بازتاب نیوز

معاون اول ریاست اجرایی: ممکن درگیری ایران و امریکا به جنگ جهانی سوم مبدل شود

٣٠ ثور ١٣٩٨ نشریه آزاد افغانی - روسیه نشریه آزاد افغانی - روسیه

انجنیر محمد خان، معاون اول ریاست اجرایی افغانستان است. او پیش از رسیدن به معاونیت ریاست اجرایی، نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان بود. آقای محمد خان، از اعضای ارشد حزب اسلامی ...

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles