بازتاب نیوز

رأی هیچیک از افراد واجد شرایط رأی دهی ضایع نمی شود وزمینه رأی دهی برای همه فراهم می گردد

رأی هیچیک از افراد واجد شرایط رأی دهی ضایع نمی شود وزمینه رأی دهی برای همه فراهم می گردد

٢٨ ميزان ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان می دهد که رأی هیچیک از افراد واجد شرایط رأی دهی ضایع نخواهد شد واین کمیسیون زمینه رأی دهی را برای همگان فراهم می کند. شیما علم سروش، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات که پس از چاشت روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت حضور یافته بود گفت: در محلاتی که مواد انتخاباتی ناوقت ارسال شده و یا با تاخیر آغاز شده است، روند رای دهی تا ساعت هشت شب تمدید می گردد. او گفت در آن عده از محلاتی که تا ساعت یک پس از چاشت امروز مواد انتخاباتی ارسال نگردیده و پروسه رأی دهی آغاز نشده بود و کارمندان کمیسیون حاضر نبودند، روند رأی دهی طبق یک برنامه منظم فردا برگزار می شود. بانو سروش افزود از مجموع ۴۹۰۰ مرکز رای دهی، در ۳۶۰ مرکز آن مشکلات تخنیکی وجود داشته که تا حدی برای رفع آن اقدام صورت گرفته است.وی از مردم خواست تا این روند ملی را با اشتراک گسترده در انتخابات حمایت کنند و در مقابل هر نوع توطیۀ دشمنان و پروپاگند افراد مخالف این پروسه، ایستادگی نمایند.در همین حال نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله اطمینان داد که روند رأی دهی تا اکنون در ۴۹۰۰ مرکز رأی دهی وبیش از ۱۹ هزار محل ادامه دارد وهیچگونه تهدیدی که سبب بسته شدن مراکز رأی دهی گردیده باشد، رخ نداده است.غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز با ابراز خوشبینی از همکاری مردم با نیروهای امنیتی گفت: نیروهای خاص اردوی ملی ونیروهای هوایی به گزمه های شان در ولایات ادامه می دهند. وی افزود نیروهای امنیتی ودفاعی برای تأمین امنیت آنعده از محلات ومراکز رأی دهی که روند رأی دهی در آن ها  تمدید می گردد ویا در مراکزی که قرار است انتخابات فردا برگزار گردد، آماده گی کامل دارند.###

۷۰ هزار نیرو برای تأمین امنیت مراکز ومحلات رأی دهی مشغول انجام وظیفه هستند

۷۰ هزار نیرو برای تأمین امنیت مراکز ومحلات رأی دهی مشغول انجام وظیفه هستند

٢٨ ميزان ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: سخنگویان وزارتخانه های دفاع ملی، امور داخله، امور زنان، معارف واداره مستقل ارگان های محلی، روز شنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت، از تأمین امنیت انتخابات اطمینان دادند واز مردم درخواست کردند که با رفتن به پای صندوق های رأی، از این حق شان استفاده کنند.نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله گفت ۴۹۰۰ مرکز رأی دهی با بیش از ۲۰ هزار محل رأی دهی در ۳۲ ولایت کشور به استثنای کندهار وغزنی، به روی رأی دهنده گان باز است و۷۰ هزار تن از نیروهای امنیتی و دفاعی مشغول تأمین امنیت این محلات می باشند.در همین حال، سید غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز از تأمین امنیت انتخابات اطمینان داد وگفت مواد حساس انتخاباتی توسط این وزارت در اسرع وقت به ۳۲ ولایت کشور و ولسوالی ها انتقال یافته است. رییس جمهوری اسلامی افغانستان در دقایق نخستین صبح امروز شنبه با حضور در یکی از مراکز رأی دهیُ رأی خود را به صندوق ریخت واین روند ملی را آغاز کرد. در ولایت ها نیز والی ها ومعاونان والی ها با حضور در محلات رأی دهی در ساعات اولیه صبح رأی شان را به صندوق ها ریخته واز رأی دهندگان در خواست کرده اند که از حق رأی شان استفاده کنند. سید شاه سقیم، سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی گفت که در حال حاضر در ۳۲ ولایت کشور روند رأی دهی جریان دارد وهیچگونه مشکلی گزارش نشده است.سخنگویان وزارت امور زنان ومعارف نیز از شهروندان کشور به ویژه زنان در خواست کردند که با حضور در پای صندوق های رأی از حق رأی شان استفاده کنند. انتخابات در ولایت قندهار یک هفته به تأخیر افتاده است وبه زودی تاریخ انتخابات در ولایت غزنی نیز، اعلام خواهد شد.###

