بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

گزارش ۳۰۰ سرباز در محاصرۀ طالبان جنجال برانگیز شد

گزارش ۳۰۰ سرباز در محاصرۀ طالبان جنجال برانگیز شد

٢٢ ساعت آژانس افغان خبر آژانس افغان خبر

قول اردوی ۲۰۹ شاهین اعلام نموده که گزارش سلام وطندار مبنی بر ۳۰۰ سرباز در محاصره طالبان جنبه فکاهی دارد؛ زیرا در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب یک کمیت قابل ملاحظهء از نیروهای دفاعی وامنیتی تعبیه شده وهیچ گونه مشکل برای آنان وجود ندارد.