بازتاب نیوز

وزارت معارف و ولایت کابل، به برنامه "ایگل لایف" وعده همکاری دادند

وزارت معارف و ولایت کابل، به برنامه "ایگل لایف" وعده همکاری دادند

٢٥ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: برنامه آموزشی تابستانی "ایگل لایف" روز پنجشنبه، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افتتاح شد. منیره یوسف زاده، معاون والی کابل ونوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف که در این برنامه سخنرانی کردند، برای انکشاف وترویج این برنامه وعده همکاری دادند.بانو یوسفزاده با تأکید بر آنکه جنگ امروز، جنگ جهل در برابر دانایی است، دانش آموزان را به تعلیم وتربیه تشویق کرد وگفت: موفقیت های درخشانی در انتظار شان است. یوسف زاده از گرداننده گان برنامه ایگل لایف دعوت کرد که به ولایت کابل بیایند و روند کار ادارات محلی را از نزدیک ببینند تا تصویر کلان از افغانستان امروز وآینده داشته باشند.نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف نیز  باسپاسگزاری از برنامه ایگل لایف که زمینه آموزش هرچند کوتاه مدت را برای جوانان فراهم کرده است گفت که وزارت معارف در راستای انکشاف وترویج این برنامه، با گرداننده گان آن همکاری می کند.مسوولان برنامه ایگل لایف می گویند که این برنامه از سوی یک  مجموعه از افراد نخبه ومحصلین فعال و با تجربه دانشگاه های مختلف داخلی وخارجی ایجاد گردیده است و هدف آن بلند بردن مهارتهای علمی شاگردان مکاتب است.در این برنامه دانش آموزان یک هفته را در یک محیط جدید آموزشی متفاوت تر وجالب تر از فضای درسی مکاتب شان، سپری می کنند و به آنان دانش ومهارتهای کاربردی از قبیل رهبری، مدیریت، ارتباطات، هنر ومهارت نویسندگی آموزش داده می شود.هدف نهایی این برنامه آن است که دانش آموزان با به کار گیری این مهارت ها، بتوانند در برنامه های آینده تحصیلی وعلمی شان موفقتر بدرخشند.###

یاد بود از قربانیان تروریزم، یاد آور مسوولیت های ما در قبال آنان است

یاد بود از قربانیان تروریزم، یاد آور مسوولیت های ما در قبال آنان است

٢٤ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه که در کنفرانس "تجلیل از روز بین المللی یاد بود وگرامیداشت از قربانیان تروریزم" در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت سخنرانی می کرد گفت: این روز یاد آور مسوولیت ها به ما، به حیث مسوولین وشهروندان است تا همبستگی خود را به سطح جهان در تقبیح تروریزم ورسیده گی به خانواده های قربانیان این پدیده، نشان دهیم.بربنیاد آمار لوی څارنوالی کشور، از آغاز سال روان تا اکنون ۲۶۰۰ قضیه از سوی څارنوالی مبارزه علیه امنیت داخلی وخارجی رسیده گی شده  که این امر بیانگر تعهد دولت در راستای رسیده گی به جرایم وجنایات است. محمد فرید حمیدی، لوی څارنوال کشور گفت که  دولت افغانستان در برابر شهروندان ومیکانزم های جهانی برای ایجاد جامعه فراگیر که همه در آن حقوق، عزت وکرامت داشته باشند متعهد است. او خواهان مبارزه جدی جامعه بین المللی علیه کشورهای حامی تروریزم شد واز آنان خواست به وضعیت بیجا شده گان داخلی در جهان منجمله افغانستان توجه کنند.داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون حقوق بشر نیز مبارزه با تروریزم را نیازمند یک ستراتیژی درازمدت دانست وگفت: این پدیده به دلیل گسترده گی منطقه ای وبین المللی نیاز مند همکاری های وسیع وهمه جانبه است. او گفت تحقیق تازه این کمیسیون از قربانیان تروریزم نشان می دهد که آنان خواهان تأمین عدالت وپاسخگویی، جبران خساره، تأمین امنیت قربانیان، اشتراک در برنامه های صلح وایجاد زمینه برای دریافت کمک های اجتماعی استند. بانو سمر با تأکید بر آنکه تفکیک میان تروریزم خوب وبد اشتباه است، خواهان همکاری جامعه بین المللی با افغانستان در مبارزه با این پدیده شد. در همین حال معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور مبارزه علیه تروریزم گفت که تروریزم مشکل عمده جهانی است وخواهان همکاری به قربانیان این پدیده در زمینه رساندن کمک های صحی، غذایی وادغام مجدد شد. او گفت که سازمان ملل از مشکلات خانواده های قربانیان تروریزم در جهان از جمله افغانستان آگاه است وبرنامه هایی را برای رسیده گی به آن روی دست دارد.۲۱ اگست ۲۰۱۸ میلادی، از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز بین المللی یاد بود از قربانیان تروریزم نا مگذاری شده و قرار است از این روز برای اولین بار در سراسر جهان تجلیل شود و از قربانیان تروریزم یاد بود وگرامیداشت به عمل آید.###