حضور زنان ومردان در مراکز ومحلات رأی دهی چشمگیر است

حضور زنان ومردان در مراکز ومحلات رأی دهی چشمگیر است

٢٨ ميزان ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که حضور زنان ومردان در محلات ومراکز رأی دهی، در دقایق اولیه صبح چشمگیر است. شیماعلم سروش، معاون سخنگوی این کمیسیون که روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت حضور یافته بود، از حضور پر رنگ زنان ومردان در مراکز ومحلات رأی ابراز خوشبینی کرد. وی افزود: روند باز گشایی برخی مراکز ومحلات رأی دهی به دلایل تخنیکی در بعضی مناطق با تاخیر روبه روشده است که تلاش برای رفع آن جریان دارد.بانو سروش همچنان گفت ۴۹۰۰ مرکز و۲۰ هزار محل رأی دهی در ۳۲ ولایت کشور به استثنای ولایت های کندهار وغزنی، به روی رأی دهنده گان باز می باشد و تاهنوز هیچگونه مشکلی از این مراکز ومحلات گزارش نشده است.منیره یوسف زاده، معاون ولایت کابل با استقبال از حضور پررنگ رأی دهنده گان به ویژه بانوان در مراکز رأی دهی این ولایت گفت رأی گیری در مراکز ومحلات مربوط به ولایت کابل از ساعت ۷ صبح آغاز شده ومردم برای استفاده از حق رأی شان، حضور گسترده دارند.در همین حال، سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی گفت: روند رأی دهی از صبح امروز در مراکز ومحلات رأی دهی در ۳۲ ولایت کشور آغاز شده وتا اکنون هیچ مشکلی از ولایات وولسوالی ها، گزارش نشده است.سخنگوی وزارت امور داخله نیز بار دیگر از تأمین امنیت مراکز ومحلات رأی دهی در ۳۲ ولایت کشور اطمینان داد وگفت :مواد انتخاباتی به ولسوالی های مندول ودو آب ولایت نورستان نیز با ۴۰ دقیقه تأخیر رسیده است.###  

"سیستم تدارکات الکترونیکی وباز افغانستان" از سوی اداره تدارکات ملی معرفی شد

"سیستم تدارکات الکترونیکی وباز افغانستان" از سوی اداره تدارکات ملی معرفی شد

٢٣ ميزان ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: اداره تدارکات ملی در کنفرانسی زیر نام "حمایت از سکتور خصوصی در تدارکات عامه" سیستم تدارکات الکترونیکی وباز افغانستان را به نماینده گان نهاد های بین المللی، نماینده گان شرکت های ساختمانی، اعضای جامعه مدنی و رسانه ها، معرفی کرد. الهام عمر هوتکی، رییس عمومی اداره تدارکات ملی که روز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت در این باره صحبت می کرد، افزود: با استفاده از سیستم تدارکات الکترونیکی وباز افغانستان، شرکت ها با توجه به تجارب شان در چندین بخش ثبت وطبقه بندی می شوند.با استفاده از این سیستم، شرکت های خصوصی برای دریافت قرار دادهایی درخواست خواهند داد که در آن تجربه وتخصص داشته باشند. بخش های کاری در سیستم تدارکات الکترونیکی و باز افغانستان به یازده کتگوری تقسیم شده است وشرکت ها می توانند باتوجه به تجارب شان در یک یا چند بخش آن درخواست بدهند.هوتکی در این نشست به نماینده گان شرکت ها سه ماه فرصت داد تا برای عضویت در سیستم تدارکات الکترونیکی و باز افغانستان درخواست بدهند تا با دریافت نمبر تصدیق نامه طبقه بندی، بتوانند وارد این سیستم شوند.وی تأکید کرد: "این سیستم به هدف فراهم آوری تسهیلات لازم در جهت رشد سکتور خصوصی، تأمین شفافیت در پروسه های تدارکاتی، ارزیابی شرکت ها وبلند بردن ظرفیت تخصصی آنها، تسریع پروسه ارزیابی آفرها واعطای تصدیق نامه طبقه بندی شرکت ها، ایجاد شده است."افغانستان در سطح منطقه یگانه کشوری می باشد که سیستم تدارکات الکترنیکی را ایجاد کرده است.###

معاشات معلمین وکارمندان وزارت معارف، ازطریق مبایل پرداخت می گردد

معاشات معلمین وکارمندان وزارت معارف، ازطریق مبایل پرداخت می گردد

١٧ ميزان ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی تفاهمنامه ای را با وزارت معارف امضاء کرد که براساس آن قرار است معاشات معلمین وکارمندان وزارت معارف از طریق موبایل پرداخت شود. این تفاهمنامه روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت امضاء شد.شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی گفت: "با امضای این تفاهمنامه قرار است در مرحله نخست معاشات معلمین وکارمندان وزارت معارف در ولایت های قندهار، پروان وننگرهار پرداخت گردد وبه دنبال این برنامه در سراسر کشور تطبیق خواهد شد."درهمین حال داکتر میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف گفت:" هدف دیجیتلی شدن پرداخت معاشات معلمین وکارمندان وزارت معارف جلوگیری از پرداخت پول های غیر مجاز، حذف معتمدین از سیستم معاشات، تسریع پرداخت معاشات، تأمین شفافیت، امنیت روانی معلمین وداشتن ارقام مشخص از معلمین می باشد."وی افزود: برای آنکه معلمین وکارمندان وزارت معارف بتوانند معاش شان را از طریق موبایل دریافت کنند لازم است ثبت با یومتریک شوند که این پروسه تخنیکی به همکاری وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی صورت می گیرد.ثبت بایومتریک معلمین وکارمندان وزارت معارف، احتمال وجود معلمین خیالی در این وزارت را از بین می برد.###

