بازتاب نیوز

مشرانو جرگه می گوید که حکومت وحدت ملی در مهار وضعیت امنیتی ناکام مانده است

مشرانو جرگه می گوید که حکومت وحدت ملی در مهار وضعیت امنیتی ناکام مانده است

٢٧ ثور ١٣٩٧ کابل نیوز کابل نیوز

سه شنبه, 25 غويی اعضای جرگه می گویند که در نتیجۀ جنگ جاری، هر روز صدها نیروی امنیتی و افراد ملکی قربانی می شوند اما مسوولان حکومت و مقامهای بلند پایه امنیتی مصروف جنجالهای شخصی شان هستند. در همین حال رئیس مشرانو جرگه می گوید که برخی حلقات در داخل نظام، به اشاره بیگانگان تلاش میک نند تا میان افغانها، نفاق ایجاد کنند. در حالیکه حکومت وارد نمودن تلفات سنگین به مخالفان مسلح را ادعا می کند اما با گذشت هر روز، وضعیت امنیتنی افغانستان، بدتر می شود. بحث ازاد روز سه شنبه مشرانو جرگه نیز بر وضعیت امنیتی کشور متمرکز بود و و در رابطه به وضعیت جاری، ابراز نگرانی صورت گرفت. سناتوران میگ ویند که وضعیت امنیتی با گذشت هر روز بسوی بحران می رود و حتی هر روز وضعیت امنیتی افغانستان بدتر می شود. آنان همچنان سران حکومت وحدت ملی و مقامهای بلند پایه امنیتی را به رسیدگی به مشکلات اساسی مردم به ناکاامی متهم می کنند و ادعا می کنند که آنان مصروف مسایل شخصی هستند. آنان همچنان می گویند که مداخله کشورهای همسایه بیشتر از هر وقت دیگر افزایش یافته است اما حکومت در جلوگیری آن ناکام مانده است. در همین حال، رئیس و اعضای مشرانو جرگه، با اشاره به جنجالهای برخاسته بر سر تذکره های الکترونیک می گویند که برخی اشخاص در داخل نظام به خواست استخبارات منطقه می خواهند تا به بی اتفاقی میان افغانها دامن بزنند. به گفتۀ آنان، ایران و پاکستان به گونۀ مستقیم تلاش هیای را آغاز کرده اند تا به بی اتفاقی های قومی در افغانستان دامن بزنند. از سوی دیگر، اعضای مشرانو جرگه افتتاح سفارت امریکا در بیت المقدس و کشتار ده ها فلسطینی از سوی اسرائیل را محکوم می کنند. نگرانی دیگر مشرانو جرگه در رابطه به انتخابات است و سناتوران می گویند که در وضعیت جاری، اگر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها برگزار شود، خونین ترین و پر از تقلب ترین انتخابات در تاریخ افغانستان خواهد بود.

رئیس اجرائیه می گوید که باشنده گان شهر کابل با تهدید جدی آب آلوده و غیر صحی مواجه اند

رئیس اجرائیه می گوید که باشنده گان شهر کابل با تهدید جدی آب آلوده و غیر صحی مواجه اند

٢٧ ثور ١٣٩٧ کابل نیوز کابل نیوز

سه شنبه, 25 ثور عبدالله عبدالله که در نشستی در رابطه به مدیریت آب سخنرانی می کرد می گوید که آبهای زیرزمینی در کابل به حد کافی آلوده شده و از این آبها به گونۀ درست استفاده نمی شود. وزیر انرژی و آب می گوید که در شرایط کنونی به مدیریت آب نیاز جدی است و باید در مسایل ملی، به آن اولویت داده شود. نبود سیستم کانالیزاسیون منظم در شهر کابل و موجودیت چاها های غیر معیاری سپتیک در شهر کابل، آب نوشیدنی را آلوده کرده است و بیشتر مردم، از همین آبهای غیر صحی استفاده می کنند. اینجا در نشستی تحت عنوان سهم زنان در مدیریت آب، رئیس اجرائیه می گوید که آبهای زیر زمینی در شهر کابل قابل بهره برداری نیست و شهروندان کابل با تهدید جدی آب آلوده مواجه اند: به گفتۀ مسوولان، بیشتر خانواده ها در بخش مصرف آب توجه نمی کنند و همین موضوع سبب شده است که آب آشامیدنی بدون استفاده ضایع شود. رئیس اجرائیه می گوید که مسأله آب در اولویت های حکومت وحدت ملی قرار دارد و این موضوع را بارها  در شورای وزیران مطرح کرده است. داکتر عبدالله عبدالله در حالی یکجا با وزیر انرژی و آب در کنفرانس مدیریت آب اشتراک می کند که چند روز قبل، رئیس جمهور غنی وزارت انرژی و آب را ناکام خوانده و گفته بود که مردم باید در این باره تصمیم بگیرند.

