بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

انتقاد تند سرور دانش بر عملکرد کمیسیون انتخابات

انتقاد تند سرور دانش بر عملکرد کمیسیون انتخابات

٢٣ جدي ١٣٩٧ صدای آمریکا صدای آمریکا

معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، تأخیر در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی را جفا در حق مردم توسط کمیسیون مستقل انتخابات دانست و گفت که اتهام فساد، تقلب و تخطی‌ها، اعتبار و حیثیت دولت و مردم را زیر سوال برده است.