کتاب "شناسنامه مختصر ادارات محلی افغانستان" رونمایی شد

کتاب "شناسنامه مختصر ادارات محلی افغانستان" رونمایی شد

١٦ ميزان ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: کتاب "شناسنامه مختصر ادارات محلی افغانستان" که از سوی اداره ارگان های محلی تدوین وبه چاب رسیده است ۴۷۳ صفحه دارد. این کتاب دایره المعارف مختصری است که در آن به گونه فشرده ولایات، شاروالی ها، ولسوالی ها وروستاهای رسمی کشور ثبت شده اند.بربنیاد تحقیقاتی که در این کتاب صورت گرفته است، در حال حاضر در ۳۴ ولایت کشور ۳۸۷ ولسوالی، ۴۵۵۹۰ روستا و ۱۶۵ شاروالی برحال وجود دارد.داکتر تیمور شاران، معین اداره مستقل ارگان های محلی که در محفل رونمایی کتاب شناسنامه مختصر ادارات محلی افغانستان در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت سخن می زد، گفت: در سه دهه گذشته آمار دقیقی از ادارات محلی افغانستان وجود نداشت وچاپ کتاب "شناسنامه مختصر ادارات محلی افغانستان"در نوع خود یک اقدام بی پیشینه است.وی افزود که ثبت وتدوین اسناد ادارات محلی، تقویت حکومتداری شهروند محور وشریک سازی اطلاعات به شهروندان، رسانه ها وادارات دولتی، از اهداف اساسی برای چاپ کتاب شناسنامه مختصر ادارات محلی افغانستان است.دراین کتاب ادارات محلی، ولایات و ولسوالی ها با ذکر نام، پیشینه، درجه، موقعیت، تعداد روستا های رسمی و مساحت آن مشخص شده است وهمچنان اعضاء وهیئت اداری شوراهای ولایتی، والی ها، ولسوال ها و شاروال های برحال سراسر کشور معرفی گردیده اند.کتاب شناسنامه مختصر ادارات محلی افغانستان، منبع دقیق وغنی معلومات برای ادارات حکومتی وغیر حکومتی به ویژه وزارتخانه های احیاء وانکشاف دهات، اقتصاد، ادارات احصاییه ای، مراکز آموزشی و پژوهشی داخلی وخارجی می باشد.

وضعیت امنیتی در ولسوالی سید آباد، به حالت عادی برگشته است

وضعیت امنیتی در ولسوالی سید آباد، به حالت عادی برگشته است

١٥ ميزان ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل افغانستان: نیروهای کمکی بامداد امروز به ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک رسیدند واکنون وضعیت در این ولسوالی به حالت عادی برگشته است. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله که روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت سخن می زد افزود: "افراد دشمن شب گذشته بالای چند پوسته امنیتی در ولسوالی سید آباد حمله نمودند، اما این حمله از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شد وخبرهای مبنی بر سقوط این ولسوالی نادرست می باشد." در حمله متقابل نیروهای امنیتی، تلفات زیادی به افراد دشمن وارد شده است. در این درگیری ۱۴ سرباز به شمول قوماندان امنیه این ولسوالی شهید و۷ تن دیگر زخم برداشتند.  رحیمی افزود که شاهراه کابل- کندهار دوباره به روی ترافیک بازگردیده ورفت وآمد در این مسیر به حالت عادی برگشته است. معاون سخنگوی وزارت امور داخله در باره علی پور که یک فرد مسلح غیر مسوول است وافرادی را نیز تحت امرش دارد، گفت: علی پور تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار دارد وپس از بازداشت، به نهاد های عدلی وقضایی سپرده خواهد شد.وی افزود: علی پور  وافرادش که در مسیر شاهراه میدان وردک، بامیان، غوربند وغور فعالیت می کنند، متهم به جنایت، دزدی، قتل، آزار واذیت مردم، تجاوز جنسی و راهزنی هستند. در همین حال سید غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که عملیات های تهاجمی نیروهای دفاعی وامنیتی هم اکنون در ۱۴ ولایت جریان دارد. وی این عملیات هارا پردست آورد دانست وافزود که تلفات زیادی به دشمن وارد شده است. او گفت ملا باری جان یک قوماندان مشهور طالبان در ولایت فراه، در شمار کشته شده گان است.###