رئیس جبهه ملی نوین افغانستان می گوید که به برخی از کاندیدان احتمالی، تذکره های جعلی و ستیکرهای انتخاباتی داده شده است

رئیس جبهه ملی نوین افغانستان می گوید که به برخی از کاندیدان احتمالی، تذکره های جعلی و ستیکرهای انتخاباتی داده شده است

٢٧ ثور ١٣٩٧ کابل نیوز کابل نیوز

سه شنبه, 25 ثور انوارالحق احدی می گوید که بدون کدام دیتابیس در انتخابات، استفاده از تذکره ها زمینه را برای تقلب مساعد می سازد و می افزاید که همین اکنون به برخی از کاندیدان احتمالی، تذکره های جعلی، ستیکر های انتخاباتی و فورم های تذکره داده شده است تا پس از خانه پری به کمیسیون بسپارند. از سوی دیگر، وی بر مداخلۀ حکومت در اداره های انتخاباتی انتقاد می کند و می گوید که مسوولان کمیسیون باید در برابر خواستهای غیر قانونی حکومت بایستند. پس از اختلاف نظر میان حکومت و کمیسیون انتخابات بر نصب استیکر در کاپی تذکره ها در روند ثبت نام برای اشتراک در انتخابات، شماری از جریانهای سیاسی مخالف حکومت نیز این کار را زمینه سازی عمداً برای تقلب می خوانند. رئیس جبهه ملی نوین افغانستان می گوید که نصب ستیکر بر کاپی تذکره ها، نه تنها باعث ایجاد مشکلات می شود بلکه بدون موجودیت دیتابیس، نصب ستیکر ها نیز مشروعیت انتخابات را زیر سوال می برد. در همین حال، وی می گوید که همین اکنون نیز به شماری از کاندیدان احتمالی در برخی مناطق، استکیرهای انتخاباتی، تذکره های جدید، و فورم های تذکره داده شده است تا از قبل آنرا خانه پری کنند. وی می گوید که این فورم ها اکنون در بازار آزاد بدست آمده می تواند. از سوی دیگر، در حالی که، چهار تن از کمیشنران کمیسیون انتخابات بر نصب ستیکر بر کاپی تذکره ها مخالفت کرده اند و رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات نیز به همین دلیل استعفا داده است، رئیس جبهه ملی نوین، از این اقدام اعضای کمیسیون انتخابات استقبال می کند و می گوید که مسوولان کمیسیون انتخابات باید در برابر کارکرد های غیر قانونی حکومت بیایستند. رئیس جبهه ملی نوین در حالی از نصب استیکر های انتخابات بر تذکره ها ابراز نگرانی می کند که به گفتۀ آگاهان سیاسی، حکومت با این کار، اصلاً خواهان برگزاری انتخابات نیست و به همین دلایل، به باور مردم بر انتخابات صدمه می زند.

رئیس جمهور و رئیس اجرائیه به عوض رهایی کشور از بحران، مصروف کمپاین های سیاسی بخاطر انتخابات آینده هستند

رئیس جمهور و رئیس اجرائیه به عوض رهایی کشور از بحران، مصروف کمپاین های سیاسی بخاطر انتخابات آینده هستند

٢٧ ثور ١٣٩٧ کابل نیوز کابل نیوز

سه شنبه, 25 ثور اعضای شورای ملی می گویند که همزمان با به پایان رسیدن مدت کاری حکومت وحدت ملی، سران این حکومت سفرهای ولایتی را افزایش داده اند و برای پرده پوشی ناکامی های شان، بر همدیگرف اتهام وارد می کنند. برخی از احزاب سیاسی می گویند که سران حکومت وحدت ملی با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری آینده بار دیگر به آغوش قوم پناه برده اند و با استفاده از امکانات دولتی، به نفع خود استفاده می کنند.   با نزدیک شدن پایان مدت کاری حومت وحدت ملی، بار دیگر جنجالها میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه افزایش یافته است و ظاهراً هردو جانب تلاش می کنند تا بخاطر پنهان نمودن ناکامی های شان، همدیگر را مقصر قلمداد کنند. پس از اختلافات اخیر بر سر توزیع تذکره های الکترونیک و روند ثبت نام انتخابات، سران حکومت وحدت میلی در صدد توجیه اشتباهات شان هستند و بخاطر جلب حمایت مردم در انتخابات، سفرهای شان را به ولایات افزایش داده اند. به تازگی، در آستانۀ سقوط ولایت فراه، اشرف غنی به ولایت لوگر بخاطر افتتاح یک پروژۀ کوچک سفر کرد و رئیس اجرائیه در کابل بر اظهارات روز گذشتۀ رئیس جمهور، انتقاد داشت. آگاهان سیاسی می گویند که با نزدیک شدن زمان انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری، سران حکومت وحدت ملی به عوض رهایی افغانستان از بحران جاری، مصروف کمپاین های انتخاباتی شان هستند و با مسایل ملی افغانستان بر اساس منافع شخصی شان برخورد کرده و از امکانات دولتی، استفادۀ نادرست می کنند. از سوی دیگر، اعضای مشرانو جرگه بر حکومت انتقاد می کنند که از جنجالها بر سر تذکره های الکترونیک و روند ثبت نام، برای بقای سیاسی خود استفاده می کند. اعضای مشرانو جرگه، اختلافات میان سران حکومت در شرایط کنونی را برای افغانستان، خطرناک می خوانند. هرچند، رئیس جمهور و رئیس اجرائیه بارها بر انتخابات شفاف تأکید می کنند اما آگاهان سیاسی می گویند که هردو تن از مسوولان حکومت وحدت ملی، برای موفقیت در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری، از هر راه ممکن استفاده می کنند.

