Baztab News

جنگنده های بی-۵۲ امریکا دارای چه نقش و خواص است؟

٨ قوس -٦٢٣ خبر تلویزیون یک خبر تلویزیون یک

بمب افگن های بی-۵۲ امریکایی که از مجهز ترین و کاربرد ترین جنگنده هوایی بشمار می رود، در ماموریت های افغانستان در دو دهه اخیر نقش کلیدی داشته به ویژه با تطبیق راهبرد تازه امریکا، این جنگنده ها در عملیات های نابودی مراکز مواد مخدر خوب نتیجه داده اند.

سیگر: کمک‌های امریکا در افغانستان سبب گسترش فساد شده است

سیگر: کمک‌های امریکا در افغانستان سبب گسترش فساد شده است

١ روز خبر تلویزیون یک خبر تلویزیون یک

بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغنستان یا سیگر به تازگی گفته که "پشتیبانی غیرعمدی" واشنگتن از مقام‌های‌ فاسد‌ در افغانستان سبب شده است که‌ میزان‌ رشد‌ اقتصاد‌ی افغانستان‌ ناپایدار‌ باقی‌ بماند.

پاکستان چند پاسگاه‌ امنیتی در ساحه مرزی را به افغانستان واگذار کرد

٨ قوس -٦٢٣ خبر تلویزیون یک خبر تلویزیون یک

دفتر والی پکتیا گفته است که پاکستان برخی از پاسگاه‌های امنیتی ساخته‌شده خودش در ساحه مرزی را که شاهد درگیری دوطرف نیر بود، به افغانستان واگذار کرد. از سوی هم کابل خواستار فشارهای بیشتر بر اسلام‌آباد شده است.

Loading