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

قرار داد معدن طلای بدخشان ومعدن مس بلخاب، مشکل قانونی و حقوقی ندارد

قرار داد معدن طلای بدخشان ومعدن مس بلخاب، مشکل قانونی و حقوقی ندارد

١٤ ميزان ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: قرار داد های معدن طلای بدخشان ومعدن مس بلخاب، اخیرن در ایالات متحده امریکا میان سرپرست وزارت معادن وپترولیم ونماینده گان شرکت های "ترکیش افغان مایننگ" و "افغان گولد ایند منرالز"، امضاء شد. پروسه داوطلبی این دومعدن، در سال ۲۰۱۲ میلادی به اعلان سپرده شده بود.شرکت ترکیش افغان مایننگ که قرار داد استخراج معدن طلای بدخشان را امضاء کرده تعهد نموده است که در سه سال اول مرحله اکتشاف، ۲۲ میلیون دالر سرمایه گذاری می کند.در همین حال، شرکت افغان گولد ایند منرالز که برنده قرار داد استخراج معدن مس بلخاب است نیز در سه سال اول مرحله اکتشاف، ۵۶ میلیون دالر سرمایه گذاری خواهد کرد.عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن وپترولیم که روز شنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت در مورد این قرار داد ها سخن می زد افزود که در پروسه نهایی سازی قرار دادهای معدن طلای بدخشان و مس بلخاب تمامی احکام قوانین مربوط ومشوره های شرکت مشورتی حقوقی وبین المللی افغانستان، در نظر گرفته شده است.مطفی افزود که ادعای اخیر دیدبان شفافیت در مورد رفع یا عدم رفع تضاد منافع در خصوص این قرار دادها موثق نیست وبی اساس می باشد.سخنگوی وزارت معادن وپترولیم گفت: "حکومت در سکتور صنایع استخراجی به ویژه قرار داد های مهم، شفافیت وحسابدهی را تضمین می کند واز نظارت  نهاد های جامعه مدنی در این زمینه استقبال می نماید."عبدالقدیر مطفی، سخنگو وولی الله ځدران، رییس حقوقی وزارت معادن وپترولیم تمامی مراحل حقوقی این دوقرار داد را از پروسه داوطبی تا مرحله نهایی سازی آن، در این کنفرانس به رسانه ها توضیح دادند.###

مواد انتخاباتی به تمام ولایات انتقال یافته است

مواد انتخاباتی به تمام ولایات انتقال یافته است

١٢ ميزان ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: وزارت دفاع ملی در هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت امور داخله، در کار تأمین امنیت انتخابات وانتقال مواد انتخاباتی به گونه مشترک همکاری می کنند. سید غفور احمد جاوید و نصرت رحیمی، سخنگویان وزارتخانه های دفاع ملی وامور داخله که روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت حضور یافته بودند اعلام کردند که مواد انتخاباتی به تمام ولایت های کشور منتقل شده است.آنان تأکید کردند براساس یک پلان امنیتی گسترده، روی تأمین امنیت انتخابات، انتقال مصون مواد انتخاباتی، تأمین امنیت مراکز ومحلات رأی دهی، تأمین امنیت رأی دهندگان وتأمین امنیت کمپاین های انتخاباتی نامزدان انتخابات؛ اقدامات لازم انجام می شود.سخنگویان وزارتخانه های  دفاع ملی وامور داخله به مردم اطمینان دادند که نیروهای دفاعی وامنیتی با تمام توان در تأمین امنیت تلاش می کنند، از هیچ امکاناتی در این زمینه دریغ نمی ورزند وبه هیچ فردی اجازه صدمه زدن ومداخله در روند ملی و دموکراتیک انتخابات را نخواهند داد.نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله گفت:" ۵۴۰۰۰ هزار تن از نیروهای دفاعی وامنیتی در روز انتخابات به هدف تأمین امنیت ۵۱۰۰ مرکز رأی دهی که ۲۱ هزار محل رأی دهی را شامل می شوند، مشغول تأمین امنیت می باشند."وی همچنان گفت: ۳۶ درصد در میزان عملیات های تهاجمی نیروهای دفاعی وامنیتی افزایش یافته و در میزان تلفات نیروهای امنیتی کاهش رونما شده است. اوگفت :" با افزایش حملات تهاجمی وتعرضی برضد دشمن، وضعیت امنیتی در کشور به خصوص شهر کابل، بهبود یافته است."از آغاز روند اصلاحات در چهار سال گذشته در وزارت دفاع ملی دست آوردهایی به ویژه در عرصه مبارزه با فساد رونما گردیده است. در این مدت ۲۸۰ تن به شمول جنرالان تا سربازان وکارکنان ملکی وزارت دفاع ملی به اتهام های دست داشتن در فساد اداری، رشوه ستانی وغفلت وظیفوی؛ مورد پیگرد عدلی وقضایی قرار گرفته اند. از سوی دیگر با انجام اصلاحات در پروسه تدارکات ملی در وزارت دفاع طی چهار سال، از حیف ومیل بیش از ۱۳.۵ میلیارد افغانی جلوگیری شده است. اصلاحات در وزارت دفاع ملی طی چهار سال سبب شده است که نیروهای اردوی ملی از حالت دفاعی به حالت تهاجمی در آیند وتوانایی انجام عملیات های مستقلانه در سراسر کشور را داشته باشند. ثبت بایومتریک منسوبین وزارت دفاع ملی تاحال ۹۸درصد تکمیل شده است. همچنان سیستم منابع بشری وتوزیع معاشات (APPS) ۹۱ درصد در این وزارت تکمیل گردیده است. تطبیق این سیستم حضور احتمالی سربازان خیالی در وزارت دفاع ملی را به صفر می رساند.در همین حال عملیات های تصفیوی وتهاجمی اخیر نیروهای دفاعی وامنیتی کشور به هدف سرکوب تروریستان پردست آورد است. در یک هفته اخیر ۳۱۸ تن از افراد طالبان به شمول قوماندانان محلی این گروه و۵۱ داعشی کشته شده اند. این افراد در ایجاد ناامنی، قطع راه ها وماین گذاری ها دست داشتند.###

