بازتاب نیوز

آمار قضایای خشونت علیه زنان، کاهش یافته است

آمار قضایای خشونت علیه زنان، کاهش یافته است

٢٠ قوس ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: وزارت امور زنان می گوید برنامه های آگاهی دهی برای محو خشونت علیه زنان سبب کاهش آمار قضایای خشونت شده است. سپوژمی وردک، معین وزارت امور زنان که روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با معین وزارت معارف، رییس جندر وزارت صحت ورییس کشف وزارت امور داخله، در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت نتایج کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان را ارایه می کرد، گفت: امسال آمار قضایای خشونت علیه زنان به ۴۱۳۸ مورد رسیده است و در مقایسه با سال گذشته که بالغ بر ۶۶۰۰ قضیه بود، کاهش قابل ملاحظه را نشان می دهد.وی افزود که در جریان کمپاین شانزده روزه محو خشونت علیه زنان، برنامه های آگاهی دهی عامه شامل راه اندازی چند میز گرد در تلویزیون ها، راه اندازی برنامه های آموزشی درباره قوانین ومقرره ها وبازدید از مراکز حمایوی زنان، صورت گرفته است.در همین حال، معین وزارت معارف، رییس جندر وزارت صحت ورییس کشف وزارت امور داخله اعلام کردند که هرکدام از این ادارات در جریان کمپاین شانزده روزه محو خشونت علیه زنان، سهم خود را در راستای مسوولیت های شان انجام داده اند.۲۵ اکتوبرمطابق ۴ قوس سال روان، روزجهانی محو خشونت علیه زنان بود وامسال وزارتخانه ها وادارات دولتی به هدف محو خشونت علیه زنان، کمپاین شانزده روزه را راه اندازی کرده بودند که روز گذشته پایان یافت.###

نقشه راه زراعت افغانستان تأیید گردید

نقشه راه زراعت افغانستان تأیید گردید

٢٠ قوس ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: نقشه راه زراعت، به تازه گی از سوی شورای عالی اقتصاد تأیید شده است. افزایش زنجیره ای ارزشی محصولات زراعتی وچگونگی رساندن محصولات کشاورزان به بازار، مرور مجدد قوانین و مصونیت غذایی از موضوعات اساسی نقشه راه زراعت کشور است. حمد الله همدرد، معین مسلکی وزارت زراعت، آبیاری ومالداری که امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با سخنگوی این وزارت در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت حضور یافته بود گفت: اولویت بندی تولیدات زراعتی، مصونیت غذایی وایجاد اتحادیه های ملی زراعتی وپروسس؛ تاثیر مثبتی بر وضعیت محصولات زراعتی بجا می گذارد.در همین حال، اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت گفت که میزان تولید زعفران در سال جاری در کشور به بیش از ۱۳ تن رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۲۲ درصد افزایش را نشان می دهد.وی افزود که برای ایجاد سهولت بیشتر به زعفران کاران، ۱۰۰ دستگاه ماشین خشک کن زعفران در ۳۳ ولایت کشور نصب شده وتا اکنون ۶ مرکز پروسس زعفران نیز تأسیس شده است.در آمد سال جاری دهقانان از بابت فروش زعفران در بازار های محلی به ۱۷ میلیون دالر رسیده است. این درحالی است که ۹۰ درصد از تولیدات امسال زعفران به بازار های ۱۷ کشور آسیایی واروپایی صادر شده است.صادرات جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین از یک ماه به اینسو آغاز شده است. تا اکنون از طریق این دهلیز هوایی ۶۰۰ تن جلغوزه به چین صادر شده است و قرار است تا پایان ماه روان میلادی میزان صادرات جلغوزه به این کشور، به یک هزار تن برسد.افزایش جنگلات در کشور، از برنامه های اساسی وزارت زراعت، آّبیاری ومالداری است.###