عملیات نیروهای دفاعی وامنیتی برای تصفیه شهر غزنی، از چهار استقامت آغاز شده است

عملیات نیروهای دفاعی وامنیتی برای تصفیه شهر غزنی، از چهار استقامت آغاز شده است

٢٢ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: لوی درستیز قوای مسلح، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله ومعاون ولایتی امنیت ملی، مدیریت جنگ جهت تصفیه شهر غزنی از حضور دشمن را در دست دارند. طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع ملی که روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور داخله در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت در مورد وضعیت شهر غزنی سخن می زد، افزود: بربنیاد آخرین اطلاعات، پلانگذاری عملیات تصفیوی شهر غزنی تکمیل شده وعملیات گسترده با اشتراک نیروهای اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی وقطعات کوماندو، امروز از چهار استقامت برای ازبین بردن دشمن و پاکسازی غزنی آغاز شده است.بهرامی افزود که صبح امروز نیز نیروهای اضافی دیگر شامل اردو، پولیس وامنیت ملی به خاطر تصفیه شهر غزنی، تأمین امنیت مسیر شاهراه ووارد کردن ضربات محکم به تروریستان، به غزنی اعزام شده اند.وزیر دفاع ملی تأکید کرد با تدابیری که اتخاد شده است، طی ۲۴ ساعت گذشته در وضعیت امنیتی شهر غزنی تغییر مثبت ایجاد خواهد شد. وی در همین حال گفت که در جریان چهار روز عملیات در غزنی، تلفات زیادی به طالبان وتروریستانی که از ولایت های همجوار به غزنی یورش برده اند، وارد شده است.در همین حال ویس احمد برمک، وزیر امور داخله گفت در جریان عملیات تصفیوی در غزنی که از امروز آغاز شده، تاکنون ساحه حوزه اول تصفیه شده، محبس به صورت کامل در اختیار دولت است، مسیر بالاحصار زیر کنترول در آمده، اطراف قوماندانی امنیه نیز از وجود دشمن پاکسازی شده است وعملیات به شدت ادامه دارد.وزیران دفاع ملی و امور داخله به مردم شریف غزنی اطمینان دادند که نیروهای قهرمان شان از جان ومال آنان دفاع می نمایند وبه زود ترین فرصت افراد دشمن در این ولایت سرکوب خواهند شد.###

تا دو روز دیگر، وضعیت امنیتی در شهر غزنی تغییر خواهد کرد

تا دو روز دیگر، وضعیت امنیتی در شهر غزنی تغییر خواهد کرد

٢١ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: نیروهای دفاعی وامنیتی کشور به زودی در وضعیت امنیتی ولایت غزنی تغییر ایجاد می کنند. سترجنرال محمد شریف یفتلی، لوی درستیز وزارت دفاع ملی که روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت در مورد وضعیت امنیتی ولایت غزنی سخن می زد، افزود: تا دو روز دیگر در وضعیت امنیتی این ولایت تغییر ایجاد خواهد شد وشاهراه نمبر یک نیز به روی ترافیک ومسافران باز می گردد.وی دلیل کندی عملیات نیروهای دفاعی وامنیتی کشور به هدف سرکوب تروریستان در غزنی را جلوگیری از تلفات افراد ملکی و جلوگیری از زیان های مالی به باشنده گان این ولایت به ویژه شهر غزنی دانست. یفتلی با تأکید بر آنکه طالبان بومی ولایت غزنی توان حمله اخیر در این ولایت را نداشتند افزود در این حمله طالبان وتروریستان از ولایت های هلمند، زابل، پکتیا وپکتیکا به غزنی سرازیر شده اند.لوی درستیز وزارت دفاع ملی گفت که نیروهای دفاعی و امنیتی کشور توانمندی دفاع از غزنی را دارند واولویت این نیروها در نخست تصفیه شهر غزنی از حضور طالبان وترریستان خارجی، بازگشایی شاهراه نمبر یک به روی ترافیک وتامین امنیت کمبر بند شهر غزنی است. او گفت که نقاط استراتیژیک مانند مقام ولایت، قوماندانی امنیه، محبس، ریاست امنیت ومراکز اساسی اردوی ملی در غزنی هم اکنون در اختیار دولت است.لوی درستیز وزارت دفاع ملی گفت که طالبان موسسات عام المنفعه را درغزنی تخریب کرده اند ومارکیت بزرگ بزازی در این شهر را به آتش کشیده اند.سترجنرال یفتلی، از باشنده گان ولایت غزنی خواست مانند گذشته با نیروهای امنیتی همکاری کنند. او برای مردم این ولایت اطمینان داد که نیروهای دفاعی وامنیتی از جان ومال شان محافظت می نمایند وبرای تأمین امنیت غزنی از هیچ نوع سعی

