بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

ریشه‌های تفکر طالبانی

ریشه‌های تفکر طالبانی

١٨ ثور ١٣٩٨ ایران اینترنشنال ایران اینترنشنال

ظهور و حضور پدیده‌های اجتماعی و سیاسی نظیر حرکت طالبان، علل و عوامل متعدد و گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارند. طبعا که این عوامل یک‌باره و آنی...

روزشمار صلح افغانستان

روزشمار صلح افغانستان

١٥ ثور ١٣٩٨ ایران اینترنشنال ایران اینترنشنال

پروسه صلح افغانستان داغ‌ترین روزهایش را سپری می‌کند. اکنون مردم و دولت افغانستان، با همکاری متحدانش و دولت آمریکا، هرچه در توان دارند به کار بسته‌اند...

راز دروغ‌ها

راز دروغ‌ها

٢٤ ثور ١٣٩٨ ایران اینترنشنال ایران اینترنشنال

اولین چیزی که از جنگ در کودکی یادم است، کوچ نابه‌هنگام بود. اولین جدایی، اولین دوری؛ اولین فرار در آدم حس عجیبی برمی‌انگیزد، هزار «چرا» را در ذهن...

تاریخ قتل‌عام گل‌ها

تاریخ قتل‌عام گل‌ها

٢٤ ثور ١٣٩٨ ایران اینترنشنال ایران اینترنشنال

موج‌های خروشان آمو و تپه‌های شادیان با ناهمواری‌های غمگینشان جلویم می‌ایستند. آن‌ها شاهد خونبارترین روزهای مردم مزار بوده‌اند. همچنان ایستاده‌اند،...