بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

سازمان گزارشگران بدون مرز:  بدون تضمین آزادی رسانه‌ها، صلح عادلانه و پایدار ممکن نیست

سازمان گزارشگران بدون مرز: بدون تضمین آزادی رسانه‌ها، صلح عادلانه و پایدار ممکن نیست

٢٧ سنبله ١٣٩٨ روزنامه افغانستان روزنامه افغانستان

سازمان گزارشگران بدون مرز و شماری از نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران؛ مردم، حکومت و جامعه جهانی را به حمایت از آزادی بیان فراخواندند و گفتند که بدون تضمین . . .ادامه مطلب ←