با کنترول مستقلانه حریم فضایی کشور، عواید از این بابت چند برابر افزایش می یابد

با کنترول مستقلانه حریم فضایی کشور، عواید از این بابت چند برابر افزایش می یابد

٢٠ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی می گوید که وعده استقلالیت کنترول حریم فضایی کشور از سوی حکومت وحدت ملی، اکنون عملی شده است. محمود شاه حبیبی که روز شنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت در باره کنترول مستقلانه حریم فضایی کشور سخن می زد، افزود: "هرچند مسوولیت کنترول حریم فضایی کشور در سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی از متخصصان نیروهای ناتو وامریکایی به دولت افغانستان سپرده شده بود، اما به دلیل زمانبر شدن روند آموزش نظری وعملی متخصصان داخلی، حریم فضایی کشور تا چند روز اخیر به کمک متخصصان خارجی کنترول می شد.رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی گفت: اکنون حریم فضایی کشور در دست دولت افغانستان است واز سوی متخصصان داخلی اداره می شود. این سیستم در بر گیرنده شبکه ای است که در ۳۶ منطقه در سراسر افغانستان نصب شده واز طریق یک مرکز ساحوی در میدان هوایی حامد کرزی، همه پرواز های عبوری از فضای کشور، کنترول می شوند.حبیبی همچنان گفت: محصول هرپرواز عبوری از فضای افغانستان که قبلاً ۵۰۰ دالر امریکایی بود، از اگست سال گذشته میلادی بدینسو، به ۷۵۰ دالر افزایش یافته است. وی افزود که عواید ناشی از محصول پرواز های عبوری از فضای کشور در مقایسه با گذشته چند برابر شده و میزان مجموعی آن در سال گذشته به ۶ میلیارد افغانی رسیده است.با انتقال مسوولیت مستقلانه کنترول حریم فضایی کشور به دولت افغانستان، قیمت مصارفی که برای خدمات هوایی پرداخت می شد کاهش می یابد، کیفیت خدمات بالا می رود ومصارف مدیریت این سیستم، به صورت بنیادی کاهش پیدا می کند.سیستم پیشرفته کنترول حریم فضایی کشور، روز پنجشنبه رسماً از سوی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل افتتاح شد. رییس جمهور در آن مراسم گفت استقلال فضایی که یکی از اهداف عمده حکومت وحدت ملی بود، کمایی شده است.###

چین، بیش از سه هزار تن برنج و۸۱۶ تن آرد به آسیب دیده گان خشکسالی ها درافغانستان مساعدت می کند

چین، بیش از سه هزار تن برنج و۸۱۶ تن آرد به آسیب دیده گان خشکسالی ها درافغانستان مساعدت می کند

١٦ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: سند تسلیمی بسته کمک غذایی کشور چین به آسیب دیده گان خشکسالی ها در افغانستان، روز سه شنبه میان وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث وسفیر جمهوری خلق چین مقیم کابل، در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت امضاء شد. نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث گفت که این بسته کمک غذایی چین شامل ۳۰۱۲ تن برنج و۸۱۶ تن آرد می باشد. وی افزود که این کمک ها قرار است به نیازمندان در ولایت هایی که در خشک سالی بسر می برند، توزیع شود.به گفته وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث، خشک سالی امسال، ۲۰ ولایت را ولایت در مناطق شمال، شمالشرق وجنوبشرق کشور تحت تأثیر قرار داده  و در نتیجه آن چراگاه ها ومزارع آسیب دیده ومحصولات زراعتی کاهش یافته است.  او همچنان گفت که ۳.۳ میلیون مواشی با کمبود علوفه روبه روهستند. به  گزارش وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث، در حال حاضر یک میلیون و۴۰۰ هزار نفر در ولایت هایی که با خشکسالی روبه رو است، به کمک های عاجل نیاز دارند وتاپایان سال، سه میلیون نفر به این کمک ها نیاز پیدا می کنند.در همین حال، لیو جین سونگ، سفیر جمهوری خلق چین در افغانستان گفت: کشورش افزون بر بسته کمک غذایی به آسیب دیده گان خشکسالی در افغانستان، قرار است در آینده نزدیک یک بسته کمک های غیر غذایی را نیز فراهم سازد. او گفت که چین افزون بر این کمک ها در عرصه های اقتصادی وروند صلح در افغانستان سهیم است و دراین زمینه نقش خود را به درستی  ایفا خواهد کرد. لیو جین سونگ افزود که جمهوری خلق چین از روند صلح ومصالحه در افغانستان پشتیبانی می کند.حکومت برنامه های منظمی را برای مقابله با خشکسالی روی دست دارد وهمین اکنون ۸۰ هزار متریک تن مواد غذایی برای کمک به آسیب دیده گان خشکسالی ها فراهم شده است.###