رئیس جمهور غنی می گوید که امام ابو حنیفه جلو جریان تکفیری ها که از سوی خوارج راه اندازی شده بود را گرفت

رئیس جمهور غنی می گوید که امام ابو حنیفه جلو جریان تکفیری ها که از سوی خوارج راه اندازی شده بود را گرفت

٢٧ ثور ١٣٩٧ کابل نیوز کابل نیوز

دوشنبه, 24 ثور رئیس جمهور که در نشست علمی و تحقیقاتی مقام و شخصیت امام ابوحنیه سخنرانی می کرد از مردم خواست تا راه مذاهب حقه شان را تعقیب کنند و جلو گروه های را بگیرند که بنام اسلام و مذهب دست به فعالیت های تروریستی می زنند. از سوی دیگر، رئیس جمهور از علمای دینی می خواهد تا مردم را به انتخابات ترغیب کنند و همچنان در مبارزه حکومت برضد فساد، همکاری نمایند. اینجا، نشست علمی و تحقیقاتی در رابطه به شخصیت و مقام امام ابو حنیفه از سوی وزارت حج و اوقاف برگزار شده است که در آن رئیس جمهور، مقامها و شماری از عالمان دین اشتراک کرده اند. رئیس جمهور در سخنرانی اش بر همزیستی مسالمت آمیز میان مذاهب تأکید کرد و می گوید که پیروان مذاهب سنی و شیعه باید به ایجاد درز میان مذاهب اجازه ندهند. رئیس جمهور غنی می گوید، جریان تکفیری یی که از سوی خوارج راه اندازی شده بود امام ابو حنیفه جلو آنرا گرفت و آنان را مردم خارج شده از دایرۀ اسلام خواند: رئیس جمهور می گوید که افغانها و در مجموع تمام مسلمانان باید راه امامان شان را تعقیب کنند و اجازه ندهند که شکار افراطیت شوند. در این نشست، رئیس جمهور از علمای دینی خوناست تا مردم را به انتخابات ترغیب کنند و همچنان در مبارزه حکومت برضد فساد، همکاری نمایند. عالمان دین در این نشست تأکید کردند که باید در نشست های علمی، مساجد، مدارس، پوهنتونها و مراکز دیگر اسلامی و اجتماعی، راه امامان مجتهد به جوانان آموزش داده شود تا دستخوش توطئه ها نشوند و راه خلاف اصول اسلامی و مذاهب را انتخاب نکنند.

رئیس اجرائیه حکومت می گوید که به دلیل عدم توجه حکومت، هر روز مردم عام و سربازان  امنیتی قربانی می دهند

رئیس اجرائیه حکومت می گوید که به دلیل عدم توجه حکومت، هر روز مردم عام و سربازان امنیتی قربانی می دهند

٢٧ ثور ١٣٩٧ کابل نیوز کابل نیوز

دوشنبه, 24 ثور عبدالله عبدالله هنگام سخنرانی در نشست شورای وزیران، انتقاد کرد که وضعیت امنیتی با گذشت هر روز بدتر می شود اما حکومت حتی نشست شورای امنیت ملی را نیز برگزار نکرده است. اما ارگ ریاست جمهوری رئیس اجرائیه و دفترش را به بی خبری متهم می کند و می گوید که نشست های هفته وار شورای امنیت به شمول نشست سرقوماندان اعلی و نشست های دیگر در وقت و زمان آن برگزار شده و موضوعات مهم در این نشست ها، بررسی شده است. اختلافات رئیس جمهور و رئیس اجرائیه بر سر تذکره التکرونیک، انتخابات، امنیت و برخی مسایل دیگر بار دیگر افزایش یافته است و رئیس اجرائیه بر برخی مسایل بر حکومت که هدف اصلی اش رئیس جمهور بود، انتقادهای تندی کرد. رئیس اجرائیه حکومت که در نشست شورای وزیران سخنرانی می کرد می گوید که هر روز مردم عام و نیروهای امنیتی قربانی می دهند که عامل اصلی آن حکومت است. وی می گوید که حکومت به عوض اینکه به مشکلات اصلی رسیدگی کند راه نادرستی را به پیش گرفته است عبدالله می گوید که حکومت در رابطه به وضعیت جاری به حدی بی تفاوت است که هفتۀ گذشته، حتی نشست شورای امنیت را نیز برگزار نکرده است. اما سخنگوی رئیس جمهور این اظهارات رئیس اجرائیه را رد می کند و خود رئیس اجرائیه و دفترش را به بی خبری از نشست های دولتی متهم می کند. وی می گوید که تمام نشست ها به شمول نشست هفته وار شورای امنیت ملی، سر قوماندان اعلی و نشست های دیگر در وقت معین آن برگزار و موضوعات مهم در ان ارزیابی شده است. این اختلافات میان ارگ ریاست جمهوری و سپیدار بر سر مسایل مهم در کشور در حالی است که آگاهان سیاسی می گویند، ادامۀ این اختلافات از چهار سال به این سو، به افغانستان آسیب زیادی رسانده است و اکنون بار دیگر با نزدیک شدن انتخابات، رئیس جمهور و رئیس اجرائیه از این گونه مسایل، استفادۀ کمپاینی می کنند.

