بازتاب نیوز

استقلال فکری باید افغانستان شمول گردد

استقلال فکری باید افغانستان شمول گردد

٨ ساعت آژانس افغان خبر آژانس افغان خبر

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور می گوید؛ اگر افغانان استقلال فکری نمی داشتند، در قرن نزده و قرن بیست، استقلال شان را حفظ کرده نمی توانستند. بنابراین مشورت، تحمل، تساهل، شنیدن و درک کردن یک دیگر بخشی از استقلال فکری ماست، که باید افغانستان شمول گردد.

مبارزه مردم افغانستان برای آزادی در برابر ظلم هنوز ادامه دارد

مبارزه مردم افغانستان برای آزادی در برابر ظلم هنوز ادامه دارد

١ روز آژانس افغان خبر آژانس افغان خبر

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور در پیام تبریکی خویش به مناسبت نود ونهمین سال روز استرداد استقلال افغانستان گفته است که مردم افغانستان در گذشته علیه قدرت های بزرگ مبارزه کرده و اکنون این مبارزه با تروریزم ادامه دارد.