بازتاب نیوز

جواب وزارت داخله به پارلمان؛ پولیس به قانون شکنان سلامی نمی‌زند

جواب وزارت داخله به پارلمان؛ پولیس به قانون شکنان سلامی نمی‌زند

٢٧ جدي ١٣٩٧ اسپوتنیک اسپوتنیک

وزارت امور داخله در واکنش به انتقاد مجلس نمایندگان از آنچه که بی‌عزتی در بازرسی پولیس به اعضای پارلمان خوانده می‌شود، می‌گوید پولیس به افراد «معزز قانون شکن» و «قانون ستیز»سلامی نمی‌زند بل با آنها مطابق قانون برخورد می‌کند.

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

ناظران احزاب سیاسی: انتخابات کابل دوباره برگزار شود

ناظران احزاب سیاسی: انتخابات کابل دوباره برگزار شود

٢٦ جدي ١٣٩٧ اسپوتنیک اسپوتنیک

ناظران شماری از احزاب سیاسی از روند برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که تصمیم قبلی کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر ابطال آرای کابل را قبول و مطابق قانون، انتخابات مجلس نمایندگان را در حوزۀ کابل مجدداً برگزار کند.