حکومت در حمایت از حقوق زنان، با تمام توان ایستاده است

حکومت در حمایت از حقوق زنان، با تمام توان ایستاده است

٤ ميزان ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که حکومت در حمایت از حقوق زنان با تمام توان ایستاده است. وی که روز چهارشنبه در یک کمپاین مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت سخن می زد از خبرنگاران زن که در رسانه ها کار می کنند در خواست کرد در مورد سرنوشت ومصونیت کاری شان، با صاحبان رسانه ها شجاعانه بحث کنند. مرتضوی با تأکید بر آنکه حمایت از خبرنگاران زن در شعار نه بلکه در عمل پیاده شود گفت: رسانه ها در قرار داد های شان با خبرنگاران، حق بیمه، حق رخصتی، حق رخصتی ولادت و مصونیت شغلی آنان را مطابق قانون کار در نظر نگرفته اند. معاون سخنگوی رییس جمهور با خوشبینی از  میزان سهم زنان در آمار رأی دهنده گان وکاندیداتوری آنان ابراز امیداوری کرد که زنان برخلاف گذشته این بار بتوانند از خود نماینده گی کنند. کمپاین مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان زیرعنوان" به کاندیداهایی رأی دهید که از حقوق زنان روزنامه نگار حمایت می کنند" از امروز آغاز شده است. فریده نیکزاد، مسوول این مرکز گفت که هدف کمپاین بهره مند شدن از سهم بیشتر زنان در انتخابات وحمایت از کاندیدان زن ومردی است که از حقوق زنان به شکل کلی به ویژه زنان خبرنگار دفاع می کنند. سید آقا حسین فاضل سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز خواهان انجام تلاش لازم برای حمایت از کمپاین مرکز حمایت از زنان ژورنالیست شد و گفت که از تمام  ابزار اطلاع رسانی به شمول مساجد، تکایا ومکاتب در این راستا استفاده خوب صورت گیرد تا آگاهی لازم به شهروندان یه ویژه زنان برسد.سازمان گزارشگران بدون مرز، از طرح مرکز حمایت از زنان ژورنالیست برای آغاز کمپاین " به کاندیداهایی رأی دهید که از حقوق زنان روزنامه نگار حمایت می کنند"  پشتیانی اش را اعلام کرد. رضامعینی، مسوول بخش افغانستان این سازمان گفت که حمایت از حقوق زنان حمایت از آزادی بیان است. زهره یوسف، مشاور بانوی اول کشور که در این کنفرانس اشتراک کرده بود، با اشاره به تأکید رییس جمهور مبنی براینکه  قانون اساسی برای حکومت خط سرخ  است، ابراز امید واری کرد در پارلمان زنانی بیایند تا توانایی مطرح کردن مشکل زنان افغانستان را داشته باشند.###

۲۱۷ تن، به ظن قاچاق مسکرات ومواد مخدر در ربع دوم سال روان بازداشت شده اند

۲۱۷ تن، به ظن قاچاق مسکرات ومواد مخدر در ربع دوم سال روان بازداشت شده اند

٣ ميزان ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل،افغانستان: مرکز عدلی وقضایی مبارزه با مسکرات ومواد مخدر می گوید که در جریان ربع دوم سال روان ۱۵۹ قضیه قاچاق مسکرات ومواد مخدر، از سراسر کشور به این اداره رسیده است.خالد موحد، سخنگوی این مرکز که روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت سخن می زد، افزود: "به اتهام این قضایا ۲۱۷ تن به شمول ۱۴ زن ویک تبعه ایرانی بازداشت شده اند."مدیریت تدقیق، بررسی ولابراتور مرکزعدلی وقضایی پس از بررسی این قضایا، تمام دوسیه ها ومظنونین را به منظور تحقیقات بیشتر به ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر فرستاده است.ازجمع بازداشت شده گان، ۴۸ تن افرادی اند که مواد مخدر از نوع هیروئین را با استفاده ازشیوه های جاسازی در بطن و بکس های سفری خود از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به هند، عربستان سعودی ودوبی انتقال می دادند.درپیوند به ۱۵۹ قضیه قاچاق مسکرات ومواد مخدر، بیش از ۳۸۰ کیلوگرام هیرویین، نزدیک به ۹۰۰ کیلوگرام تریاک، بیش از ۲۸۰۰ کیلو گرام چرس، دهها کیلوگرام شیشه و مواد کیمیاوی جامد، مشروبات الکلی و تابلیت های روان گردان کشف وضبط شده است.موحد همچنان گفت که درجریان ربع دوم سال روان، ۲۲۸ تن به شمول ۹موظف خدمات عامه،۱۴زن ویک تبعه خارجی از سوی محکمه ابتداییه مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ازیک الی ۲۰سال حبس محکوم به مجازات شده اند و ۱۴۴ تن به شمول ۴ موظف خدمات عامه،۱ تبعه خارجی و۲ زن به حبس های تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.###

