بازتاب نیوز

اشرف غنی: افغان ها راه شان را انتخاب کرده اند

اشرف غنی: افغان ها راه شان را انتخاب کرده اند

٦ سنبله ١٣٩٨ آژانس افغان خبر آژانس افغان خبر

رییس جمهور غنی در پیوند به قتل رئیس پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار گفته است که دشمنان افغانستان با انجام این گونه حملات بزدلانه، باور و اراده قوی مردم ما را برای آینده روشن و مترقی تضعیف نمی توانند، زیرا افغان ها راه شان را انتخاب کرده اند.

پدرام: زنی که حساب بانکی نداشته باشد، آزاد نیست

پدرام: زنی که حساب بانکی نداشته باشد، آزاد نیست

٥ سنبله ١٣٩٨ آژانس افغان خبر آژانس افغان خبر

عبدالطیف پدرام، نامزد ریاست جمهوری دومین گردهمایی پیکارهای انتخاباتی اش را در میان زنان برگزاری نمود و گفت که زنان باید دست و چشم شان به جیب مردان نباشد. زیرا زنی که حساب بانکی مستقلانه نداشته باشد، آزاد نیست و وابسته به مرد می باشد.