حامد کرزی :افغانها باید برای بیرون رفت از وضعیت جاری، در لویه جرگۀ عنعنوی گردهم بیایند

حامد کرزی :افغانها باید برای بیرون رفت از وضعیت جاری، در لویه جرگۀ عنعنوی گردهم بیایند

٢٧ ثور ١٣٩٧ کابل نیوز کابل نیوز

دوشنبه, 24 ثور حامد کرزی می گوید که وضعیت جاری بخاطر منافع بیگانه گان بر افغانها تحمیل شده است و برای رهایی از این بدبختی ها، باید تمام افغانها گردهم بیایند و با اتحاد و اتفاق و یک اقدام واضح و روشن، صدای شان را از طریق لویه جرگۀ ملی عنعنوی بلند کنند. کرزی از امریکا خواسته است که خاک افغانستان را بخاطر اهدافش به میدان تقابل مبدل نکند بلکه برای آوردن صلح وامنیت، بر تعهدش عمل نماید و همکاری واقعی کند. از سوی دیگر، اعضای ولسی جرگه نیز در کنار بدیل حکومت فعلی، بر تجدید نظر بر قرارداد امنیتی امضا شده با امریکا، تأکید می کنند. رئیس جمهور پیشین در برابر حملۀ بر مستوفیت ننگرهار واکنش جدی نشان داده و افزوده است که افغانها هر روز قربانی منافع بیگانگان می شوند. کرزی می گوید که با گذشت هر روز حملات بر افغان ها و ثروت های شان در هر ګوشه و کنار افغانستان شدت پیدا می کند، مردم کشته می شوند، زیربناها از بین می رود و در عین حال، برای تخریب وحدت ملی، تلاش می شود که این همه بخاطر منافع بیگانه گان انجام می شود. رئیس جمهور پیشین می گوید که یگانه راه برای بیرون رفت از این وضعیت، با اتحاد و اتفاق گردهم آمدن در لویه جرگۀ عنعنوی است. کرزی بار دیگر از امریکا خواست تا خاک افغانستان را بخاطر اهداف بزرگش به میدان تقابل مبدل نکند و تعهداتش را که به افغانستان سپرده است، عملی کند. در همین حال، اعضای ولسی جرگه نیز با ابراز نگرانی جدی می گویند که برای بیرون رفت از وضعیت جاری، باید بر بدیل حکومت وحدت ملی غور شود. اعضای جرگه همچنان خواهان تجدید نظر بر قرارداد امنیتی با امریکا هستند: این اظهارات رئیس جمهور پیشین در حالی است که پیش از این نیز وی، از وضعیت جاری بد امنیتی در کشور جداً ابراز نگرانی کرده است  و برای بحث بر سر قرارداد امنیتی امضا شده با امریکا، خواهان برگزاری لویه جرگۀ عنعنوی شده است.

تیفا می گوید که حکومت تلاش می کند تا طرح هایش را بر کمیسیون مستقل انتخابات تحمیل کند

تیفا می گوید که حکومت تلاش می کند تا طرح هایش را بر کمیسیون مستقل انتخابات تحمیل کند

٢٧ ثور ١٣٩٧ کابل نیوز کابل نیوز

يكشنبه, 23 ثور نهاد انتخابات شفاف افغانستان حکومت را به مداخۀ مستقیم در امور کمیسیون مستقل انتخابات متهم می کند و می گوید که حکومت تلاش می کند تا از طریق فشار بر کمیشنران، طرح هایش را بر کمیسیون تحمیل کند. در همین حال، آنان ادعا می کنند که فیصلۀ نصب ستیکر بر کاپی تذکره نیز به دلیل فشار حکومت بوده است. از سوی دیگرف مشرانو جرگه نیز با ابراز نظر مشابه می گوید که فیصلۀ اخیر کمیسیون مستقل انتخابات به عوض شفافیت، زمینه را برای تقلب در انتخابات آینده مساعد می سازد. پس از آنکه کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرد که بر کاپی های تذکره به عوض تذکره اصلی نیز ستیکر نصب شده می تواند، این فیصله کمیسیون انتخابات با واکنشهای گسترده مواجه شد. نهاد انتخابات شفاف افغانستان می گوید که این فیصله کمیسیون از لحاظ تخنیکی در تصادم با قوانین انتخاباتی قرار دارد و کمیسیون مستقل انتخابات نیز مشوره با کمیسیون مستقل انتخابات صادر نشده است. تیفا می گوید که اخیراً حکومت تلاشهای مستقیمی را آغاز کرده است تا در امور تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات مداخله کند. این نهاد نظارت بر انتخابات همچنان ادعا می کند که اگر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات خواستهای حکومت را نپذیرد، حکومت آنان را به استعفا مجبور می کند. تیفا، نصب ستیکر بر کاپی تذکره به عوض تذکره اصلی را نیز از طرح های حکومت یاد می کند که به گفتۀ این نهاد با استفاده از فشار بر کمیسیون انتخابات تحمیل شده است. به گفتۀ آنان این فیصله حکومت اشتراک مردم در روند ثبت نام را افزایش نمی دهد بلکه زمینه را برای تقلب فراهم می سازد. از سوی دیگر، بحث ازاد روز یکشنبه مشرانو جرگه نیز بیشتر بر همین موضوع متمرکز بود. سناتوران، از فیصله اخیر کمیسیون مستقل  انتخابات ابراز نگرانی می کنند و می گویند که این اقدام کمیسیون انتخابات، باور موجود مردم بر انتخابات را نیز متضرر خواهد ساخت و زمینه را برای تقلب مساعد خواهد کرد. در همین حال، اعضای جرگه از افزایش نا امنی های اخیر در کشور نیز ابراز نگرانی می کنند. آنان می گویند که از یک سو، زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در حال نزدیک شدن است و از سوی دیگر، نا امنی ها با گذشت هر روز افزایش می یابد.

