بازتاب نیوز

نگرانی از گسترش کروناویروس؛ تقاضای توقف سفرها از چین به افغانستان

نگرانی از گسترش کروناویروس؛ تقاضای توقف سفرها از چین به افغانستان

١٠ ساعت صدای آمریکا صدای آمریکا

وزارت صحت عامه افغانستان از سفارت چین در کابل خواسته است که به منظور جلوگیری از شیوع کروناویروس، به نمایندگان شرکت‌های تجارتی و افغان‌هایی که در چین به سر می‌برند، اجازه سفر به افغانستان داده نشود.