بازتاب نیوز

"دیپلومات‌های افعانی  متخصصین فوق‌العاده مسلکی هستند"

"دیپلومات‌های افعانی متخصصین فوق‌العاده مسلکی هستند"

٢ ساعت اسپوتنیک اسپوتنیک

الکسندر یاکوفنکو، رئیس آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه روسیه طی مصاحبه اختصاصی با اسپوتنیک در مورد ایجاد شرایط تدریس برای دیپلومات‌های افغانی در چوکات اکادمی و اینکه کورس‌های فوق‌الذکر در روابط روسیه و افغانستان چه نقش را بازی می‌کنند، معلومات داد.