مبارزه با فساد اداری در اولویت کار حکومت قرار دارد

مبارزه با فساد اداری در اولویت کار حکومت قرار دارد

٢٠ قوس ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان می گوید که در جریان چهار سال گذشته، ۳۴۱ تن به اتهام فساد اداری ورشوه ستانی گرفتار شده اند. امان الله ایمان، سخنگوی ستره محکمه که روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک باسخنگویان وزارت های معارف ومعادن، درمرکز اطلاعات ورسانه های حکومت سخن می زد، افزود: ۱۱ تن از قاضی ها، ۵۰ تن از کارکنان اداری ومحررین، ۱۹ تن از وکیلان مدافع، ۴ تن څارنوالان ومتباقی که شامل کمیشن کاران وفریبکاران می گردند، با عناوین گوناگون از نام قضا استفاده کرده اند.وی افزود که در راستای تحقق دسترسی مردم به عدالت وایجاد اصلاحات، اقدام به تغییر وتبدیل قاضی ها از یک جا به جای دیگر شده است. تا حال ۱۹۶۳ تن که ۷۰ درصد تمام قاضیان را تشکیل میدهند تغییر وتبدیل و یا تازه به کار گماشته شده اندایمان، گزارش اخیر دیده بان شفافیت در باره فساد را توأم با ابهامات دانست واتهامات وارده در این گزارش بر ستره محکمه را  رد کرد. او گفت این گزارش با اجراآت ودست آوردهای محاکم کشور در بخش مبارزه با فساد، مطابقت ندارددر همین حال، نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف با انتقاد از نحوه گزارش دیدبان شفافیت می گوید که این گزارش محدوده زمانی معینی را در بر گرفته است واقدامات اخیر ادارات در آن انعکاس نیافته است.وی از نهادهای سروی کننده درخواست کرد که مبحث نظر سنجی های شان را پیشاپیش با ادارات ذیربط در میان بگذارند.سخنگوی وزارت معارف در باره دست آوردهای این وزارت در راستای مبارزه بافساد اداری گفت: با توجه به استراتیژی ۵ ساله وزارت معارف، مبارزه با فساد اداری در اولویت کاری این وزارت قرار دارد. وی گفت: وزارت معارف 9 ساحه معروض به فساد را شناسایی کرده و در این بخش اقدامات قابل ملاحظه ای انجام داده است.نزهت افزود: بخش هایی که بیشتر مورد انتقاد بودند و گفته میشد فساد در معارف از این آدرس ها انجام می شود در حال حاضر از بدنه معارف جدا ساخته شده است.به گفته خانم نزهت: استخدام معلمین از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت می گیرد و بخش ساختمان سازی ها نیز به انکشاف دهات و شهرسازی سپرده شده است.خانم نزهت در این کنفرانس خبری افزود: برای اصلاح اداره و جلوگیری از تورم تشکیلاتی در معارف ، معینیت تعلیمات تخنیکی و مسکلی از بدنه این وزارت جدا شد.خانم نزهت با اشاره به پرداخت بالاتر از 60 درصد معاشات کارمندان این اداره از طریق بانک ها و برنامه موبایل منی افزود که در آینده نزدیک معاشات تمامی کارمندان معارف برای جلوگیری از فساد و اخاذی ها از طریق سیستم های بانکی و یا برنامه موبایل منی پرداخت خواهد  گردید.  عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن وپترولیم با تأکید بر ادامه اقدامات جدی در زمینه اصلاحات گفت که اداره (MEC) ادعاهایش در باره فساد در بعضی قرار داد های وزارت معادن وپترولیم را با مدارک ارایه کند. وی تأکید کرد منابعی را که این اداره در گزارش اخیر خود معرفی کرده است، واضح نیست.اوتأکید کرد که اینگونه گزارش ها به جای کمک در راستای مبارزه با فساد، مانعی در برابر سرمایه گذاری سیستماتیک در افغانستان خواهد بود.سخنگوی وزارت معادن وپترولیم تأکید کرد که اقدامات جدی در راستای ایجاد اصلاحات در این وزارت به شدت جریان دارد.

استقبال IMF از اصلاحات مالی واقتصادی در افغانستان

استقبال IMF از اصلاحات مالی واقتصادی در افغانستان

١٩ قوس ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: بورد اجرائیوی صندوق بین المللی پول( IMF) پس از ارزیابی تعهدات حکومت افغانستان، چهارمین دور اصلاحات مالی واقتصادی افغانستان را موفقامه ارزیابی کرده است.شاخص های جمع آوری عواید ملی، اصلاحات در ترتیب بودجه ملی، حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی، نرخ تورم، ذخایر اسعاری کشور، مبارزه علیه فساد و استحکام مالی افغانستان؛ در این دور مورد ارزیابی قرار گرفته است.داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه ومشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء و خلیل صدیق، رییس دافغانستان بانک که روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت حضور یافتند نتایج چهارمین دور ارزیابی صندوق بین المللی پول در باره اصلاحات مالی واقتصادی حکومت افغانستان را به رسانه ها گزارش دادند.سرپرست وزارت مالیه با استقبال از تمدید فعالیت های صندوق بین المللی پول در افغانستان گفت: بورد اجرائیوی صندوق بین المللی پول پس از ارزیابی تعهدات حکومت افغانستان، چهارمین دور اصلاحات مالی واقتصادی افغانستان را موفقانه ارزیابی نموده وفعالیت های این صندوق را تا پایان سال مالی ۱۳۹۸ تمدید کرده است.در همین حال، رییس دافغانستان بانک با ابراز خرسندی از تکمیل به موقع تعهدات افغانستان، تمجید صندوق بین المللی پول از تلاش های افغانستان در زمینه حفظ ثبات اقتصادی، حفظ تورم در سطح پایین، ازدیاد ذخایر اسعاری واستحکام نظامی مالی کشور را با توجه به وضعیت کنونی کشور، موفقیت بزرگ برای حکومت دانست.وی با توجه به گزارش صندوق بین المللی پول گفت: "با وجود کاهش چشمگیر ارزش پول کشورهای منطقه، ارزش اسمی پول افغانی در ماه اکتوبر ۲۰۱۸ در حدود ۹ درصد کاهش پیدا کرده است که کمترین کاهش را در مقایسه با کشورهای منطقه نشان می دهد."###

طرح جدید مشترک وزارت تحصیلات عالی و معارف هرگز به معنی سهمیه بندی برای امتحان کانکور نمی باشد

طرح جدید مشترک وزارت تحصیلات عالی و معارف هرگز به معنی سهمیه بندی برای امتحان کانکور نمی باشد