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد عدم مداخله مقامات، منسوبین و کارمندان نهاد های دولتی در امور انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی ها

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد عدم مداخله مقامات، منسوبین و کارمندان نهاد های دولتی در امور انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی ها

١٦ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

به تأسی از حکم فقره (۱) ماده دهم قانون انتخابات، با درنظرداشت پالیسی حکومت وحدت ملی و به منظور حفظ بی طرفی مقامات، منسوبین و کارمندان نهاد های دولتی، تأمین امنیت بهتر پروسه انتخابات، جلوگیری از هر گونه بی نظمی و سوء استفاده در روند انتخابات و زمینه سازی جهت سهم گیری فعال و مؤثر رای دهنده گان در این پروسه مهم ملی، مراتب آتی را منظور می نمایم:ماده اول:۱. مقامات، منسوبین و کارمندان نهادهای دولتی اعم از ادارات ملکی، دفاعی و امنیتی، اعضای شورای ملی، قضات و منسوبین ستره محکمه مکلف اند تا از مداخله در روند انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی ها خود داری ورزند.۲. نیروهای امنیتی و دفاعی اجازه ورود خودسرانه به مراکز ثبت نام رای دهنده گان، مراکز رای گیری و شمارش آرا را نداشته و در صورت ضرورت باید از مسئولان مربوط اجازه بگیرند.۳. انتقال اسلحه به مراکز ثبت نام رای دهنده گان، محلات رای دهی و مراکز  شمارش آرا جداً ممنوع میباشد.ماده دوم:۱. نیرو های امنیتی و دفاعی مکلف اند تا امنیت کارمندان، دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، مراکز ثبت نام رای دهنده گان، محلات رای دهی و مراکز شمارش آرا را تأمین نمایند.۲. نیرو های امنیتی مکلف اند نقش شان را در تأمین امنیت موارد مندرج فقره (۱) این ماده به گونه احسن ایفا نموده و کرامت انسانی و حقوق قانونی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، رای دهنده گان، ناظرین و رسانه های همگانی را رعایت نمایند.۳. نیرو های امنیتی مکلف اند تا از ورود محافظان مقامات، منسوبین و کارمندان نهادهای دولتی و اشخاص مسلح غیر مسئول به مراکز ثبت نام رای دهنده گان، محلات رای گیری، مراکز شمارش آرا و سایر محلاتی که به نحوی با روند انتخابات پیوند داشته باشند، جداً جلوگیری نمایند.۴. مقامات، منسوبین و کارمندان نهاد های دولتی نمی توانند از منابع دولتی در روند انتخابات به نفع یا ضرر یک یا چند نامزد استفاده نمایند.۵. وزارت امور داخله مکلف است تا تعداد لازم منسوبین طبقه اناث پولیس ملی را به منظور مشارکت بیشتر زنان در انتخابات و تأمین مصئونیت آنها در مراکز انتخابات توظیف نماید.ماده سوم:۱. کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی از وقوع هر نوع مداخله مقامات، منسوبین و کارمندان نهاد های دولتی در روند انتخابات، به مراجع ذیربط اطلاع دهند.۲. نهاد های امنیتی و دفاعی مکلف اند تا متخلفین مواد مندرج این فرمان را جهت پیگرد قانونی به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نمایند.ماده چهارم:رئیس کمیته کاری و مشورتی انتخابات مکلف است تا از تطبیق مواد این فرمان به ریاست جمهوری ا.ا، گزارش ارایه نماید.محمد اشرف غنیرئیس جمهوری اسلامی افغانستان

لوی څارنوالی کشور، بر اکثریت قضایای مربوط به خشونت علیه خبرنگاران رسیده گی کرده است

لوی څارنوالی کشور، بر اکثریت قضایای مربوط به خشونت علیه خبرنگاران رسیده گی کرده است

