بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

سرور دانش از امریکا و طالبان تضمین خواست

سرور دانش از امریکا و طالبان تضمین خواست

١٤ ساعت اسپوتنیک اسپوتنیک

سرور دانش با اشاره به مذاکرات اخیر آمریکا با طالبان پس از اظهارات حمدالله محب، اعلام کرد که امریکا و طالبان درباره این که دستاوردهای گذشته در توافق صلح حفظ خواهد شد به مردم افغانستان تضمین دهند.

آیا توافق صلح بدون حکومت افغانستان قابل قبول است؟

آیا توافق صلح بدون حکومت افغانستان قابل قبول است؟

١٥ ساعت اسپوتنیک اسپوتنیک

جنرال گل محمد مجاهد می‌گوید که توافقات بدون حکومت نمی‌تواند صلح بیاورد و هیچ شهروند افغانستان نمی‌تواند که نظامیان خارجی در کشورشان وجود داشته باشد ولی نمی‌توان نظام و ساختار که در حکومت است را نادیده گرفت.