١٧ قوس ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف برای انکشاف متوازن در عرصه تحصیلات عالی وتربیه کادرهای محلی در مناطق کمتر انکشاف یافته کشور طرحی تازه ای را در زمینه کانکور به کابینه پیشنهاد کرده اند که مورد تأیید قرار گرفته است.براساس این برنامه، ۷۵ درصد از سیت‌های کانکورِ امسال مانند گذشته به گونه عمومی و۲۵ درصد آن به سطح زون‌ها به رقابت گذاشته می شود. این طرح هرگز به معنی سهمیه بندی نبوده و زمینه شفاف راه یافتن افراد واجد شرایط را به پروسه کانکور فراهم می سازد. فیصل امین سخنگو وزارت تحصیلات عالی طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت ابراز داشت: "هدف این برنامه تربیه کادرهای محلی و رشد ظرفیت‌ها واستعدادهای جوانانی است که در مناطق مختلف کشور از راه یافتن به کانکور بازمانده اند."نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف نیز در این کنفرانس گفت که هدف از این طرح تقسیم بندی بر اساس قوم و ملیت نه بلکه فراهم سازی زمینه تعلیم و تحصیل متوزان برای تمامی جوانان افغانستان است.امتحان سراسری کانکور امسال نیز مانند گذشته به صورت عمومی برگزار می شود، اما برای ۲۵ درصد سیت‌های کانکور در رشته‌های طب، انجنیری، حقوق اقتصاد، زراعت وکمپیوتر ساینس، تنها در سطح هرزون رقابت صورت می گیرد.براساس این برنامه، تمام کشور به شمول پایتخت، بر اساس رشته‌های مورد نیاز، در هشت زون تقسیم بندی شده وسهمیه رشته‌های مورد نیاز با توجه به دریافت بالاترین نمره کانکور در نظر گرفته شده است.طرح تازه کانکور که از سوی وزارت معارف وتحصیلات عالی به گونه مشترک به کابینه پیشکش شده، هفته گذشته مورد تأیید قرار گرفته است.###

وزارت تحصیلات عالی، ۱۶۵ رشته تحصیلی را شامل پلان بازنگری ساخته است

وزارت تحصیلات عالی، ۱۶۵ رشته تحصیلی را شامل پلان بازنگری ساخته است

١٤ قوس ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: وزارت تحصیلات عالی با توجه به پلان استراتیژیک ملی تحصیلات عالی، طی سال مالی ۱۳۹۷ فعالیت هایی را برای انکشاف و تقویت نظام تحصیلات عالی افغانستان انجام داده است. فیصل امین، سخنگوی این وزارت که روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت دست آوردهای یکساله این وزارت را گزارش می داد، افزود: "وزارت تحصیلات عالی در بخش بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی، ۱۶۵ رشته تحصیلی را شامل پلان بازنگری ساخته که از آن جمله دو کلستر(حقوق و زراعت) مورد بازنگری قرار گرفته و تا پایان سال روان ۶۵ کلستر دیگر نیز بازنگری می شوند.""هدف بازنگری نصاب ها، بلند بردن کیفیت درس و معیاری ساختن نصاب های درسی در نهاد های تحصیلات عالی مطابق مطالبات ونیاز های جامعه وبازار  می باشد و کمک نماید تا فارغین مطابق نیاز بازار کار مناسب بدست بیاورند." فیصل افزود.     وزارت تحصیلات عالی همچنان در راستای توزیع عادلانه بورسیه ها وتحکیم هرچه بیشتر شفافیت در این زمینه تلاش می کند.از آغاز سال مالی ۱۳۹۷ تا اکنون، بیش از ۷۰ درصد بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی به صورت شفاف به مصرف رسیده است و تا پایان سال مالی، میزان مصرف این بودجه به بیش از ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.با نظر داشت تبعیض مثبت، ۶۸۵۰ سیت در امتحان کانکور سال ۱۳۹۷ به طبقه اناث اختصاص یافته است. در همین حال طرح جامع گماشتن زنان درسطح رهبری پوهنتون های کشور آماده شده و با عملی ساختن این طرح حضور زنان در رهبری نهاد های تحصیلات عالی کشور، گسترش می یاید.وزارت تحصیلات عالی در سال مالی ۱۳۹۷ هفده نهاد تحصیلی دولتی و خصوصی را شامل مراحل مختلف اعتباردهی کرده، ۱۲ نهاد تحصیلی از ابعاد مختلف مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته و روند ارزیابی ۴۵ موسسه تحصیلات عالی خصوصی طبی در مرکز و ولایات تکمیل نموده است.۱۵۹۰ تن از محصلان جهت فرا گیری آموزش های مسلکی به خارج کشور اعزام شده اند، ۱۷۰ استاد در برنامه های ماستری داخل کشور، ۴۸۴ استاد و کارمند در برنامه های ماستری خارج  کشور و ۳۸ تن دیگر در برنامه های دکتورا به خارج از کشور فرستاده شدند.وزارت تحصیلات عالی ۲۲ برنامه شبانه را در چوکات موسسات تحصیلات عالی تایید کرده و هفت برنامه ماستری را در پوهنتون های هرات، کندهار وکابل ایجاد نموده است.گفتنی است که با ایجاد کمیته خاص، پلان عمل این وزارت برای مبارزه با فساد اداری ترتیب وتطبیق شده است.###

مسوولین پولیس در سطوح مدیریتی، بیش از سه سال در یک ولایت باقی نخواهند ماند

مسوولین پولیس در سطوح مدیریتی، بیش از سه سال در یک ولایت باقی نخواهند ماند

١٢ قوس ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: براساس برنامه جدید روتیشن وزارت امور داخله، مسوولینی پولیس که بیش از سه سال در یک ولایت وظیفه اجرا کرده باشند، به ولایت دیگر تبدیل می شوند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله که روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت حضور یافته بود گفت که این برنامه برای بار نخست در ۸ ولایت آغاز شده و قرار است تا دوماه دیگر، به سراسر کشور گسترش یابد. وی هدف از راه اندازی این برنامه را مبارزه با فساد اداری، ایجاد شفافیت بیشتر وکشاندن نیروهای پولیس از حالت انجام وظایف محلی، به حالت ملی ومسلکی دانست.سخنگوی وزارت امور داخله در همین حال از آغاز سفر های هیئت مشترک نهاد های امنیتی به ولایت ها به منظور بررسی اوضاع امنیتی سخن زد. وی افزود: "با تکمیل  شدن بررسی وضعیت امنیتی ولایت ها، عملیات های زمستانی به هدف تصفیه مناطق نا امن سر از ماه جدی آغاز خواهند شد."او با تأکید بر آنکه هیچ فردی مافوق قانون نیست گفت که بازداشت افراد مسلح غیر مسوول که باعث اخلال نظم عامه می شوند، در سایر نقاط جریان دارد. حکومت در تطبیق این برنامه جدی می باشد.  ###

برای نخستین بار جامعه جهانی از برنامه ها و اجرای تعهدات حکومت افغانستان در یک نشست بین المللی ستایش کرد

برای نخستین بار جامعه جهانی از برنامه ها و اجرای تعهدات حکومت افغانستان در یک نشست بین المللی ستایش کرد

١١ قوس ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان:شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری که در یک نشست مشترک خبری باشمعروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، نتایج کنفرانس جنیوا تشریح می کرد، گفت که جامعه جهانی برای نخستین بار از برنامه توسعه ای و اصلاحی حکومت افغانستان ستایش نمود.مرتضوی افزود:پیام اساسی هیئت افغانستان در نشست ژنیوا این بود که از این به بعد افغانستان به‌جای یک کشور وابسته در نقش یک شریک موثر در کنار جامعه بین‌المللی حضور خواهد داشت.پیام دوم این بود که در فصل دوم دههٔ تحول انتظار داریم کشورهای کمک‌کننده و همکاران بین‌المللی در بخش‌ اتصال منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری و بازاریابی برای محصولات افغانستان همکاری کار کنند تا افغانستان بتواند به به‌حیث شریک موثر در منطقه بدل شود.همین گونه، شمعروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه نیز با توضیح برنامه های ارایه شده حکومت در نشست ژینوا گفت کهاتحادیۀ اروپا قراراد 474 میلیون یورو کمک به افغانستان را به امضا رساند که از این پول، 311 میلیون برای برنامه‌های دولت‌سازی، 80 میلیون در برنامه‌های صحت، 15.5 میلیون در پروسۀ انتخابات و 37 میلیون در بی‌جاشدگان مصرف خواهد شد. به گفته وی، حکومت آلمان هم چنین از طریق بانک KFW ، 5.4 میلیارد افغانی به حکومت افغانستان کمک کرد.وی افزود: دو روز پیش از برگزاری کنفرانس ژنیوا، ما تارگیت مالی را که IMF برای افغانستان تعیین کرده بود، به دست آوردیم.شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور، در این نشست خبری، همین گونه، با اشاره به طرح صلح حکومت گفت که با اعلام فهرست هیئت مذاکره کننده صلح از سوی رئیس جمهور، حکومت اراده و باورمند به گفتگوهای صلح با طالبان است.مرتضوی از طالبان خواست در صورتی که اراده برای صلح و مذاکره داشته باشند، هیئت خویش را برای گفتگوهای صلح اعلام کنند.وی خاطر نشان ساخت که حکومت افغانستان هیچ گونه پیش شرطی برای آغاز گفتگوها ندارد، اما ارزش های قانون اساسی کشور در جریان گفتگوها به هیچ صورت مورد معامله قرار نخواهند گرفت.معاون سخنگوی رئیس جمهور افزود: اجماع ملی و بین المللی به هدف گفتگوهای صلح به رهبری حکومت افغانستان وجود دارد و کشور های منطقه و جهان مسوولیت تسهیل کننده های این گفتگوها را دارند.معاون سخنگوی رئیس جمهور با اشاره به بازداشت برخی قوماندان غیر مسوول از سوی حکومت، هم چنین گفت که قانون بالای همه یکسان تطبیق می گردد و هیچ کسی مافوق قانون نیست.مرتضوی هم چنین بیان داشت که براساس هدایت رییس جمهور، لوی سارنوالی در همکاری با وزارت داخله در پیوند اتهامات آزار و اذیت جنسی اعضای تیم ملی بانوان فوتبال کشور، کار می‌کنند و با اقداماتی که در مغایرت با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی ما باشد، برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.

پورتال شفافیت معادن وپترولیم افغانستان افتتاح شد

پورتال شفافیت معادن وپترولیم افغانستان افتتاح شد

٤ قوس ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: وزارت معادن و پترولیم افغانستان به منظور شفافیت، حسابدهی، سرعت کار و تسهیلات بیشتر؛ برای اولین بار پورتال شفافیت معادن افغانستان را افتتاح کرد. نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن وپترولیم که روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت در باره این پورتال سخن می زد، افزود: "هدف افتتاح پورتال شفافیت معادن وپترولیم افغانستان ایجاد تسهیلات برای سکتور خصوصی به ویژه معدن کاران به منظور پرداخت های رویالیتی، جمع آوری رویالیتی و سایر فیس ها به گونه شفاف می باشد." این پورتال به مردم عام و نماینده گان دولت از جمله پولیس اجازه می دهد تا به معلومات درباره قرار دادها، قرارداد ی ها، درخواست ها و پرداختها، فعالیت های معدن کاری، ساحه معدن کاری و همچنان معلومات معدن کاری قانونی و غیر قانونی، دسترسی داشته باشند. استفاده از این سیستم (Transparency Portal) وزارت معادن و پترولیم را کمک می کند تا معلومات چون قراردادها، قراردادی ها، در خواست ها و پرداختها را با ادارت ذیربط به با روش استندرد و قابل اطمینان شریک کرده ومدیریت نماید. ایجاد پورتال شفافیت معادن وپترولیم افغانستان، تاثیر مستقیم بر جلب سرمایه گذاران خارجی و فعالیت های بیشتر تمویل کنندگان در سکتور معادن، خواهد گذاشت.   ###

وزارت اطلاعات وفرهنگ کمپاین شانزده روزه منع خشونت علیه زنان را راه اندازی می کند

وزارت اطلاعات وفرهنگ کمپاین شانزده روزه منع خشونت علیه زنان را راه اندازی می کند

٤ قوس ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: وزارت اطلاعات وفرهنگ می گوید با تعهدی که در زمینه مبارزه با انواع خشونت علیه زنان دارد، برای ترویج فرهنگ منع خشونت علیه زنان تلاش می کند. حسینه صافی، سرپرست این وزارت که روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک به مناسبت بیست وپنجم نوامبر، روز بین المللی محو خشونت علیه زنان، در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت سخن میگفت، افزود: این وزارت کمپاین شانزده روزه -از ۴ قوس تا ۱۹ این ماه را که مصادف با ۲۵ اکتوبر تا ۱۰ دسامبر میلادی است- به هدف ترویج فرهنگ منع خشونت علیه زنان، راه اندازی می کند. وی گفت در مورد برنامه هایی که در جریان کمپاین شانزده روزه از سوی معینیت ها وریاست های وزارت اطلاعات وفرهنگ رهبری وراه اندازی می گردد، از نمایش ۴ فلم هنری در مورد خشونت ها علیه زنان، نمایش کتاب هایی که در این راستا نگارش وچاپ شده اند، نمایش تیاتر، نمایش عکس از آبدات تاریخی در باغ تیمورشاهی، نمایش بخشی از آرشیف ملی که به کارنامه ها در زمینه مبارزه با محو خشونت علیه زنان اختصاص دارد وراه اندازی مجلس مشاعره ویژه خواهران؛ می توان نام برد.بیست وپنجم نومبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان همه ساله در بیشتر کشورهای جهان به شمول افغانستان بزرگداشت می شود. ###

شاخص های جدید در ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، مورد تصویب قرار گرفت

شاخص های جدید در ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، مورد تصویب قرار گرفت

٤ قوس ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: در پرتو ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، شاخص های جدیدی ایجاد شده است. سمیر رسا، مسوول روابط عامه دفتر مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور مالی وبانکداری که روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت حضور یافته بود، افزود: در جلسه دیروز شورای عالی حاکمیت قانون، ۹۴ شاخص جدید در استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در پرنسیب مورد تصویب قرار گرفته است. این شاخص ها سکتورهای سیاسی، امنیتی، عدلی وقضایی، خدمات ملکی، مالی واقتصادی را در بر می گیرند.در همین حال نقشه راه زراعتی افغانستان، در بیست ویکمین جلسه شورای عالی اقتصادی، تصویب شده است. با استفاده از نقشه راه زراعتی که هدف آن رشد سکتور زراعت در کشور است، چگونگی افزایش محصولات زراعتی، زمینه انتقال محصولات دهقانان به بازار های داخلی وخارجی و زنجیره ارزشی برای کالاها ایجاد خواهد شد.در پروژه های اتصال منطقه ای، به خصوص  ایجاد وفعالیت دهلیز های هوایی نیز، دست آوردهای قابل لمسی به میان آمده است. از آغاز فعالیت دهلیز های هوایی تا اکنون که حدود یک ونیم سال می گذرد، جمعاً  ۳۰۲ پرواز صورت گرفته است. در این پروازها ۴۲۰۰ تن کالای تجارتی صادر گردیده که ارزش مجموعی آن بالغ بر ۸۰ میلیون دالر امریکایی است.تا آخر سال روان میلادی مجموع ارزش کالاهایی که از طریق دهیلز های هوایی انتقال می یابند، به ۱۰۰ میلیون دالر خواهد رسید. از سویی هم کار روی ایجاد زیربناها در ۱۳ پارک صنعتی در ۱۱ ولایت به شمول پارک صنعتی باریک آب در کابل، به شدت جریان دارد. به تازه گی برای ۱۲ شرکت سند زمین در پارک صنعتی باریک آب توزیع شده است. پیش از این ۱۶ شرکت دیگر از این پارک صنعتی، سند زمین در یافت کرده اند. بربنیاد فیصله شورای عالی اقتصادی قیمت هر مترمربع زمین در پارک های صنعتی ۱۱ ولایت کشور، ۵۰ افغانی تعیین شده است.###