١٦ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: به گونه مجموعی، ۴۹ قضیه خشونت علیه خبرنگاران برای رسیده گی به لوی څارنوالی کشور مواصلت کرده است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی څارنوالی می گوید که از مجموع ۴۹  قضیه ای که به این اداره مواصلت کرده است، ۳۳ قضیه آن مربوط به سال های ۱۳۸۱-۱۳۹۴  و۱۶ قضیه دیگر به بعد از ایجاد کمیته مشترک حکومت ورسانه ها مربوط می شود.رسولی که روز سه شنبه در یک کنفرانس مشترک با حضور نماینده گان وزارت داخله وفدراسیون رسانه ها در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت سخن می زد، افزود:" اکثریت ۳۳ قضیه خشونت علیه خبرنگاران که مربوط به سال های پیش از ایجاد کمیته مشترک حکومت ورسانه ها می شود، مورد رسیده گی قرار گرفته است." وی افزود از ۱۶ قضیه که پس از ایجاد کمیته رخ داده است، ۶ قضیه نهایی و۱۰ قضیه دیگر تحت دوران قرار دارد.به گفته رسولی قضایای خشونت علیه خبرنگاران شامل قتل، لت وکوب، توهین، تهدید، بازداشت های غیرقانونی، حریق رادیو وترور می شود. وی تأکید کرد که درپیوند به این قضایا مجرمان به مجازات تا سرحد اعدام، حبس های طویل ومجازات نقدی، محکوم شده اند.در همین حال محمد فرید افضلی، رییس عمومی مبارزه با جرایم وزارت امور داخله گفت: از مجموع ۱۷۰ قضیه خشونت علیه خبرنگاران که از ده سال به اینسو وتا پیش از ایجاد کمیته مشترک حکومت ورسانه ها برای بررسی مشخص شده بود تنها یک قضیه تحت کشف قرار دارد وبه بقیه آن رسیده گی شده است.  حجت الله مجددی، نماینده فدراسیون ژورنالیستان افغانستان با ابراز رضایت از کار کرد حکومت برای رسیده گی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران گفت: حکومت با تعهدی که در این زمینه داشته عمل کرده وقناعت فدراسیون را فراهم کرده است.او از تصویب مقرره طرز تأسیس رسانه ها وتعدیل در قانون حق دسترسی به اطلاعات نیز به عنوان دست آوردهای حکومت در زمینه آزادی بیان ودسترسی به معلومات یاد کرد.###

پوهنمل مجیب‌الرحمان کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات امروز در مجلس سنا به مشکلات مردم مرکز لوگر و ولسوالی درو گوش داد

پوهنمل مجیب‌الرحمان کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات امروز در مجلس سنا به مشکلات مردم مرکز لوگر و ولسوالی درو گوش داد

١٥ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

به نقل دفتر مطبوعاتی وزارت احیا و انکشاف دهات (۱۴ اسد): مردم ولایت لوگر در این مجلس خواهان آب آشامیدنی، ساخت دیوارهای استنادی، اعمار سرک‌ها و پل‌ها و نظارت جدی بر پروژه‌ها شدند.وزیر احیا و انکشاف دهات برای این مردم اطمینان داد که تمام پروژه‌های این وزارت به کمک مردم تطبیق می‌شود و در بخش نظارت، ضمن مسئولان وزارت، همکاری باشندگان محل نیز قابل توجه است.او افزود که هم اکنون کار تطبیق ۹۷ پروژه‌ی مختلف در لوگر جریان دارد‌.گفتنی است که در مجلس امروز، از سوی محمد آصف صدیقی، نایب دوم مجلس سنا به نمایندگی از دیگر نمایندگان این مجلس تحسین نامه‌ای به منظور تقدیر از دستاوردهای زیاد در مدت کمِ کاری‌ به وزیر احیا و انکشاف دهات اعطا شد.

مردم کاپیسا از برنامه های صلح پشتیبانی کردند

مردم کاپیسا از برنامه های صلح پشتیبانی کردند

١٥ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کاپیسا(دوشنبه، 15اسد): صدهاتن از باشنده های ولایت کاپیسا در گردهمآیی به روز یکشنبه، پشتیبانی شانرا از برنامه صلح حکومت با مخالفان مسلح دولت اعلام داشتند.عبداللطیف مراد والی ولایت کاپیسا، در محفل حمایت مردمی ازخطبه امامان حرمین شریفین، فتوای علماءافغانستان، و اعلامیه مکه مکرمه در مورد صلح و امنیت در افغانستان در تالار کنفرانس های مقام ولایت اشتراک کرد.در محفل متذکره؛ مقامات دولتی، نماینده گان مردم در شورای ولایتی، علما، متنفذین، اعضای جامعه مدنی، جوانان و صد ها تن از مردم صلح دوست کاپیسا نیز اشتراک کرده بودند.عبداللطیف مراد والی ولایت کاپیسا در آغاز با اشاره به فتوا های اخیر علمای جهان؛ مبنی بر پایان جنگ در افغانستان گفت که مردم دیگر تحمل جنگ در کشور را ندارند، و از هرحرکتی به خاطر رسیدن به صلح پایدار در کشور حمایت می کنند.محمدحسین سنجنی رییس شورای ولایتی، و چندتن دیگر از سخنرانان در این برنامه، از نشست علمای جهان اسلام در عربستان به منظور تاکید بر پایان جنگ دراین کشور، خطبه امامان حرمین_شریفین مبنی برحرام دانستن جنگ درافغانستان و اصدار فتوا از سوی شورای علمای افغانستان در مورد صلح و امنیت در کشور اعلام حمایت نمودند.آنان جنگ موجود در کشور را، جنگ تحمیلی از سوی بیگانگان دانسته و ازطرح بی قید و شرط مذاکرات صلح میان دولت و گروه طالبان به خاطر استقرارصلح وثبات دایمی در کشور حمایت استقبال می کنند. در اخیر محفل خواست های عمده خود را روی چهار ماده اعلام داشتند.۱- حمایت از فتوای علمای جهان درنشست مکه مکرمه، و خطبه های خطباء حرمین شریفین.۲- حمایت از اوربند سه روزه عید سعید فطر وتداوم آتش بس به شکل طویل المدت خصوصا در ایام عید سعید اضحی .۳-حمایت از پیشبرد مذاکرات صلح بین الافغانی به مالکیت افغان ها.و -حمایت از همه برنامه های صلح جویانه شورای عالی صلح وآمدن یک صلح دائمی وباعزت درکشور.