گلبدین حکمتیار از رییس جمهور و رییس اجراییه حکومت میخواهد که به اختلافات شان را در بخش توزیع تذکره های برقی پایان دهند

١٤ ثور ١٣٩٧ کابل نیوز کابل نیوز

جمعه, 14 ثور رهبر حزب اسلامی که در یک گردهمایی در ولایت پروان سخنرانی میکرد از توزیع تذکره های برقی اعلام حمایت نموده گفت دیگر حوصله مردم بسر رسیده و مسولان حکومت باید به اختلافات شان پایان دهند و مردم را وادار نسازند که علیه آنان دست به کار شوند .  حکمتیار بر اشتراک گسترده مردم در انتخابات تاکید میکند و میگوید که برخی افراد شامل در نظام و شماری از سفارتخانه های خارجی تلاش میکنند تا انتخابات آینده را به سرنوشت انتخابات گذشته دچار کنند .

پس از چند روز جنگ شدید ولسوالی کوهستان بدخشان به دست طالبان مسلح سقوط کرد

١٤ ثور ١٣٩٧ کابل نیوز کابل نیوز

جمعه, 14 ثور نماینده گان بدخشان در ولسی جرگه میگویند که از چند روز بدینسو جنگجویان بر ولسوالی های مختلف بدخشان حملات  تهاجمی را آغاز کرده اند که روز گذشته به دلیل نبود مهمات، ولسوالی کوهستان بدست طالبان افتاده است. از سوی دیگر اعضای ولسی جرگه میگویند که وضعیت امنیتی ولایت های شمال افغانستان در حال بدتر شدن است. ولسوالی کوهستان بدخشان که از چند روز بدینسو شاهد جنگ شدید میان نیرو های افغان و جنگجویان مسلح است شب گذشته بدست طالبان مسلح سقوط کرد. نماینده گان بدخشان در ولسی جرگه می گویند که جنگجویان از چند روز بدینسو بر ولسوالی های مختلف بدخشان به شمول کوهستان حملات تهاجمی را آغاز کرده اند که به دلیل نبود مهمات نیرو های افغان از ولسوالی کوهستان عقب نیشنی کرده اند واین ولسوالی بدست طالبان افتاده است. وکیلان میگویند که جنگ شدید میان نیروهای افغان و جنگجویان در برخی ولسوالی ها دیگر بدشخان نیز ادامه دارد و اگر توجه نشود امکان سقوط برخی ولسوالی دیگر نیز وجود دارد. نماینده گان بدخشان در شورای ملی میگویند که به شمول ولسوالی کوهستان در ولسوالی های دیگر نیز جنگ میان جنگجویان و نیرو های افغان ادامه دارد و در مقایسه به نیرو های جنگجویان بیشتر حضور دارند. انان همچنان میگویند که وضعیت امنیتی شمال کشور با گذشت هر روز در حال بحرانی شدن است و هم اکنون بر 60 درصد خاک بدخشان جنگجویان حاکمیت دارند درحالیکه حکومت تنها بر فیض اباد مرکز و مراکز ولسوالی ها کنترول حاکمیت دارد. از سوی هم نهاد های امنیتی جنگ در برخی ولسوالی های بدخشان تایید میکند و از فرستادن نیرو های کمکی به ولسوالی کوهستان خبر میدهد. هم اکنون جنگجویان در ولایت بدخشان بر دو ولسوالی حاکمیت دارند و در پنج ولسوالی دیگر جنگ را گرم نگهداشته اند.

یافته های تازه سیگار نشان میدهد که میزان بمباری نیرو های امریکایی در افغانستان افزایش یافته است

١٤ ثور ١٣٩٧ کابل نیوز کابل نیوز

جمعه, 14 ثور اداره سر مفتنش امریکا از بازسازی در افغانستان میگوید که تنها در سه ماه سال جاری میلادی طیاره های امریکایی 1200 بمب بر مناطق مختلف افغانستان پرتاب کرده اند که این رقم بلند ترین سطح بمباری در این کشور را نشان میدهد . سیگار به نقل از سربازان امریکایی نوشته است که اکنون تمامی تلاش های نظامیان امریکایی بر افغانستان متمرکز است و اداره استخباراتی امریکا سطح حمایت خود را با نیرو های افغان بلند میبرد .

برخی احزاب و جریان های سیاسی مخالف حکومت یکبار دیگر در ترکیه به ایجاد ایتلاف بزرگ توافق کرده اند