ترازوهای سیار به هدف کنترول اضافه بار وسایط باربری بلند تناژ، به فعالیت آغاز کرده اند

ترازوهای سیار به هدف کنترول اضافه بار وسایط باربری بلند تناژ، به فعالیت آغاز کرده اند

٣ ميزان ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: وزارت فواید عامه می گوید که ترازو های سیار به هدف جلوگیری از تخریب فرش سرک ها و نیز کنترول اضافه بار وسایط باربری بلند تناژ، به فعالیت آغاز کرده اند.انجنیر عبدالرحمان صلاحی، معین وزارت فواید عامه که روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت حضور یافته بود گفت: "وزارت فواید عامه برای هماهنگی بین ادارات ذیربط به منظور کنترول وسایط اضافه بار، طرزالعمل مؤقت کاری کنترول ترازوی سیار را در هماهنگی با وزارتخانه های مالیه و ترانسپورت ترتیب کرده و از تاریخ منظوری آن قابل تطبیق و مرعی الاجرا می باشد."درماده اول این طرزالعمل آمده است کنترول سیار توسط پرسونل آمریت انسجام ترازو های وزارت فواید عامه در مسیر های کنترولی به صورت پیگیر و برنامه ریزی شده عملی شود.ماده سوم طرزالعمل می گوید که برای تنبیه وسایط اضافه بار، اسناد رسمی شامل (کتابچه سیر، لایسنس، کتابچه خط السیر و نمبر پلیت) واسطه قید گردیده و بعد از گذشت معیاد معین قیدی و نشانی شد با رنگ سرخ و مهر ترازوی سیار آمریت ترازو ها، دوباره توزیع گردد.در این ماده همچنان آمده است که در صورت اضافه بار از ۱ الی ۳ تن، لایسنس راننده و خط السیر برای مدت پانزده روز، در صورت اضافه بار از ۳ الی ۱۰ تن، لایسنس راننده و جواز سیر و کتابچه خط السیر عراده برای مدت یک ماه و در صورت اضافه بار بیشتر از ۱۰ تن، لایسنس راننده و جواز سیر و کتابچه خط السیر عراده برای مدت دو ماه قید گردد.این طرزالعمل ارگان های امنیتی به خصوص پولیس شاهراه و حوزه های امنیتی را موظف می سازد تا حین اجرای وظیفه، همراه با تیم کنترولی سیار در قسمت توقف وسایط اضافه بار همکاری نمایند.###

نهادهای امنیتی آماده تأمین امنیت پروسه انتخابات هستند

نهادهای امنیتی آماده تأمین امنیت پروسه انتخابات هستند

٢ ميزان ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: وزارت دفاع ملی از آماده گی ها برای تأمین امنیت انتخابات اطمینان می دهد. غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی که روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت حضور یافته بود گفت در کنفرانس قوای امنیتی که روز شنبه هفته روان برگزار شد برای تأمین امنیت انتخابات تأکید صورت گرفت وروی تهیه یک پلان امنیتی بحث وتبادل نظر صورت گرفت.وی گفت که در آن کنفرانس مسوولان نهاد های امنیتی به مردم وکمیسیون مستقل انتخابات در زمینه تآمین امنیت پروسه انتخابات اطمینان دادند.جاوید در همین حال از رهایی ۸ تن از نیروهای اردوی ملی در یک عملیات نیروهای خاص اردو از یک زندان طالبان در ولایت میدان وردک خبر داد وگفت که این عملیات شب گذشته در مربوطات ولسوالی چغتو راه اندازی شد.در جریان این عملیات، ۱۱ تن از افراد طالبان نیز از پا در آمدند.نیروهای خاص اردوی ملی در مقایسه با گذشته از لحاظ تعداد وتجهیزات به پیشرفت هایی نایل آمده وتوان انجام هر نوع عملیات در سراسر کشور را دارا می باشند.وزارت دفاع ملی اخیرن عملیات ها را به هدف سرکوب دشمن در سراسر کشور شدت بخشیده است.###