بزرگترین فارم پرورش مرغ‌های تخم‌ده تا دو ماه دیگر به بهره‌برداری سپرده می‌شود

بزرگترین فارم پرورش مرغ‌های تخم‌ده تا دو ماه دیگر به بهره‌برداری سپرده می‌شود

١٥ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

به نقل از دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت آبیاری و مالداری: کار ساخت نخستین و بزرگ‌ترین فارم‌ پرورش مرغ‌های تخمی در کابل، رو به پایان یافتن است. قرار است این فارم، تا دو ماه دیگر به مرحله‌ی بهره‌برداری برسد.این فارم با ظرفیت پرورش ۲۰۰ هزار مرغ تخم‌ده در یک دور، در کابل ساخته می‌شود و روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن برای ساخت آن کار می‌کنند.این فارم با هزینه‌ی ابتدایی بیش از ۲۴۶ میلیون افغانی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همکاری مالی و تخنیکی برنامه‌ی رشد زراعت و انکشاف دهات «کارد-اف» ساخته می‌شود.با بهره‌برداری از نخستین و بزرگ‌ترین فارم پرورش مرغ‌های تخم‌ده در کابل، روزانه ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار بیضه تخم مرغ تولید خواهد شد.این فارم به شکل «H» ساخته می‌شود و مدفوع مرغ‌ها روزانه به صورت خودکار جمع‌آوری می‌گردد و پس از تجزیه و پروسس به کود زراعتی ارگانیک بدل می‌شود.هم‌چنین فضای سالون این فارم کنترول شده است و جمع‌آوری، ردیف‌‌بندی، درجه‌‌بندی و تاریخ‌گذاری لیزری تخم‌ها، به صورت خودکار صورت می‌گیرد. با آغاز فعالیت این فارم، ۳۰ نفر صاحب شغل مستقیم و دایمی می‌شوند.#وزارت_زراعت_آبیاری_و_مالداری

پیگیری فیصله های شورای عالی اقتصادی در وزارت معادن وپترولیم

پیگیری فیصله های شورای عالی اقتصادی در وزارت معادن وپترولیم

١٥ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

به نقل از دفتر مطبوعاتی وزارت معادن و پترولیم، به منظورپیگری و تعقیب فیصله های جلسات شورای عالی اقتصادی مبنی بر امور معدن کاری وقانون منرالها جلسه  تحت ریاست نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم ج.ا.افغانستان به روز یک شنبه  ۱۴- اسد ۱۳۹۷ با اشتراک محترمه غزال حبیب یار صافی معین مالی واداری وتعدادی از روئسای این وزارت تدویر یافت. دراین نشست مسوولین وزارت معادن و پترولیم در موارد متذکره، معلومات شان را به گونه جداگانه همراه با پیشنهادات مشخص ارائه نمودند که از جانب محترمه نهان ضمن هدایات لازم مبنی بر تطبیق هرچه زودتر فیصله های شورای عالی اقتصادی ، در سایر موارد ذیربط نیز بحث صورت گرفت.

برنامه جدا سازی صنوف دختران وپسران در پوهنتون ها، روی میز وزارت تحصیلات عالی نیست

برنامه جدا سازی صنوف دختران وپسران در پوهنتون ها، روی میز وزارت تحصیلات عالی نیست

١٤ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: وزارت تحصیلات عالی هیچگونه برنامه ای برای جدا سازی صنوف درسی دختران با پسران در پوهنتون های کشور ندارد. ضیاء ساحل، سخنگوی این وزارت که روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت حضور یافته بود گفت: "گزارش ها مبنی بر جدا سازی صنوف درسی دختران وپسران در پوهنتون های کشور سوء تفاهمی بیش نیست و دختران وپسران در صنف های مختلط مانند گذشته درتمام پوهنتون ها به تحصیلات شان ادامه می دهند.نتایج آزمون کانکور امسال، روز چهارشنبه هفته گذشته از سوی وزارت تحصیلات عالی اعلام شد. عبدالقدیر خموش، رییس عمومی کمیته امتحانات که در این کنفرانس خبری حضور داشت گفت: بررسی ها نشان می دهد که اشتراک کننده گان کانکور وخانواده های شان از نتایج کانکور امسال رضایت دارند. وی افزود از آغاز اعلان نتایج کانکور تا اکنون تنها ۲۰۰ فورم شکایت ثبت شده است که به هریک از این شکایت ها رسیده گی می شود.###

