار هدایت می کنند. در چنین شرایطی ایران، دفاع از حریم حاکمیت ملی و منافع مشروع اقتصادی و حیات سیاسی اش را حق مسلم خود می داند و با تمام توان در برابر هرگونه تعدی و تجاوز و تهدید و عهدشکنی خواهد ایستاد.

قناعت‌؛ فضیلتی کم‌یاب در جامعه

قناعت‌؛ فضیلتی کم‌یاب در جامعه

٧ ساعت صدای افغان - آوا صدای افغان - آوا

دین مبین اسلام به عنوان دینی که‌ فلسفه‌ی بعثت پیامبر آن به کمال رساندن انسان به ویژه در حوزه‌ی اخلاق بیان گردیده، توجه خاصی در قسمت رشد و گسترش فضایل اخلاقی مبذول داشته است. لذا قناعت نیز به عنوان یک فضیلت ارزشمند و مهم اخلاقی در دین اسلام از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخودار می‌باشد.