١٤ ثور ١٣٩٧ کابل نیوز کابل نیوز

جمعه, 14 ثور شمار از اعضای حزب جنبش ملی میگویند که این ایتلاف از جریان های مختلف سیاسی تشکیل شده و ممکن کاندیدیی مستقل را در انتخابات ریاست جمهوری انتخابات اینده داشته باشند. درهیمن حال اعضای رهبری حزب جمعیت اسلامی در رابطه به ایجاد این ایتلاف میگویند که از طریق این ایتلاف برحکومت فشار وارد خواهند شد تا به خواست های انان تن دهند. برخی از جریان ها و احزاب سیاسی یک بار دیگر در شهر انقره ترکیه بر ایجاد یک ایتلاف ضد حکومتی توافق کرده اند. جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری، عطامحمد نور رییس اجراییه جمعیت اسلامی، احمدضیا مسعود معاون جمعیت اسلامی، محمد ناطقی معاون حزب وحدت اسلامی، همایون همایون معاون اول ولسی جرگه، ظاهر قدیر و لالی حمیدزی اعضای دیگر ولسی جرگه در این ایتلاف شامل اند. محی الدین مهدی عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی ایجاد این ایتلاف را واکنشی به سیاست های جاری حکومت می دانند و میگویند از طریق این ایتلاف برحکومت فشار وارد خواهند شد تا به خواستهای که انان با حکومت مطرح میکنند تن دهند. یکی از اهداف ایتلاف سهم احزاب در انتخابات خوانده می شود و به گفته اعضای جنبش ملی ممکن این ایتلاف کاندیدای مستقل را نیز درانتخابات ریاست جمهوری آینده داشته باشند. آنان میگویند این ایتلاف تا زمان برگزاری انتخابات پا برجا خواهد بود. پیش ازاین حزب جمعیت، جنبش ملی و وحدت به رهبری جنرال دوستم معاون ریاست جمهوری که ظاهرا در ترکیه درتبعید سیاسی به سر می برد، شورای ایتلاف نجات افغانستان را شکل دادند. که از عملی شدن کامل توافقنامۀ سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی تا تلاش برای برگشتاندن صلاحیت‌های جنرال دوستم تاکید کردند اما ارگ ریاست جمهوری بیشتر مطالبات این ایتلاف را شخصی خوانده است.

در ولسوالی قادس و برخی ولسوالی دیگر ولایت بادغیس وضعیت امنیتی بدتر شده است

١٤ ثور ١٣٩٧ کابل نیوز کابل نیوز

جمعه, 14 ثور مسوولان امنیتی میگویند ؛ که به هدف بهبود وضعیت امنیتی ولایت بادغیس نیرو های کوماندو و هوایی را فرستاده اند تا از سقوط برخی مناطق به دست طالبان مسلح جلوگیری کنند . از سوی دیگر باشندگان این ولایت میگویند ؛ که در بیشتر ولسوالی های نا امنی افزایش یافته است و ولسوالی قادس این ولایت در حال سقوط میباشد . از یک ماه گذشته قلعه نو مرکز ولایت بادغیس و ولسوالی قادس این ولایت شاهد درگیری های شدید است و برخی مناطق ولسوالی قادس به دست طالبان مسلح سقوط کرده است . همزمان باید این هر چند قوماندان امنیه بادغیس سقوط برخی مناطق ولایت بادغیس به دست طالبان مسلح را عقب نشینی تکتیکی میداند اما تاکید میکند که طالبان مسلح در این ولایت با سلاح های مختلف مجهز هستند . وی میگوید ؛ که با آمدن نیرو های کوماندو و هوایی جلو تهدید های موجود در این ولایت گرفته خواهد شد . هر چند قوماندان امنیه بادغیس وارد شدن تلفات به نیرو های افغان در ولایت را رد نمیکند اما میگوید که در یک ماه گذشته تلفات سنگینی نیز به طالبان مسلح وارد کرده اند . از سوی دیگر معاون والی بادغیس تهدیدات امنیتی در این ولایت را جدی میخواند و میگوید که این تهدید ها با استفاده از نیرو های کوماندو و هوایی از بین خواهد رفت . نیرو های کوماندو و هوایی در حالی به ولایت بادغیس میروند که در یک هفته گذشته تلفات سنگینی به نیرو های افغان در این ولایت وارد شد و پوسته های برخی مناطق به دست طالبان مسلح سقوط کرد .

از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده درخاک پاکستان هفت سال سپری شد

١٣ ثور ١٣٩٧ کابل نیوز کابل نیوز

چهارشنبه, 12 ثور اگاهان می گویند با آنکه هفت سال از کشته شدن اسامه بن لادن میگذرد تهدید تروریزم از بین نرفته است بلکه گروهای تازه ترورستی قد علم کرده که امنیت افغانستان و جهان را بطور جدي تهدید می کنند. برخی اعضای جرگه در مورد کشته شدن بن لادن میگویند که اهداف مبارزه با تروزیزم امریکا تمرکز بر منافع ادامه جنگ این کشور دارد که نمی خواهد جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کند. اعضای ولسی جرگه میگویند که امریکا بر اساس بازی های استخباراتی جنگ مبارزه با تروریزم را زیر نام القاعده و داعش به پیش می برد که برنده این جنگ وجود ندارد. در پی حملات یازده سپتامبر، که اعضای شبکه القاعده به دست داشتن دران متهم شناخته شدن امریکا و متحدین اش پس از ده سال جنگ درافغانستان زیرنام مبارزه با تروزیزم در ماه می سال  2011 میلادی اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده توسط نظامیان امریکایی درابیت اباد خاک پاکستان کشته شد. با گذشت هفت سال زمان از کشته شدن بن لادن رهبر شبکه القاعده هنوزهم افغانستان و منطقه شاهد ارامش نیست. درحالیکه جهان از شر تروزیزم در امان نیست، نه نتها تروزیزم از بین نرفته بلکه گروهای جدید ترورستی مانند داعش درحال گسترش است که امنیت افغانستان و جهان را تهدید می کنند برخی اعضای ولسي جرگه در مورد کشته شدن بن لادن میگویند امریکا سناریو های مبارزه با تروریزم را زیر نام شبکه القاعده و داعش به پیش می برد و نمی خواهد که  جنگ خاتمه پیدا کند. سوی دیگر حضور دومدار امریکا در افغانسان باعث افزایش رقابت های قدرت های منطقه و جهان نیز شده است. زیرا ا به باور برخی اعضای ولسی جرگه امریکا با برنامه استخباراتی جنگ مبارزه با تروریزم را بر اساس منافع شخصی خود به پیش می برد تا در کنار تهدید برخی کشور جهان حضور نظامی دومدار در افغانستان داشته باشد. اکنون با گذشت 17 سال از آغاز عملیات نظامی امریکا در افغانستان، تنها چیزی که برای امریکا دست‌آورد  شمرده می شود کشته شدن بن لادن است اما انتقاد ها اینست که چرا امریکا بر منابع اصلی تروریزم که در خاک پاکستان اقدام نمی کند. برخی تحلیلگران به این نظر اند که اهداف امریکا در این منطقه حصار رقبای این کشور مانند چین و روسیه است که تا هنوز به این اهداف دست نیافته است.