تفاهمنامه سرمایه گذاری روی لین انتقال برق TAP، امضاء شد

تفاهمنامه سرمایه گذاری روی لین انتقال برق TAP، امضاء شد

١٦ عقرب ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: تفاهمنامه سرمایه گذاری روی پروژه لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان- افغانستان و پاکستانTAP) ( امروز میان وزارت انرژی وآب وشرکت سرمایه گذار ترکی "چالیک هولدینگ"، با حضور رییس جمهوری اسلامی افغانستان، در ارگ امضاء شد. تفاهمنامه سه جانبه این پروژه در دسمبر سال ۲۰۱۵ میلادی میان سران سه کشور (ترکمنستان، افغانستان وپاکستان) در عشق آباد به امضاء رسیده بود. بر مبنای تفاهمنامه ای که امروز به امضاء رسید شرکت چالیک هولدینگ در جریان شش ماه نخست، پروپوزل مالی وتخنیکی پروژه را تهیه و به وزارت انرژی وآب تسلیم خواهد کرد. سرمایه گذاری شرکت چالیک هولدینگ که شامل تمدید لین ۵۰۰ کیلو ولت در دو سرکت با ظرفیت ۲۰۰۰ میگاوات در داخل خاک ترکمنستان وافغانستان وسب ستیشن های ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان وافغانستان می باشد، در جریان سه سال تکمیل و به بهر برداری سپرده خواهد شد. انجنیر محمد گل خُلمی، معین انرژی وسرپرست وزارت انرژی وآب که روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با رییس شرکت چالیک هولدینگ، در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت در باره تفاهمنامه سرمایه گذاری لین انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت صحبت می کرد افزود: لین انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان، در داخل خاک افغانستان ۷۵۰ کیلومتر طول دارد و با آغاز از بندر تورغندی به شهرهای هرات، فراه، قندهار وسر انجام به سپین بولدک در امتداد شاهراه عمومی، تمدید خواهد یافت. وی با تأکید بر اهمیت اقتصادی داخلی ومنطقوی این پروژه گفت: "تطبیق پروژه TAP می تواند در تأمین صلح وامنیت در افغانستان نیز تأثیر مثبت بجا گذارد." به گونه مجموعی در پروژه لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان- افغانستان و پاکستان، بیشتر از ۱.۶ میلیارد دالر سرمایه گذاری می شود. از طریق این لین، حدود ۱۰۰۰ میگاوات برق از ترکمنستان، به پاکستان انتقال خواهد یافت. افغانستان، افزون براستفاده از ۱۰۰۰میگاوات برق از طریق این لین، سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دالر از حق ترانزیت برق ترکمنستان به پاکستان، مفاد به دست خواهد آورد.

موافقتنامه کمک ۴۰۳ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان، امضاء شد

موافقتنامه کمک ۴۰۳ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان، امضاء شد

١ عقرب ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه وشوبهم چوهدری، رییس بانک جهانی در افغانستان، موافقتنامه ۴۰۳ میلیون دالری این بانک به افغانستان را روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت امضاء کردند.هنگام امضای این تفاهمنامه وزیران معارف، احیاء وانکشاف دهات، تحصیلات عالی ومعین وزارت امور زنان حضور داشتند.سرپرست وزارت مالیه ومشاور ارشد رییس جمهور در امور زیر بناء افزود: این بسته مالی جدید به منظور بهبود زمینه های آموزشی در مکاتب ابتداییه ومتوسطه، ظرفیت سازی در نظام تحصیلات عالی وهمچنان تقویت شرایط اقتصادی واجتماعی زنان روستایی هزینه می گردد.وی تاکید کرد: "سرمایه گذاری در برنامه های توانمند سازی وآموزشی زنان راه مستقیم برای تحقق تساوی جنسیتی، کاهش فقر، رشد اقتصادی وعواید بیشتر ایشان می باشد."از مجموع ۴۰۳ میلیون دالر کمک بلاعوض بانک جهانی، ۲۹۸ میلیون دالر به وزارت معارف به منظور تمویل پروژه اقراء، ۱۰۰ میلیون دالر به منظور تمویل پروژه توانمند سازی اقتصادی زنان روستایی افغانستان و۵ میلیون دالر باقیمانده، برای پروژه انکشاف تحصیلات عالی اختصاص یافته است.شوبهم چوهدری، رییس بانک جهانی در افغانستان گفت: سرمایه گذاری روی نسل جدید افغانستان، تضمین دسترسی جوانان به خصوص دسترسی دختران در تمام مناطق افغانستان به فرصت های تعلیمی وآموزشی با کیفیت واز سوی دیگر تشویق وانکشاف ظرفیت های باالقوه زنان روستایی افغانستان، در حال حاضر از اهداف مهم این بانک بوده که در راستای تأمین وتحکیم یک آینده مصون ومرفه برای افغانستان روی دست گرفته شده است.###