«مهارت‌های پس از برداشتِ انگور»، به شماری از باغداران هرات یاد داده شد

«مهارت‌های پس از برداشتِ انگور»، به شماری از باغداران هرات یاد داده شد

١٤ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

به نقل از دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت آبیاری ومالداری: ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت هرات می‌گوید که بخش ترویج این اداره به همکاری برنامه‌ی اتحادیه اروپا برای توسعه‌ی زراعت و بازارهای روستایی(GIZ/EU-FARM) در ادامه‌ی آموزش‌های دیگر، این بار مهارت‌های پس از برداشت و روش‌های بازاریابی در بخش «زنجیره‌ی ارزش انگور» را برگزار کرد.این ورکشاپ در پنج دوره‌ی یک روزه، برای ۱۷۵ تن از باغداران ولسوالی‌های انجیل، گذره، کرخ، زنده‌جان و پشتون‌زرغون برگزار گردیده بود.اساسات بازاریابی، تعیین میزان قند و رسیده‌گی میوه «بریکس»، اهمیت سردسازی، نحوه‌ی ساختن کشمش خوش‌کیفیت، ذخیره‌سازی خوب و مدیریت ذخیره‌خانه‌ی کشمش از موارد مهم آموزش به باغداران بود.باغداران آموزش‌های‌شان را در این برنامه، به صورت عملی نیز درآوردند. به باغداران شامل آموزش، سبدهایی برای چیدن انگور نیز توزیع شد.

بزرگداشت از روز مزرعه در یکی از فارم‌های تحقیقاتی در بامیان

بزرگداشت از روز مزرعه در یکی از فارم‌های تحقیقاتی در بامیان

١٤ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

به نقل از دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت آبیاری و مالداری : ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بامیان، از روز مزرعه در فارم تحقیقاتی ملا غلام با حضور شماری از دهقانان، دانشجویان دانشکده زراعت و استادان انستیتوت مسلکی زراعت تجلیل کرد. فارم تحقیقاتی ملاغلام در ۳۰ جریب زمین واقع در پنج کیلومتری غرب بامیان قرار دارد. این فارم در سال ۱۳۴۶ به عنوان فارم تحقیقاتی به رسمیت شناخته شده و در آن انواع مختلف غله، حبوبات و سبزیجات تحت تحقیق قرار دارد. این فارم در جمع ۱۶ فارم تحقیقاتی در سطح کشور، نقش مهمی داشته است. در سال جاری در فارم تحقیقاتی ملاغلام ۳۱ سیت تجربه‌ی تحقیقی از گونه‌های مختلف غله، سبزی و حبوبات تحت تحقیق قرار دارد. ۴۱۶ نوع گندم، ۴۰ نوع جو، ۷۲ نوع باقلا، ۴۸ نوع کلول، ۱۵ نوع عدس و ۳۶ نوع کچالو شامل این سیت‌های تحقیقاتی است.هم‌چنین پنج گونه تخم مادری گندم و ۲۲ نوع کچالوی تکثیری نیز در فارم تحقیقاتی ملاغلام تحت کشت است.

علمای دینی خواهان اعلان آتش بس دایمی میان طرف های درگیر هستند

علمای دینی خواهان اعلان آتش بس دایمی میان طرف های درگیر هستند

١٣ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: رییس شورای سرتاسری علمای کشور، خواهان آعلان آتش بس دایمی میان حکومت وطالبان در آستانه عید سعید اضحی شد. مولوی قیام الدین کشاف که روز شنبه در "اولین نشست کمیسیون بررسی پیشنهاد های علما برای اصلاح جامعه" در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت سخن می زد افزود: علمای کشور پیشنهاد آتش دایمی را دارند تا این آتش بس به آغاز گفتگوهای مستقیم میان طالبان وحکومت منجر شود وبه صلح دایمی بانجامد.دوماه پیش نزدیک به سه هزار تن عالم دینی دریک نشست بزرگ در خیمه لویه جرگه افزون براعلام  فتوای حرام بودن جنگ، خواهان اعلان آتش بس دوطرفه میان حکومت وطالبان شدند. به دنبال آن درخواست، رییس جمهوری اسلامی افغانستان برای نخستین بار از ۲۷ رمضان تا پنجم عید سعید فطر را آتش بس اعلام کرده وآن را برای ده روز دیگر تمدید نموده بود.اکنون بانزدیک شدن عید سعید اضحی،  رییس شورای سرتاسری علمای کشور به نماینده گی از علمای دینی بار دیگرخواهان اعلان آتش بس دوجانبه هم از سوی حکومت وهم طالبان شده است.###

پروسه تدارکاتی ۵۰ میلیون جلد کتاب درسی مکاتب، در حال اجرا شدن است

پروسه تدارکاتی ۵۰ میلیون جلد کتاب درسی مکاتب، در حال اجرا شدن است

١٠ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: داکتر میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف کشور از مردم و والی ها خواست با ارادتی که به معارف دارند به این نهاد کمک کنند وهمه را به سهم گیری در این راستا تشویق نمایند. وی که در همایشی زیر عنوان "اولین کنفرانس تحلیل و بررسی وضعیت معارف ولایت کابل" سخن می زد، با تأکید بر آنکه نباید مشکل معارف پنهان شود افزود: اگر امروز برای معارف گدایی نکنیم، فردا در این عرصه  گدا می شویم.سرپرست وزارت معارف با اشاره بر آنکه سال ۱۳۹۷ سال معارف نامیده شده است گفت: معارف پاسخگو، دسترسی متوازن به تعلیم وتربیه و کیفیت نظام تعلیم وتربیه در افغانستان- سه هدف عمده ستراتیژی سوم معارف است. او همچنان بر غیر سیاسی بودن معارف تأکید داشت وگفت که این نهاد باید تخصصی محور باشد.داکتر میرویس بلخی، کمبود کتاب را یک واقعیت تلخ در معارف دانست، اما افزود که هم اکنون پروسه تدارکاتی ۵۰ میلیون جلد کتاب درسی در حال اجرا شدن می باشد وقرار است این کتاب ها به مکاتب سراسر کشور فرستاده شوند.والی کابل که ابتکار برگزاری اولین کنفرانس تحلیل و بررسی وضعیت معارف ولایت کابل را داشت، پیش از آنکه به چالش ها ونیازمندی های معارف کابل بپردازد گفت: ۱۵ میلیون افغانی از معاش خود، معاونینش، ولسوالان ولایت کابل، کارمندان ولایت، پرسونل گارنیزیون وقوماندانی امنیه کابل، برای کمک به معارف جمع آوری شده است.محمد یعقوب حیدری گفت که در حال حاضر ۷۲۷ نهاد آموزشی به شمول مکاتب، مدارس، دارلمعلمین ها ودارالعلوم ها در کابل فعالیت دارند و در آن ۳۳۴هزار شاگرد که ۱۲۲هزار آن را بخش اناث تشکیل می دهند، از سوی ۴۸۹۱ استاد آموزش داده می شوند. والی کابل در همین حال از کمبود مکاتب، کمبود کتاب درسی، کمبود معلمان مسلکی، کمبود چاه های آب آشامیدنی صحی، کمبود میز وچوکی، کمبود پرسونل خدماتی وتاخیر در پرداخت حق الزحمه معلمان قرار دادی در برخی نهاد های تعلیمی کابل را به عنوان مشکلات اساسی یاد کرد وخواستار رسیده گی به آن ها شد.در کنفرانس تحلیل وبررسی وضعیت معارف ولایت کابل، افزون بر مسوولان سکتوری معارف این ولایت ولسوالان از چهارده ولسوالی کابل نیز اشتراک داشتند. ولسوال دهسبز که به نماینده گی از ولسوالان این ولایت صحبت می کرد گفت: مامنحیث مسوولان با همکاران امنیتی ومحلی، شوراهای علما، شوراهای انکشافی مردم، زنان وجوانان در خدمت معارف هستیم وامیدواریم به نیاز مندی های معارف در این ولسوالی ها از سوی مسوولان نیز توجه جدی صورت گیرد.####

دولت افغانستان، در زمینه انکشاف صنایع زنان و محو تبعیض، نقش برازنده داشته است

دولت افغانستان، در زمینه انکشاف صنایع زنان و محو تبعیض، نقش برازنده داشته است

٩ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، در همایشی زیر عنوان "دومین نشست اقتصادی زنان متشبث" گفت که دولت افغانستان در چهار سال گذشته کوشیده است با محو تبعیض فرا راه کار زنان در زمینه انکشاف صنایع زنان و رشد رهبریت زنان، نقش برازنده داشته باشد. وی با تأکید بر اهمیت نقش زنان گفت: "برای رشد سریع جایگاه زنان به ویژه در اقتصاد، لازم است راه های سنجیده شود تا قوس صعودی فرصت ها برای این قشر را بیشتر فراهم سازد."دومین نشست اقتصادی زنان متشبث زیر عنوان "جستجوی راه حل ها" از سوی مرکز زنان دانشگاه امریکایی افغانستان واتاق های تجارت زنان، با حضور بیش از ۱۰۰ زن متشبث از کابل و ولایات، روز سه شنبه در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت برگزار شد. سمینه انصاری، رییس مرکز زنان دانشگاه امریکایی افغانستان گفت که هدف این نشست رشد تجارت زنان ودسترسی آنان به قرضه، شناسایی پالیسی های موجود ورفع موانع برسر آن می باشد.###