عطا محمد نور والی پیشین بلخ برای ملیشه سازی جدید، تلاش می کند

١٣ ثور ١٣٩٧ کابل نیوز کابل نیوز

چهارشنبه, 12 ثور یک منبع به کابل نیوز گفت که نور در ولایات شمال کشور به شماری از افراد پول می دهد و می خواهد که به گونۀ تدریجی قوتی را ایجاد کند که در صورت خصوصی شدن جنگ افغانستان، از آن استفاده کند. نور پیش از این در دوبی نیز با ایریک پرنس رئیس پیشین بلک واتر ملاقات کرده بود. ایریک پرینس به قصر سفید پیشنهاد کرده است که می تواند در جنگ افغانستان با هزینۀ کمتری برنده شود. در حالیکه، دفتر مفتش خاص امریکا هر سال تعداد تلفات نیروهای افغان را پنج هزار تن می خواند و در سال گذشته، این نیروها یازده درصد کاهش یافته اند، بار دیگر نگرانی هایی افزایش یافته است که ایالات متحده با ضعیف شدن اردوی ملی می خواهد تا جنگ افغانستان را به قراردادی های خصوصی بسپارد. بر اساس ارقام نا اعلام نشدۀ مقامهای افغان، هر روز در مناطق مختلف کشور، از پانزده تا 16 سرباز امنیتی کشته می شوند، اما این ارقام با ارقام، جلب و جذب قابل مقایسه نیست. حکومت افغانستان و ایالات متحده در نظر دارند که بخاطر مهار درگیری ها، در نزدیک به ده ولایت، نیروهای محلی را در چهارچوب اردوی ملی ایجاد کنند که برای یک سال، شکل آزمایشی را خواهد داشت و در آن مردم منطقه جذب خواهد شد. به تازگی یک منبع به کابل نیوز گفته است که والی پیشین بلخ به مردم در ولایات شمال کشور پول و امکانات دیگر می دهد تا به گونۀ تدریجی شکل نظامیان خصوصی قراردادی را به خود بگیرند. در رابطه به عطا محمد نور گفته می شود که با ایریک پرینس رئیس پیشین بلک واتر که پروپوزل هایش در رابطه به خصوصی سازی جنگ افغانستان بر میز ارگ و قصر سفید قرار دارد، در دوبی ملاقات کرده است. ایریک پرینس رئیس پیشین بلک واتر و رئیس کنونی گروپ خدمات سرحدی می گوید که با فرستادن پنج هزار و پنجصد نظامی قراردادی و 90 طیاره جنگی به افغانستان می تواند، مصرف 45 ملیارد دالری جنگ امریکا را به ده ملیارد دالر کاهش بدهد. د ایریک پرنس طرح تر یوه چتر او واحدې قوماندې لاندې په افغانستان کې د امریکا د ډپلوماټیکو، پوځي او استخباراتي عملیاتو پر غونډولو تمرکز لري. طرح ایریک پرنس در زیر یک چتر و قوماندۀ واحد بر هماهنگی عملیات دیپلوماتیک، نظامی و استخباراتی امریکا در افغانستان تمرکز دارد. شماری از سیاستمداران در امریکا و مشاوران امنیتی پنتاگون، دخیل ساختن یک اردوی متعارف در جنگ را مفید نمی خوانند زیرا اردو قوانین جنگ را مراعات خواهد کرد و به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور میزبان و کشورهای همسایه احترام خواهد داشت اما نظامیان قراردادی خصوصی، تابع این قوانین نیستند. آگاهان سیاسی، سپردن جنگ افغانستان به کمپنی های امنیتی را به معنی ادامۀ جنگ می خوانند زیرا به باور آنان، منفعت شرکت های امنیتی، در ادامۀ جنگ و تقویت گروه های تروریستی نهفته است. حکومت افغانستان پیش از این با طرح خصوصی سازی جنگ افغانستان مخالفت کرده نشان داده بود اما اکنون بنظر می رسد که ایالات متحده به یک شکل جدید، حکومت وحدت ملی را در این بخش با خود هماهنگ ساخته است.

