بازتاب نیوز

کمیسیون انتخابات: قفل دروازه‌ی دهلیز با هماهنگی دبیرخانه شکستانده شده است

کمیسیون انتخابات: قفل دروازه‌ی دهلیز با هماهنگی دبیرخانه شکستانده شده است

٥٩ دقیقه خبر تلویزیون یک خبر تلویزیون یک

کمیسیون انتخابات می‌گوید که قفل دروازه‌ی دهلیز با هماهنگی دبیرخانه شکستانده شده اما به این مرکز و دستگاه‌ها آسیبی نرسیده است و قفل دفترهای اصلی که دستگاه‌های بایومتریک در ان نگهداری میشد باز نشده است.

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles