بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

عبدالله: مردم با اشتراک در انتخابات به دشمنان کشور جواب خوبی دادند

عبدالله: مردم با اشتراک در انتخابات به دشمنان کشور جواب خوبی دادند

٣ ساعت اسپوتنیک اسپوتنیک

رئیس اجرایی حکومت می‌گوید هرچند دشمنان کشور به دلیل مخالف‌شان با نظام سیاسی مشروع و مبتنی بر رای مردم، این روند را تهدید کردند، اما مردم با حضور گسترده‌شان در انتخابات، جواب خوبی به آنان دادند.

چرا جنرال رازق را کشتند؟

چرا جنرال رازق را کشتند؟

٣ ساعت اسپوتنیک اسپوتنیک

سؤالی که دراین چند روز در رابطه به کشتن ناجوانمردانه جنرال رازق نزد بسیاری ها پیش آمده این است که مگر جنرال عبدالرازق با نیروهای امریکایی چه کرده بود که باید این طور ناجوانمردانه به قتل برسد؟