بازتاب نیوز

ترور “مسعود ثانی”

١ روز نشریه آزاد افغانی - روسیه نشریه آزاد افغانی - روسیه

جنرال عبدالرازق فرمانده نام‌آور پولیس ولایت کندهار کشته شد. وزارت داخلۀ افغانستان می‌گوید که جنرال رازق از سوی گلبدین یکی از محافظان زلمی ویسا والی کندهار کشته شده است.

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

اضطراب از کرنش و انعطاف‌پذیری امریکا در برابر طالبان

١٩ سنبله ١٣٩٧ نشریه آزاد افغانی - روسیه نشریه آزاد افغانی - روسیه

ایالات متحدۀ امریکا گفت‌وگو و توافق با طالبان را در صدر برنامه‌های دیپلوماتیک و راهبردی‌اش قرار داده است. واشنگتن پی برده است که با استفاده از قوۀ قهریه پیروزی بر شورشیان مسلح ممکن نیست.