بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

گروه طالبان از «عدم تعهد» امریکا انتقاد کرد

گروه طالبان از «عدم تعهد» امریکا انتقاد کرد

١ روز آژانس افغان خبر آژانس افغان خبر

گروه طالبان با ابراز نگرانی اعلام نموده که امریکا در نشست قطر توافق کرده بود که در مورد خروج نیروهای خارجی و عدم سو استفاده از خاک افغانستان، گفت‌وگو می‌شود، اما اکنون از آجندای اصلی دور شده و موضوعات تازه‌ای را مطرح کند.