بازتاب نیوز

علمای هرات؛ شهادت در راه وحدت

علمای هرات؛ شهادت در راه وحدت

٢ ساعت صدای افغان - آوا صدای افغان - آوا

علما میراث داران انبیا هستند و امثال شهید توکلی با علم به اینکه سرانجام این راه، شهادت است و شهادت در مکتبی که رهبر و امام و اسوه و فرمانفرمای آن، حسین ابن علی علیه السلام است، عین سعادت و غایت و نهایت این رسالت الهی می باشد. شهید توکلی نیز سربازی در جبهه حسین و علیه جبهه باطل یزید و یزیدیان تکفیری امروز بود و او به بهترین وجه ممکن، این مسؤولیت عظیم و این بار بزرگ را به سرانجام رساند و راه ادامه و استمرار آن را نیز به بازماندگان و آیندگان نشان داد. شهادت شهید توکلی اما بیش از هر تلاش صلح جویانه و خیرخواهانه دیگری که در کشور انجام می شود، معنا و پیام و پیامد خواهد داشت.