روند جمع آوری فورم های ثبت دارایی های مقام های دولتی در حال تکمیل شدن است

روند جمع آوری فورم های ثبت دارایی های مقام های دولتی در حال تکمیل شدن است

٣١ سنبله ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: اداره ثبت وبررسی دارایی ها، مکلف بر ثبت دارایی های تمام مقام های دولتی است. این اداره در جریان شش ماه از آغاز کارش، بیش از ۱۴۰۰۰ فورم ثبت دارایی های مقام های عالی رتبه ومقام های دولتی را جمع آوری کرده است.  ناهید ایثار، رییس این اداره که روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با یما ترابی، رییس سکرتریت مبارزه با فساد اداری، در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت سخن می زد، افزود: "روند جمع آوری فورم های ثبت دارایی تمام مقام های عالی رتبه ومقام های دولتی، در حال تکمیل شدن است."هدف از ثبت دارایی مقام های عالی رتبه ومقام های دولتی، جلوگیری از فساد اداری، جلوگیری ازحیف ومیل پول عامه و ایجاد میکانیزم نظارتی به منظور جلب اعتماد میان مردم، رسانه ها ودولت است.بربنیاد قانون، روند ثبت دارای های مقام های عالی رتبه ومقام های دولتی طی سه مرحله- ثبت، نشر وتدقیق- صورت می می گیرد.بانو ایثار گفت: "اداره ثبت وبررسی دارایی ها از حمایت سیاسی رهبری دولت ابراز امتنان می کند وامید وار است که تمام سیاسیون کشور نیز از این روند حمایت دوامدار داشته باشند."در همین حال سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری که وظیفه نظارت از تطبیق ستراتیژی ملی مبارزه با فساد را بردوش دارد، می گوید که گزارش کارکردهایش را هرشش ماه به مردم ارایه می کند. یما ترابی رییس این سکرتریت گفت:" ثبت دارایی مقام ها وکارمندان حکومت جزء تعهدات حکومت به مردم وجامعه جهانی است."اداره ثبت وبررسی دارایی ها از مردم، نهاد های جامعه مدنی، شورای علما وسایر نهاد ها تقاضا می کند تا به ویبسایت این اداره مراجعه نموده ودارایی های نشر شده مقامات را ملاحظه نموده ومعلومات دست داشته شان را در ارتباط به نشر دارایی ها از طریق ایمیل آدرس asset.registration.gov.af به اشتراک بگذارند.###

هیئت  مختلط بررسی تذکره های تزویری: اطمینان می دهیم که با بیطرفی کامل عمل می کنیم

هیئت مختلط بررسی تذکره های تزویری: اطمینان می دهیم که با بیطرفی کامل عمل می کنیم

٢٨ سنبله ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: هیئت مختلط بررسی تذکره های تزویری که بر بنیاد حکم ریاست جمهوری به هدف بررسی تذکره های تزویری ایجاد شده، طی یک نشست خبری اهداف و چگونگی فعالیت این هیئت را به رسانه ها توضیح داد.نورهادی هادی، رئیس عمومی نظارت وبررسی جرایم فساد اداری لوی څارنوالی و رئیس هیئت گفت که ثبت ارقام تذکره های تزویری، تشخیص مسوولین و اشخاص حقیقی و حکمی در عقب تذکره های تزویری، بررسی شکایات از اشخاص حقیقی و حکمی و ارائه پیشنهادات از اهداف عمده این هیئت می باشد.به گفته وی، هیئت، تا کنون دو نشست داشته و چندین مکاتیب به آدرس های: ائتلاف بزرگ ملی، شورای ملی، اشخاص حقیقی و حکمی ارسال گردیده تا ما را برای بررسی حقایق کمک نمایند و اسناد را با ما شریک سازند. هادی افزود:  “به مردم افغانستان اطمینان می‌دهیم که لوی څارنوالی ، با بی‌ طرفی کامل، مستقلانه عمل می‌ کند و نتایج اجراات هیأت را با رسانه‌ها و مردم شریک می‌سازد.”اخیراً ریاست جمهوری در حکم 1100 خویش هیئتی متشکل از وزارت داخله، ریاست امنیت ملی، اداره ثبت احوال نفوس ، احصائیه مرکزی به ریاست لوی سارنوالی کشور  توظیف نمود تا تحقیقاتی پیرامون تذکره های تزویری انجام دهند.

در سال گذشته 884 میلیون دالر از طرف مؤسسات غیر دولتی در افغانستان به مصرف رسیده است

در سال گذشته 884 میلیون دالر از طرف مؤسسات غیر دولتی در افغانستان به مصرف رسیده است

٢٨ سنبله ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: وزارت اقتصاد گزارش فعالیت های موسسات غیردولتی در سال 1396 را در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت به نشر رساند.دوکتورمصطفی مستور وزیر اقتصاد هدف از نشر این گزارش را ، ایجاد شفافیت و حسابدهی موسسات غیر دولتی در کشور خوانده تاکید کرد که حکومت افغانستان بر اساس آن در مورد فعالیت های موسسات غیر دولتی تصمیم خواهند گرفت.وزیر اقتصاد گفت که در سال 1396 مجموع کل موسسات ثبت شده در این وزارت، به 2399 موسسه می رسید که از این میان  288 موسسه آن خارجی بوده است. وزیر اقتصاد گفت:" 533 موسسه بنا بر عدم گزارش دهی مطابق قانون و یا عدم فعالیت، منحل گردیدند."وزیر اقتصاد افزود: "بعد از این مؤسسات غیر دولتی به اساس اولویت های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بودجه خویش را به مصرف خواهند رساند."  موسسات غیردولتی در سال گذشته، 884 میلیون دالر را به مصرف رسانیده اند که 591 میلیون دالر آن توسط موسسات خارجی، و 293 میلیون دالر توسط موسسات داخلی بوده است.به اساس این گزارش، استخدام در موسسات غیر دولتی نسبت به دوسال قبل 7% افزایش یافته است که شمار شان به 84 هزار نفر به شمول 24 هزار خانم  می رسد.  ###