رأی هیچیک از افراد واجد شرایط رأی دهی ضایع نمی شود وزمینه رأی دهی برای همه فراهم می گردد

رأی هیچیک از افراد واجد شرایط رأی دهی ضایع نمی شود وزمینه رأی دهی برای همه فراهم می گردد

٢٨ ميزان ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان می دهد که رأی هیچیک از افراد واجد شرایط رأی دهی ضایع نخواهد شد واین کمیسیون زمینه رأی دهی را برای همگان فراهم می کند. شیما علم سروش، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات که پس از چاشت روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت حضور یافته بود گفت: در محلاتی که مواد انتخاباتی ناوقت ارسال شده و یا با تاخیر آغاز شده است، روند رای دهی تا ساعت هشت شب تمدید می گردد. او گفت در آن عده از محلاتی که تا ساعت یک پس از چاشت امروز مواد انتخاباتی ارسال نگردیده و پروسه رأی دهی آغاز نشده بود و کارمندان کمیسیون حاضر نبودند، روند رأی دهی طبق یک برنامه منظم فردا برگزار می شود. بانو سروش افزود از مجموع ۴۹۰۰ مرکز رای دهی، در ۳۶۰ مرکز آن مشکلات تخنیکی وجود داشته که تا حدی برای رفع آن اقدام صورت گرفته است.وی از مردم خواست تا این روند ملی را با اشتراک گسترده در انتخابات حمایت کنند و در مقابل هر نوع توطیۀ دشمنان و پروپاگند افراد مخالف این پروسه، ایستادگی نمایند.در همین حال نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله اطمینان داد که روند رأی دهی تا اکنون در ۴۹۰۰ مرکز رأی دهی وبیش از ۱۹ هزار محل ادامه دارد وهیچگونه تهدیدی که سبب بسته شدن مراکز رأی دهی گردیده باشد، رخ نداده است.غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز با ابراز خوشبینی از همکاری مردم با نیروهای امنیتی گفت: نیروهای خاص اردوی ملی ونیروهای هوایی به گزمه های شان در ولایات ادامه می دهند. وی افزود نیروهای امنیتی ودفاعی برای تأمین امنیت آنعده از محلات ومراکز رأی دهی که روند رأی دهی در آن ها  تمدید می گردد ویا در مراکزی که قرار است انتخابات فردا برگزار گردد، آماده گی کامل دارند.###

۷۰ هزار نیرو برای تأمین امنیت مراکز ومحلات رأی دهی مشغول انجام وظیفه هستند

۷۰ هزار نیرو برای تأمین امنیت مراکز ومحلات رأی دهی مشغول انجام وظیفه هستند

٢٨ ميزان ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: سخنگویان وزارتخانه های دفاع ملی، امور داخله، امور زنان، معارف واداره مستقل ارگان های محلی، روز شنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت، از تأمین امنیت انتخابات اطمینان دادند واز مردم درخواست کردند که با رفتن به پای صندوق های رأی، از این حق شان استفاده کنند.نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله گفت ۴۹۰۰ مرکز رأی دهی با بیش از ۲۰ هزار محل رأی دهی در ۳۲ ولایت کشور به استثنای کندهار وغزنی، به روی رأی دهنده گان باز است و۷۰ هزار تن از نیروهای امنیتی و دفاعی مشغول تأمین امنیت این محلات می باشند.در همین حال، سید غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز از تأمین امنیت انتخابات اطمینان داد وگفت مواد حساس انتخاباتی توسط این وزارت در اسرع وقت به ۳۲ ولایت کشور و ولسوالی ها انتقال یافته است. رییس جمهوری اسلامی افغانستان در دقایق نخستین صبح امروز شنبه با حضور در یکی از مراکز رأی دهیُ رأی خود را به صندوق ریخت واین روند ملی را آغاز کرد. در ولایت ها نیز والی ها ومعاونان والی ها با حضور در محلات رأی دهی در ساعات اولیه صبح رأی شان را به صندوق ها ریخته واز رأی دهندگان در خواست کرده اند که از حق رأی شان استفاده کنند. سید شاه سقیم، سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی گفت که در حال حاضر در ۳۲ ولایت کشور روند رأی دهی جریان دارد وهیچگونه مشکلی گزارش نشده است.سخنگویان وزارت امور زنان ومعارف نیز از شهروندان کشور به ویژه زنان در خواست کردند که با حضور در پای صندوق های رأی از حق رأی شان استفاده کنند. انتخابات در ولایت قندهار یک هفته به تأخیر افتاده است وبه زودی تاریخ انتخابات در ولایت غزنی نیز، اعلام خواهد شد.###