دیده بان شفافیت افغانستان می گوید بیشتر کمکهای صورت گرفته با معارف افغانستان، ضایع شده است

١٣ ثور ١٣٩٧ کابل نیوز کابل نیوز

چهارشنبه, 12 ثور بر اساس یافته های تازۀ دیده بان شفافیت افغانستان، بیشتر کمکهای خارجی با سکتور معارف، از سوی کمک کننده گان خارجی و حکومت به گونۀ درست به مصرف نرسیده است و در حال حاضر، 8 هزار باب مکتب، ساختمان ندارد. مسوولان وزارت معارف می گویند که پلان اصلاحات در سکتور معارف را ایجاد کرده اند و در حال تطبیق شدن است. دیده بان شفافیت افغانستان گزارش اش را در رابطه به چگونگی کمکهای بین المللی با سکتور معارف را نشر کرد. این نهاد می گوید که از سالهای گذشته به این سو، ملیون ها دالر با سکتور معارف کمک شده است اما این سکتور هنوز هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند و بزرگترین مشکل آن نبود ساختمان برای مکاتب است. بر اساس یافته های این نهاد در حال حاضر: ۸  هزار باب مکتب اصلاً ساختمان ندارد. ۴۰ درصد مکاتب دارای ساختمان، صنوف درسی کافی ندارد. ۷۰ درصد مکاتب، به آب صحی دست رسی ندارد. 43 درصد مکاتب، معلمان مسلکی ندارد. و 70 درصد مکاتب کتابهای درسی ندارد. مسوولان دیده بان شفافیت افغانستان می گویند که بخش بزرگ کمکهای صورت گرفته با معارف به گونۀ درست یا مدیریت نشده است ویاهم از سوی افراد حکومتی و یا هم دونرهای خارجی در آن فساد صورت گرفته است. در همین حال، مقامهای وزارت معارف در رابطه به تأیید ویا رد این گزارش چیزی نمی گویند اما می افزایند که وزارت معارف، روند اصلاحات را با منظوری رئیس جمهور آغاز کرده است. این گزارش دیده بان شفافیت افغانستان در رابطه به نظام معارف در حالی است که بر اساس ارقام اخیر، در حال حاضر، بیشتر از هزار باب مکتب در افغانستان به دلیل نا امنی ها، مسدود شده است.

در ماه گذشته اپریل، به 500 فرد ملکی در افغانستان تلفات وارد شده است

١٣ ثور ١٣٩٧ کابل نیوز کابل نیوز

چهارشنبه, 12 ثور بر اساس یافته های گروه عدالت خواهی و مصونیت افراد ملکی در نتیجه حملات مختلف و درگیری های مسلحانه در ماه اپریل، 188 فرد ملکی کشته و 306 تن دیگر زخمی شده اند. بر اساس یافته های این گروه، بیشتر تلفات در این ماه در کابل به مردم وارد شده است که رویداد بزرگ تلفات ملکی در منطقۀ قلعه نظر دشت برچی بوده است. گروه عدالت خواهی و مصونیت افراد ملکی همچنان می گوید که در حملات تهوایی دشت ارچی کند نیز 50 فرد ملکی کشته و 70 تن دیگر زخمی شده اند.

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده، خواهان پایان دادن به جنگ افغانستان است

١٣ ثور ١٣٩٧ کابل نیوز کابل نیوز

چهارشنبه, 12 ثور رند پال، سناتور جمهوری خواه ایالات متحده می گوید که در گفتگو با ترمپ به این نتیجه رسیده است که رئیس جمهور دیگر طرفدار مداخله در امور کشورهای دیگر نیست. رند پال می گوید که ترمپ به گونۀ مکرر گفته است که دیگر باید از این جهنم خارج شویم. رئیس جمهور ایالات متحده بر این مسأله غور می کند که به جنگ افغانستان پایان داده شود. رند پال سناتور جمهوری خواه امریکا می گوید که در گفتگوهای اخیر با رئیس جمهور ترمپ به این نتیجه رسیده است که قصر سفید می خواهد تا دیگر به این جنگ پایان بدهد. روزنامۀ واشنگتن پوست می گوید که رند پال با حضور نیروهای امریکایی در خارج از کشور مخالف است و دونالد ترمپ هنگام معرفی مایک پمپیو به حیث وزیر خارجه جدید ایالات متحده، بخاطر جلب حمایت وی گفته است که پالیسی اش را در رابطه به جنگ افغانستان تغییر می دهد. پال می گوید که پس از مکالمۀ تلفونی اخیر با ترمپ، به این باور رسیده است که ترمپ به نظر زمان کمپاین های انتخاباتی اش متمایل شده است که دیگر در سیاستها و امور کشورهای جهان، مداخله نمی کند. اما جیمز متیز ویر دفاع ایالات متحده این گفته ها را دروغ می خواند و می گوید تا زمانیکه در افغانستان و سوریه حل سیاسی جستجو نشود، نیروهای امریکایی در این دو کشور، مستقر خواهند بود. در همین حال، روزنامۀ گاردین می گوید که با افزایش تلفات ملکی، در جنگ افغانستان نیز پیشرفتی نشده است و در نبود یک ستراتیژی کامل امریکا، افغانستان در حال مبدل شدن به میدان آموزش نیروهای امریکایی و لابراتوار سلاح های این کشور است.