کمپاین توزیع تذکره های کاغذی برای پروسه انتخابات، پایان یافت

کمپاین توزیع تذکره های کاغذی برای پروسه انتخابات، پایان یافت

٢٧ سنبله ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: کمپاین توزیع تذکره های کاغذی برای پروسه انتخابات که از اواسط ماه حوت سال گذشته آغاز شده بود، امروز پایان یافت. افرادی که در این مدت در ۳۴ ولایت کشور تذکره دریافت کرده اند، معلومات در باره آنان در ۶۳۸۹ کتاب اساس جمع آوری شده اند که هر کتاب آن شامل ۸۲۰ ریکارد می باشد.همایون محتاط رییس عمومی اداره ثبت احوال نفوس که روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت سخن می زد، افزود: "تاهنوز ۵۰۳۴ کتاب اساس از ولایت ها به مرکز مواصلت کرده است و ۱۳۵۵ کتاب اساس دیگر در حال انتقال قرار دارد." محتاط گفت: روند ثبت دیتابیس کتاب های اساس که تا اکنون از ولایت ها به مرکز انتقال یافته اند تکمیل شده است و در همین حال کار بررسی، تحلیل وارزیابی کتاب های اساس با شدت ودقت ادامه دارد و تاهنوز ۵۰۰ جلد کتاب اساس مورد بررسی قرار گرفته است. وی گفت از این میان ۳۸۰ ریکاردی که مظنون به نظر می رسید، به کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده است تا باطل گردند.رییس اداره عمومی ثبت احوال نفوس گفت همکاری این اداره با کمیسیون مستقل انتخابات به گونه روز مره ادامه دارد وتذکره هایی که از نظر اداره عمومی ثبت احوال نفوس مشکوک اعلام شود، به کمیسیون اطلاع داده می شود.محتاط تأکید کرد: "اولویت اداره عمومی ثبت احوال نفوس در حال حاضر جمع آوری کتاب های اساس باقیمانده از ولایت ها وتحلیل وبررسی تمام ریکاردهای شامل این کتاب ها می باشد." او به مردم اطمینان داد که بنابر اصل شفافیت ومسوولیت پذیری کار این اداره کاملاً شفاف وقابل نظارت از سوی ملت می باشد.###

صادرات افغانستان در هشت ماه اخیر ۳۲ درصد افزایش یافته است

٨ قوس -٦٢٣ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: اجمل حمید عبدالرحیمزی، سرپرست وزارت صنعت وتجارت روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گفت: "میزان صادرات در هشت ماه نخست سال مالی ۱۳۹۷ در مقایسه با زمان مشابه آن در سال گذشته، ۳۲ درصد افزایش یافته است."تطبیق ستراتیژی ملی صادرات افغانستان، ایجاد دهلیز های هوایی، برگزاری نمایشگاه های تجارتی به هدف بازار یابی در خارج از کشور، ایجاد راه های ترانزیتی با کشورهای چین، قزاقستان، هند وازبیکستان ومشخص کردن شش قلم از تولیدات مهم کشور برای صادرات، از دلایل افزایش صادرات افغانستان در هشت ماه اخیر است.سرپرست وزارت  صنعت وتجارت گفت: "رشد و توسعۀ اقتصادی افغانستان ازجمله اهداف عمده و اساسی حکومت وحدت ملی و جامعه بین المللی برای دهه تحول است. رشد اقتصاد کشور از طریق تقویت سکتور خصوصی از  اولویت های حکومت بوده که مشتمل بر حمایت تولید کننده گان داخلی به منظوربلند بردن ظرفیت تولیدات داخلی جهت افزایش صادرات و تعویض واردات می باشد."تصویب پالیسی پارک های صنعتی، تصویب طرح تعیین قیمت ۵۰ افغانی فی متر مربع زمین در تمام پارک های صنعتی، استرداد ۱۲۸ جریب زمین پارک ها از غاصبین در ولایت خوست و ۱۱۴ جریب در کابل و توزیع ۶۰ جریب زمین برای سرمایه گذاران در پارک صنعتی باریک آب از دیگر دست آوردهای وزارت صنعت و تجارت در بخش پارک های صنعتی است. در قدم نخست در پارک صنعتی باریک آب  ۱.۳ میلیارد افغانی سرمایه گذاری صورت می گیرد که زمینه کار برای  ۹۰۰۰ نفر فراهم خواهد شد.###