بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

عبدالله: روز جهانی پناهنده‌گان برای افغانستان اهمیت دارد

عبدالله: روز جهانی پناهنده‌گان برای افغانستان اهمیت دارد

٣٠ جوزا ١٣٩٨ آژانس افغان خبر آژانس افغان خبر

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی به مناسبت روز جهانی پناهنده‌گان گفته است که این روز برای افغانستان اهمیت بیشتر دارد تا یکبار دیگر تلاش‌ها و کمک‌ها در امور مهاجران و عودت کنندگان مسنجم‌تر گردد.