بازتاب نیوز

پیام امتنانیه استاد سرور دانش  معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت برگزاری موفقانه لویه جرگه مشورتی صلح - دستـاورد بـزرگ دیگـر بـرای جمهـوریـت

پیام امتنانیه استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت برگزاری موفقانه لویه جرگه مشورتی صلح - دستـاورد بـزرگ دیگـر بـرای جمهـوریـت

١ روز روزنامه افغانستان روزنامه افغانستان

امروز لویه جرگه مشورتی صلح با صدور قطعنامه 25 ماده ای پایان یافت. متأسفانه برخی از افراد و گروه ها که عقده سنگین و کین آلود از حکومت در دل دارند، در طول چند روز گذشته هرچه توان داشتند بر ضد این جرگه و بر ضد حکومت ...ادامه مطلب ←

خیز بلند امارات تا فتح مریخ: درباره مأموریت «امید»

١٥ اسد ١٣٩٩ روزنامه افغانستان روزنامه افغانستان

اگر همه‌چیز طبق پیش‌بینی‌ها رقم بخورد، سال آینده‌ میلادی، سیاره‌ سرخ میزبان متنوع‌ترین طیف کاوشگرها در طول تاریخچه اکتشافات این سیاره خواهد بود: سه مدارگرد، یک سطح‌نشین، و دو مریخ ...ادامه مطلب ←