بازتاب نیوز

کمیسیون مستقل انتخابات:  تبلیغات در فضای مجازی در دوره‌ سـکوت تخلف محسوب می‌شود

کمیسیون مستقل انتخابات: تبلیغات در فضای مجازی در دوره‌ سـکوت تخلف محسوب می‌شود

٢٦ ميزان ١٣٩٧ روزنامه افغانستان روزنامه افغانستان

کبری رضایی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که کمپاین کردن در دوره سکوت، در فضای مجازی تخلف انتخاباتی محسوب می شود و با مرتکب آن برخورد . . .ادامه مطلب ←

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

نتایج یک تحقیق: ٤٣ درصد نامزدان مجلس نمایندگان از کابل دانش سیاسی و حقوقی پايين دارند

٢٣ ميزان ١٣٩٧ روزنامه افغانستان روزنامه افغانستان

یافته های یک نهاد نشان مى دهد که ٦١ درصد نامزدان مجلس نمایندگان از کابل که حدود ٦٠ درصد آنها جوانان و ميان سالان مى باشند، در مورد وظيفه نمايندۀ مردم در مجلس ...ادامه مطلب ←