Baztab News

میزان برگشت مهاجرین افغان افزایش یافته است

میزان برگشت مهاجرین افغان افزایش یافته است

١ روز آژانس افغان خبر آژانس افغان خبر

در اعلامیه وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان آمده که در سه ماه اول ۲۰۱۸ میلادی، ۱۶۹هزار افغان – بیشتر از ایران و پاکستان – به کشورشان برگشته اند که این رقم در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ میلادی به ترتیب ۸۰هزار و ۱۰۶هزار تن بوده است.

Loading