حضور زنان ومردان در مراکز ومحلات رأی دهی چشمگیر است

حضور زنان ومردان در مراکز ومحلات رأی دهی چشمگیر است

٢٨ ميزان ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که حضور زنان ومردان در محلات ومراکز رأی دهی، در دقایق اولیه صبح چشمگیر است. شیماعلم سروش، معاون سخنگوی این کمیسیون که روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت حضور یافته بود، از حضور پر رنگ زنان ومردان در مراکز ومحلات رأی ابراز خوشبینی کرد. وی افزود: روند باز گشایی برخی مراکز ومحلات رأی دهی به دلایل تخنیکی در بعضی مناطق با تاخیر روبه روشده است که تلاش برای رفع آن جریان دارد.بانو سروش همچنان گفت ۴۹۰۰ مرکز و۲۰ هزار محل رأی دهی در ۳۲ ولایت کشور به استثنای ولایت های کندهار وغزنی، به روی رأی دهنده گان باز می باشد و تاهنوز هیچگونه مشکلی از این مراکز ومحلات گزارش نشده است.منیره یوسف زاده، معاون ولایت کابل با استقبال از حضور پررنگ رأی دهنده گان به ویژه بانوان در مراکز رأی دهی این ولایت گفت رأی گیری در مراکز ومحلات مربوط به ولایت کابل از ساعت ۷ صبح آغاز شده ومردم برای استفاده از حق رأی شان، حضور گسترده دارند.در همین حال، سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی گفت: روند رأی دهی از صبح امروز در مراکز ومحلات رأی دهی در ۳۲ ولایت کشور آغاز شده وتا اکنون هیچ مشکلی از ولایات وولسوالی ها، گزارش نشده است.سخنگوی وزارت امور داخله نیز بار دیگر از تأمین امنیت مراکز ومحلات رأی دهی در ۳۲ ولایت کشور اطمینان داد وگفت :مواد انتخاباتی به ولسوالی های مندول ودو آب ولایت نورستان نیز با ۴۰ دقیقه تأخیر رسیده است.###  

"سیستم تدارکات الکترونیکی وباز افغانستان" از سوی اداره تدارکات ملی معرفی شد

"سیستم تدارکات الکترونیکی وباز افغانستان" از سوی اداره تدارکات ملی معرفی شد

٢٣ ميزان ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: اداره تدارکات ملی در کنفرانسی زیر نام "حمایت از سکتور خصوصی در تدارکات عامه" سیستم تدارکات الکترونیکی وباز افغانستان را به نماینده گان نهاد های بین المللی، نماینده گان شرکت های ساختمانی، اعضای جامعه مدنی و رسانه ها، معرفی کرد. الهام عمر هوتکی، رییس عمومی اداره تدارکات ملی که روز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت در این باره صحبت می کرد، افزود: با استفاده از سیستم تدارکات الکترونیکی وباز افغانستان، شرکت ها با توجه به تجارب شان در چندین بخش ثبت وطبقه بندی می شوند.با استفاده از این سیستم، شرکت های خصوصی برای دریافت قرار دادهایی درخواست خواهند داد که در آن تجربه وتخصص داشته باشند. بخش های کاری در سیستم تدارکات الکترونیکی و باز افغانستان به یازده کتگوری تقسیم شده است وشرکت ها می توانند باتوجه به تجارب شان در یک یا چند بخش آن درخواست بدهند.هوتکی در این نشست به نماینده گان شرکت ها سه ماه فرصت داد تا برای عضویت در سیستم تدارکات الکترونیکی و باز افغانستان درخواست بدهند تا با دریافت نمبر تصدیق نامه طبقه بندی، بتوانند وارد این سیستم شوند.وی تأکید کرد: "این سیستم به هدف فراهم آوری تسهیلات لازم در جهت رشد سکتور خصوصی، تأمین شفافیت در پروسه های تدارکاتی، ارزیابی شرکت ها وبلند بردن ظرفیت تخصصی آنها، تسریع پروسه ارزیابی آفرها واعطای تصدیق نامه طبقه بندی شرکت ها، ایجاد شده است."افغانستان در سطح منطقه یگانه کشوری می باشد که سیستم تدارکات الکترنیکی را ایجاد کرده است.###

معاشات معلمین وکارمندان وزارت معارف، ازطریق مبایل پرداخت می گردد

معاشات معلمین وکارمندان وزارت معارف، ازطریق مبایل پرداخت می گردد

١٧ ميزان ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی تفاهمنامه ای را با وزارت معارف امضاء کرد که براساس آن قرار است معاشات معلمین وکارمندان وزارت معارف از طریق موبایل پرداخت شود. این تفاهمنامه روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت امضاء شد.شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی گفت: "با امضای این تفاهمنامه قرار است در مرحله نخست معاشات معلمین وکارمندان وزارت معارف در ولایت های قندهار، پروان وننگرهار پرداخت گردد وبه دنبال این برنامه در سراسر کشور تطبیق خواهد شد."درهمین حال داکتر میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف گفت:" هدف دیجیتلی شدن پرداخت معاشات معلمین وکارمندان وزارت معارف جلوگیری از پرداخت پول های غیر مجاز، حذف معتمدین از سیستم معاشات، تسریع پرداخت معاشات، تأمین شفافیت، امنیت روانی معلمین وداشتن ارقام مشخص از معلمین می باشد."وی افزود: برای آنکه معلمین وکارمندان وزارت معارف بتوانند معاش شان را از طریق موبایل دریافت کنند لازم است ثبت با یومتریک شوند که این پروسه تخنیکی به همکاری وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی صورت می گیرد.ثبت بایومتریک معلمین وکارمندان وزارت معارف، احتمال وجود معلمین خیالی در این وزارت را از بین می برد.###